Dietl: GPW rozważa zaoferowanie własnego know-how zagranicznym podmiotom

2017-12-03 21:10 aktualizacja: 2018-10-05, 21:01
Warszawa, 19.10.2017. Prezes zarządu GPW Marek Dietl podczas debiutu obligacji detalicznych PKN Orlen serii A na rynku Catalyst warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych, 19 bm. (ls/doro) PAP/Leszek Szymański Archiwum PAP © 2017 / Leszek Szymański
Warszawa, 19.10.2017. Prezes zarządu GPW Marek Dietl podczas debiutu obligacji detalicznych PKN Orlen serii A na rynku Catalyst warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych, 19 bm. (ls/doro) PAP/Leszek Szymański Archiwum PAP © 2017 / Leszek Szymański
Giełda Papierów Wartościowych rozważa zaoferowanie własnego know-how zagranicznym podmiotom, upatrując w tym szansę na rozwój spółki w nowych obszarach biznesowych - mówi PAP prezes giełdy Marek Dietl. Potencjał GPW widzi np. w Azji w zakresie obrotu zielonymi certyfikatami.

"Wiele moich rozważań idzie w kierunku miękkiej dywersyfikacji, w kierunku rozwiązań czy nowych obszarów biznesowych, gdzie można wykorzystać w normalnej konkurencji rynkowej to, co już potrafimy. Zobaczymy, czy to, co umiemy jako giełda, co jest naszą kluczową kompetencją, może być atrakcyjne dla innych i czy możemy myśleć o ekspansji zagranicznej" - powiedział Dietl.

Jak dodał, w kręgu zainteresowania są kraje, "które są poza radarem głównych graczy, którzy raczej koncentrują się na największych rynkach".

"Moglibyśmy to realizować w jakimś partnerstwie, wyobrażam sobie np., że Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Europejki Bank Inwestycyjny, czy Komisja Europejska byliby zainteresowani, żeby pomóc tym rynkom rozwijać się w zakresie rynku kapitałowego" - dodał.

Wśród możliwych usług, które warszawska giełda mogłaby oferować za granicą, prezes wymienia zarówno rozwiązania w zakresie giełd towarowych i np. handlu certyfikatami, ale też rozliczanie transakcji. Jako przykład podaje Azję, gdzie rośnie świadomość kosztów związanych z zanieczyszczeniem środowiska. W jego opinii GPW mogłaby zaoferować tamtejszym giełdom, czy instytucjom nasze platformy i know-how w zakresie obrotu zielonymi certyfikatami.

"Nie mamy własnych głównych systemów IT, pytanie, czy jesteśmy w stanie w krótkim czasie nadrobić te zaległości. Dużo łatwiej byłoby nam eksportować nasze usługi, gdybyśmy mieli też własne technologie. Analizujemy, w jakim kierunku pójść, żeby tę lukę technologiczną wypełnić, czy bardziej rozbudowę własnych działów IT, czy sprzymierzenia się z jakąś firmą produkującą oprogramowanie, stworzenie czegoś na nasze zlecenie i pod naszym nadzorem, czy może powinno się zrobić rodzaj konkursu i pozyskać małe innowacyjne firmy" - tłumaczył Dietl.

Jak dodał, "mamy nadwyżkę gotówki, ale jeśli pojawią się atrakcyjne projekty, które mają wyższą wewnętrzną stopę zwrotu, niż nasz średnioważony koszt kapitału, to mamy zdolność wyjścia na rynek w celu pozyskania finansowania. Na dzisiaj nie widzę takiej potrzeby, nie widzę też na horyzoncie takich projektów" - dodał.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Giełda rozwija także Catalyst – rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych. Od lutego 2012 r. częścią Grupy Kapitałowej GPW jest Towarowa Giełda Energii, na której dokonuje się obrót energią elektryczną, gazem ziemnym, prawami majątkowymi oraz gwarancjami pochodzenia i uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla. Od 9 listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Przychody grupy GPW wyniosły w trzecim kwartale 81,1 mln zł wobec 73,7 mln zł rok wcześniej. EBIT w tym okresie wyniósł 50 mln zł wobec 45,2 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego, a EBITDA grupy wyniosła 57,4 mln zł wobec 52 mln zł w trzecim kwartale roku ubiegłego. (PAP)

autorzy: Aneta Oksiuta, Piotr Rożek

edytor: Dorota Skrobisz

aop/ pr/ skr/