W 2014 roku w polskim domu na książki wydano przeciętnie 20,88 zł

2015-10-29 10:55 aktualizacja: 2018-10-05, 15:42
Kraków, 22.10.2015. W Krakowie rozpoczęły się 19. Międzynarodowe Targi Książki, 22 bm. Na targach, których mottem są słowa niemieckiej pisarki Niny George: "Czytanie czyni zuchwałym", na czytelników czekają setki wydawnictw, spotkania z autorami oraz niezliczone ilości książek. Gościem honorowym tegorocznych Międzynarodowych Targów Książki jest Litwa.  (ukit) PAP/Jacek Bednarczyk Archiwum fot. PAP © 2015 / Jacek Bednarczyk
Kraków, 22.10.2015. W Krakowie rozpoczęły się 19. Międzynarodowe Targi Książki, 22 bm. Na targach, których mottem są słowa niemieckiej pisarki Niny George: "Czytanie czyni zuchwałym", na czytelników czekają setki wydawnictw, spotkania z autorami oraz niezliczone ilości książek. Gościem honorowym tegorocznych Międzynarodowych Targów Książki jest Litwa. (ukit) PAP/Jacek Bednarczyk Archiwum fot. PAP © 2015 / Jacek Bednarczyk
20,88 zł wydano przeciętnie w polskim gospodarstwie domowym w 2014 r. na kupno książek. To 5 proc. mniej niż rok wcześniej. Na bilety do kina, teatru przeciętny mieszkaniec Polski wydał 24,60 zł ; o 2,4 proc. mniej niż w 2013 r. - wynika z danych GUS.

Jak podaje GUS, najbardziej powszechnym wśród tzw. artykułów użytku kulturalnego jest odbiornik telewizyjny, który posiadało 96,7 proc. gospodarstw domowych, a blisko 2/3 gospodarstw (65,9 proc.) mogło odbierać telewizję satelitarną lub kablówkę.

Główny Urząd Statystyczny przedstawił opracowanie, z którego wynika, że w 2014 r. wydatki budżetu państwa na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zwiększyły się nominalnie w porównaniu do 2013 r., więcej pieniędzy przeznaczyły też na kulturę samorządy.

W sumie wydatki publiczne, tj. wydatki państwa i samorządu terytorialnego na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (pomniejszone o dotacje i subwencje z budżetu państwa dla samorządów i o transfery pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego) w 2014 r. wyniosły 9 mld 326,8 mln zł (nominalnie o 13,6 proc. więcej niż w 2013 r.), co w odniesieniu do PKB stanowiło 0,54 proc. (w roku poprzednim – 8 mld 212,7 mln zł, tj. 0,50 proc.).

Jak wyliczył GUS wydatki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego wyniosły 7 mld 592,6 mln zł; a ich udział – 81,4 proc. - był minimalnie niższy niż w roku poprzednim (81,6 proc.). Największy udział w samorządowych wydatkach publicznych miały samorządy gminne – 44 proc. (samorządy miast na prawach powiatu, województw i powiatów – odpowiednio: 36,9 proc., 17,8 proc. i 1,3 proc.). (PAP)

drag/ agz/