Profesor Jerzy Duszyński ponownie prezesem PAN

2018-10-25 15:45 aktualizacja: 2018-10-25, 21:25
Fot. PAP/Leszek Szymański
Fot. PAP/Leszek Szymański
Profesor Jerzy Duszyński po raz drugi będzie pełnił funkcję prezesa Polskiej Akademii Nauk - zdecydowali w czwartek w głosowaniu członkowie Zgromadzenia Ogólnego PAN, zebrani w Warszawie. Druga kadencja prof. Duszyńskiego na tym stanowisku zakończy się w 2022 r.

Decyzję o wyborze prezesa PAN podjęli w Warszawie członkowie Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk. Prof. Duszyński był jedynym kandydatem zgłoszonym na to stanowisko. W tajnym głosowaniu otrzymał 113 głosów; w sumie na zgromadzeniu było obecnych 196 członków PAN na 312 uprawnionych do głosowania.

"Teraz przed nami dużo pracy i bardzo apeluję żebyśmy zakopali wszelkie topory, bardzo apeluję o wspólną pracę. Naprawdę te 2-3 lata będą kluczowe dla przyszłości tego gremium" - mówił tuż po ogłoszeniu wyniku wyborów prof. Duszyński.

Prof. Jerzy Duszyński (ur. w 1949 r.) jest biochemikiem, pracuje w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie, gdzie kieruje Pracownią Bioenergetyki i Błon Śluzowych. Jest specjalistą w dziedzinie metabolizmu energetycznego i molekularnych podstaw chorób mitochondrialnych i neurodegeneracyjnych.

Ukończył Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UW (w 1971 r.). W 1975 roku uzyskał stopień doktora, a w 1983 roku – doktora habilitowanego. W 1993 roku otrzymał nominację profesorską. Odbył liczne staże zagraniczne, m.in. w laboratoriach J.R. Williamsona w Pennsylvania University oraz K.F. LaNoue w PennState University.

W latach 2008-2009 był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego w gabinecie Donalda Tuska. W 2011 r. Duszyński został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2015 roku po raz pierwszy wybrano go prezesem PAN.

Zgodnie z ustawą o PAN, prof. Duszyński formalnie zostanie nowym prezesem Akademii dopiero w momencie powołania go na to stanowisko przez prezesa Rady Ministrów. Powołanie następuje na podstawie wyboru Zgromadzenia Ogólnego PAN. W skład ZO PAN wchodzi grupa maksymalnie 350 członków krajowych PAN. Członkowie ci są wybierani przez Zgromadzenie Ogólne spośród wybitnych uczonych o nieposzlakowanej opinii. (PAP)

autor: Szymon Zdziebłowski

szz/ ekr/