Ziobro: wprowadzenie konfiskaty rozszerzonej - dużym sukcesem

2017-11-20 14:17 aktualizacja: 2018-09-26, 19:25
Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro podczas konferencji prasowej w Warszawie.  Fot. PAP/Paweł Supernak
Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro podczas konferencji prasowej w Warszawie. Fot. PAP/Paweł Supernak
Tzw. konfiskata rozszerzona to duży sukces, mierzony setkami milionów zł przejętych od grup przestępczych - mówi prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Według Prokuratury Krajowej do końca roku na tej podstawie ma być zajęty majątek sprawców o łącznej wartości ok. 400 mln zł.

Możliwość szerszego zabezpieczania majątku sprawców przestępstw już na etapie śledztwa obowiązuje od 27 kwietnia 2017 r. Przygotowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości przepisy o konfiskacie rozszerzonej przewidują też przeniesienie na oskarżonego ciężaru udowodnienia legalnego pochodzenia mienia.

"Gdyby rząd Zjednoczonej Prawicy nie zdecydował się wprowadzić tych rozwiązań do porządku prawnego, to te setki milionów zł służyłyby dzisiaj przestępcom. W związku z tym, że zdecydowaliśmy się te rozwiązania wprowadzić, na wzór funkcjonujący w większości praworządnych krajów UE, to możemy pokazywać ten sukces" - ocenił w poniedziałek na konferencji prasowej w Prokuraturze Krajowej Ziobro (który występował w roli prokuratora generalnego, a nie ministra sprawiedliwości).

Jak dodał, "groźni przestępcy są pozbawiani w ten sposób nienależytego zysku oraz pozbawiani możliwości kontynuowania działalności przestępczej w oparciu o nielegalnie, w sposób kryminalny, zdobyty majątek".

Od wejścia w życie nowych przepisów prokuratury w całym kraju wydały ok. 400 postanowień o zastosowaniu konfiskaty rozszerzonej - poinformowała na konferencji prok. Violetta Kowalska, wicedyrektor departamentu Prokuratury Krajowej ds. przestępczości gospodarczej. Dodała, że do końca roku wartość zajętego tak majątku może wynieść ok. 400 mln zł.

Dodała, że w porównaniu z wcześniejszymi latami, w I półroczu br. odnotowano wzrost liczby zastosowanych wszystkich zabezpieczeń majątkowych - od 20 proc. do 190 proc. Taki sam wzrost odnotowano w stosunku do liczby podejrzanych, wobec których zastosowano zabezpieczenia majątkowe.

  Od marca 2016 r. do dnia dzisiejszego udało się w sumie zabezpieczyć mienie wartości miliarda zł. 

"Jeśli chodzi o podsumowanie półrocza 2012 r., jeśli chodzi o zabezpieczony majątek w związku z działaniem prokuratury, to była to kwota około 100 mln zł. Natomiast w bieżącym półroczu 2017 r. suma ta wynosi 500 mln zł. Pięciokrotnie w tym czasie zwiększyła się kwota majątku zabezpieczonego w związku z prowadzonymi postępowaniami" - wskazał Ziobro.

Podał, że od marca 2016 r. do dnia dzisiejszego udało się w sumie zabezpieczyć mienie wartości miliarda zł. "To też jest suma, której wcześniej prokuratura nie była w stanie wykazać w ramach prowadzonej przez siebie działalności" - powiedział Ziobro.

Zaznaczył, że przeciw zapisom o konfiskacie rozszerzonej głosowały PO i Nowoczesna. Dodał, że nie uchwalono ich za rządów PO-PSL, mimo przyjęcia w 2014 r. przez PE rezolucji by wprowadzać je do krajowych porządków prawnych. "My słowa dotrzymaliśmy" - oświadczył Ziobro. Wyraził przekonanie, że kwoty zajęte dzięki tej instytucji będą wzrastać.

Dane statystyczne i przykłady spraw pokazują, że konfiskata rozszerzona to bardzo dobre narzędzie do walki z przestępczością zorganizowaną, z przestępczością gospodarczą i skarbową – oceniał wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł.

Na konferencji ujawniono, że w śledztwie Prokuratury Okręgowej we Włocławku - dotyczącym wyłudzeń w ramach karuzeli VAT-owskiej na kwotę przekraczającą 12 mln zł - wobec podejrzanego Pawła K. zastosowano konfiskatę rozszerzoną, zajmując samochód osobowy Mercedes AMG S63 Mansory o wartości ok. 3 mln zł. W śledztwie Prokuratury Okręgowej w Olsztynie, dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej podatek VAT związany z obrotem paliwem, zajęto m.in. awionetkę o wartości ok. 200 tys. zł.

Nowa instytucja - jak zapowiadano, gdy ją uchwalano w lutym br. - ma uderzyć "w oszustów gospodarczych działających wbrew zasadom uczciwej konkurencji" oraz "uniemożliwić czerpanie korzyści z nielegalnie zdobytych majątków".

Ułatwienia dotyczą majątku pochodzącego z przestępstw związanych z mieniem znacznej wartości (powyżej 200 tys. zł), popełnianych w zorganizowanych grupach przestępczych oraz przestępstw, których górna granica wynosi nie mniej niż 5 lat - z których to przestępstw sprawcy osiągnęli bezpośrednio lub pośrednio korzyść majątkową. Przyjmuje się wtedy założenie, że korzyścią tą jest mienie, które sprawca objął we władanie - np. korzystał z rzeczy ruchomej, jeździł samochodem itp., lub uzyskał jakikolwiek tytuł, np. umowa najmu - w okresie od 5 lat przed popełnieniem przestępstwa do wydania wyroku. Konfiskatą może być także objęte przedsiębiorstwo, jeśli służyło popełnieniu przestępstwa.(PAP)

autor: Łukasz Starzewski, Marcin Jabłoński

sta/ mja/  mok/

TEMATY: