Powstanie Komitet Społeczny Rady Ministrów, na czele wicepremier Beata Szydło

2017-12-21 17:55 aktualizacja: 2018-10-05, 21:09
Warszawa, 14.12.2017. Wicepremier Beata Szydło w ławach rządowych, podczas posiedzenia Sejmu, 14 bm. w Warszawie. Sejm, który kontynuuje posiedzenie, zajmie się m.in. nowelizacją ustawy, która zakłada zniesienie górnego limitu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz nowelą o podatku od towarów i usług; zaplanowano też dwa bloki głosowań oraz spotkanie opłatkowe. (mr) PAP/Leszek Szymański PAP © 2017 / Leszek Szymański
Warszawa, 14.12.2017. Wicepremier Beata Szydło w ławach rządowych, podczas posiedzenia Sejmu, 14 bm. w Warszawie. Sejm, który kontynuuje posiedzenie, zajmie się m.in. nowelizacją ustawy, która zakłada zniesienie górnego limitu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz nowelą o podatku od towarów i usług; zaplanowano też dwa bloki głosowań oraz spotkanie opłatkowe. (mr) PAP/Leszek Szymański PAP © 2017 / Leszek Szymański
Wicepremier Beata Szydło stanie na czele Komitetu Społecznego Rady Ministrów, który będzie zajmował się m.in. inicjowaniem i koordynowaniem działań związanych z poprawą sytuacji rodzin i wspieraniem aktywności zawodowej w Polsce - wynika z zarządzenia premiera opublikowanego w czwartek.

Zarządzenie premiera Mateusza Morawieckiego zostało opublikowane w czwartek w Monitorze Polskim i również w czwartek wchodzi w życie.

W skład Komitetu poza wicepremier Szydło wejdą także jego wiceprzewodniczący, który zostanie powołany na wniosek Szydło przez premiera oraz szefowie resortów: rodziny, pracy i polityki społecznej; edukacji; kultury; nauki i szkolnictwa wyższego; spraw wewnętrznych i administracji; sprawiedliwości; zdrowia; rolnictwa; sportu; rozwoju i finansów; sekretarz do spraw europejskich - lub wyznaczeni przez nich przedstawiciele w randze sekretarza lub wicesekretarza stanu.

Zgodnie z zarządzeniem Komitet Społeczny Rady Ministrów będzie organem pomocniczym rządu i premiera. Do jego zadań będzie należeć zapewnienie koordynacji działań i sprawne podejmowanie decyzji w sprawach społecznych oraz rekomendowanie ich premierowi i Radzie Ministrów.

Komitet Społeczny ma zajmować się m.in. inicjowaniem i koordynowaniem działań służących poprawie sytuacji rodzin w Polsce, w tym sytuacji demograficznej i dochodowej, społeczeństwa, jakości i warunków życia, a także służących wspieraniu aktywności zawodowej, edukacyjnej, kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej oraz poprawie dostępności i poziomu usług socjalnych i opiekuńczych oraz sytuacji osób niepełnosprawnych, ich opiekunów i osób starszych, w tym emerytów.

Ponadto Komitet ma być odpowiedzialny za dokonywanie analiz i ocen stanu prawnego i społecznego dot. sytuacji rodzin, wspierania aktywności zawodowej i dostępności oraz poziomu usług socjalnych. Ma także przygotowywać programy i harmonogramy związane z realizacją poszczególnych zadań, koordynować prace związane z przygotowaniem projektów ustaw, uzgadniać rozstrzygnięcia lub stanowiska odnośnie projektów aktów prawnych i innych dokumentów rządowych w zakresie spraw społecznych.

Komitet będzie wskazywał rządowi opinie, wnioski, rozstrzygnięcia i rekomendacje w sprawach społecznych, określał zadania i terminy ich wykonania oraz wskazywał organy i instytucje odpowiedzialne za wykonanie tych zadań.

Zgodnie z zarządzeniem, Komitet będzie mógł powoływać zespoły do opracowania określonych analiz i prognoz. (PAP)

autor: Mateusz Roszak

mro/ mok/