Nowe przepisy dotyczące walki z nielegalną imigracją. Od wtorku 63 cudzoziemcom nakazano opuścić terytorium RP

2021-10-28 11:09 aktualizacja: 2021-10-28, 11:43
Fot. lubuska.policja.gov.pl
Fot. lubuska.policja.gov.pl
W pierwsze dwa dni obowiązywania nowych przepisów 63 migrantów postanowieniem komendanta Straży Granicznej musiało opuścić terytorium RP po nielegalnym przekroczeniu granicy z Białorusi do Polski. Wobec każdej z tych osób wydano też zakaz wjazdu do Polski i całej Strefy Schengen na trzy lata.

We wtorek weszła w życie nowelizacja wprowadzająca przepisy, zgodnie z którymi cudzoziemiec zatrzymany niezwłocznie po nielegalnym przekroczeniu granicy zewnętrznej UE postanowieniem komendanta placówki SG będzie musiał opuścić terytorium Polski. W postanowieniu o opuszczeniu RP orzeka się też zakaz wjazdu do Polski i państw Strefy Schengen na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Rzeczniczka Straży Granicznej ppor. Anna Michalska poinformowała PAP w czwartek, że w pierwsze dwa dni obowiązywania nowych przepisów wydano 63 takie postanowienia wobec cudzoziemców, którzy nielegalnie przekroczyli granicę polsko-białoruską. 40 migrantom nakazano opuścić terytorium RP w środę, a 23 - we wtorek.

Rzeczniczka SG wyjaśniła, że osoby te doprowadzono do linii granicy. Wszystkim migrantom w postanowieniu orzeczono zakaz wjazdu do Polski i do całej Strefy Schengen na maksymalne 3 lata.

Nielegalne przekraczanie granicy. Od wtorku obowiązują nowe przepisy 

Nowelizacja wprowadziła też przepis, zgodnie z którym szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców może pozostawić bez rozpoznania wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej, jeśli został on złożony przez cudzoziemca zatrzymanego niezwłocznie po nielegalnym przekroczeniu granicy zewnętrznej UE. Nie może tego zrobić, jeśli cudzoziemiec ten "przybył bezpośrednio z terytorium, na którym jego życiu lub wolności zagrażało niebezpieczeństwo prześladowania lub ryzyko wyrządzenia poważnej krzywdy, oraz przedstawił wiarygodne przyczyny nielegalnego wjazdu na terytorium RP i złożył wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej niezwłocznie po przekroczeniu granicy".

Jak zaznaczyła rzeczniczka SG, od wtorku nie było jeszcze przypadku pozostawienia takiego wniosku bez rozpoznania.

Przygotowaną w MSWiA nowelizację ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw Sejm uchwalił ustawę 17 września, a 14 października rozpatrzył poprawki wprowadzone do niej przez Senat. Prezydent Andrzej Duda podpisał ją 21 października. W poniedziałek nowelę opublikowano w Dzienniku Ustaw, a we wtorek weszła w życie.

Według danych Straży Granicznej tylko we wtorek i w środę doszło łącznie do 850 prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Cudzoziemcy, którzy próbują się przedostać przez Białoruś do Unii Europejskiej, pochodzą głównie z krajów Bliskiego Wschodu i Afryki. UE i państwa członkowskie uważają, że presja migracyjna na granicach Unii z Białorusią to efekt celowych reżimu Alaksandra Łukaszenki w odpowiedzi na sankcje.

Od 2 września w związku z presją migracyjną w 183 miejscowościach woj. podlaskiego i lubelskiego przylegających do granicy z Białorusią obowiązuje stan wyjątkowy. Rząd na granicy z Białorusią planuje budowę zapory. (PAP)

Autorka: Agnieszka Ziemska

mmi/