TFG: ponad 6 mln Polaków wykupiło w 2017 roku wakacje w biurach podróży

2018-01-27 11:05 aktualizacja: 2018-10-05, 21:33

epa06062029 People enjoy the sea at a beach near Athens, Greece, 02 July 2017. A heatwave is striking Greece the last four days with temperatures reaching over 44 degrees Celsius.  Archiwum PAP/EPA/SIMELA PANTZARTZI
epa06062029 People enjoy the sea at a beach near Athens, Greece, 02 July 2017. A heatwave is striking Greece the last four days with temperatures reaching over 44 degrees Celsius. Archiwum PAP/EPA/SIMELA PANTZARTZI
Ponad 6 mln Polaków wykupiło w 2017 roku wakacje w biurach podróży - wynika ze wstępnego raportu Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego. Ponad połowa wybrała wyjazd w kraju lub w państwach sąsiednich, zaś 3,2 mln Polaków zdecydowało się na zagraniczną wycieczkę.

Jak wynika z danych TFG, najchętniej umowy z touroperatorami Polacy podpisywali w maju lub czerwcu (po ponad 700 tysięcy umów w każdym z tych miesięcy), najmniejszy ruch w biurach podróży był na przełomie roku: w grudniu i styczniu (po 380 tysięcy podpisanych umów).

Miniony rok był pierwszym w działalności Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego. Fundusz utworzony został jako II filar zabezpieczeń dla turystów w sytuacji niewypłacalności touroperatora. Teraz co miesiąc 3,5 tysiąca organizatorów turystyki i pośredników turystycznych składa deklaracje do Funduszu o sprzedanych imprezach turystycznych. Z uiszczanych przez touroperatorów składek TFG zgromadził obecnie ponad 40 mln złotych na potencjalne wypłaty dla klientów na wypadek niewypłacalności biura podróży. Blisko 80 procent wszystkich wpłat jest za zagraniczne wycieczki czarterowe.

Prezes Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego Elżbieta Wanat-Połeć podkreśliła, że "dla TFG był to niezwykle pracowity rok, szczególnie, że rynek turystyczny był dla nas nowym obszarem działalności". Stwierdziła, że dzięki Funduszowi, turystyka jest jedyną branżą usługową, której klienci są w pełni zabezpieczeni finansowo na wypadek niewypłacalności".

Fundusz gwarantuje dodatkowe środki w sytuacji, gdy: touroperator nie może zapewnić powrotu swoich klientów do kraju, a środki z I filaru okazują się niewystarczające, bądź środki z zabezpieczenia finansowego biura podróży nie wystarczają na pokrycie wszystkich roszczeń zgłoszonych przez jego klientów w związku z niezrealizowanymi wyjazdami (w całości lub części).

Od lipca 2018 roku podróżni będą jeszcze lepiej chronieni przed niewypłacalnością biur podróży. W życie wejdą nowe przepisy rozszerzające krąg podmiotów, które będą zobowiązane płacić składki na TFG i których klienci zostaną objęci gwarancjami Funduszu. Zmianie ulegnie też wysokość składek - np. dla klientów kupujących imprezy z dojazdem własnym, zostaną one obniżone nawet o 50 procent.

Ponadto w ramach nowych obowiązków ustawowych TFG ma zbudować nową ewidencję, w której będą zarejestrowane wszystkie biura podróży działające w Polsce. Nowy rejestr zastąpi obecną Centralną Ewidencję Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych (CEOTiPT) - będzie on dostępny jak dotychczas - na stronach internetowych Ministerstwa Sportu i Turystyki, a TFG będzie administratorem nowej bazy.

Dane zebrane przez TGF powstały na podstawie deklaracji przekazanych przez touroperatorów. (PAP)

autor: Katarzyna Fiuk

edytor: Dorota Skrobisz