Eurodeputowani: UE powinna czasowo wprowadzić wizy dla Amerykanów

2017-03-02 17:13 aktualizacja: 2018-09-26, 23:52
A file photon dated 07 June 2006 showing European Union flag pictured in front of the European Commission Building, the Berlaymond, in Brussels. The president of the European Union's executive warned on 23 October 2013 that it is about to run out of money, and called on the bloc's governments and parliament to bury the hatchet over planned budget changes.  Fot. EPA/OLIVIER HOSLET
A file photon dated 07 June 2006 showing European Union flag pictured in front of the European Commission Building, the Berlaymond, in Brussels. The president of the European Union's executive warned on 23 October 2013 that it is about to run out of money, and called on the bloc's governments and parliament to bury the hatchet over planned budget changes. Fot. EPA/OLIVIER HOSLET
Parlament Europejski przyjął w czwartek rezolucję wzywającą do czasowego wprowadzenia przez UE wiz dla obywateli państw, które nie przestrzegają zasady wzajemności wizowej z Unią. Chodzi o Stany Zjednoczone, które wymagają wiz m.in. od Polaków.

Eurodeputowani apelują do Komisji Europejskiej o podjęcie w ciągu dwóch miesięcy działań prawnych zmierzających do przywrócenia obowiązku wizowego dla obywateli państw trzecich nierespektujących zasady wzajemności wizowej z UE.

Obecnie jedynym takim państwem są Stany Zjednoczone. Obywatele Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Polski i Rumunii wciąż potrzebują wizy, by udać się do USA, mimo że obywatele amerykańscy mogą podróżować bez wiz do wszystkich krajów UE.

Rezolucja nie jest wiążąca dla KE.

Unijne rozporządzenie o wzajemności wizowej zobowiązuje Komisję Europejską do zaproponowania tymczasowego zawieszenia ruchu bezwizowego na 12 miesięcy dla obywateli wszystkich tych krajów, które wymagają wiz od obywateli państw UE. Musi to nastąpić 24 miesiące po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym UE notyfikacji o braku wzajemności wizowej ze strony tych państw.

Termin ten upłynął 12 kwietnia 2016 r. Wówczas, poza USA, zasady wzajemności wizowej z UE nie przestrzegały tez Kanada i Brunei. Komisja nie podjęła jednak decyzji o przywróceniu obowiązku wizowego, a zwróciła się o opinię europarlamentu i Rady UE (rządów państw członkowskich).

Unijne rozporządzenie zastrzega, że KE musi wziąć pod uwagę polityczne, gospodarcze i administracyjne skutki ewentualnego zawieszenia ruchu bezwizowego wobec niektórych państw. Dlatego KE uzasadniając ówczesne stanowisko tłumaczyła, że jest mało prawdopodobne, by po ewentualnym przywróceniu obowiązku wizowego państwa UE były w stanie rozpatrzyć rosnąca liczbę wniosków wizowych. Wskazywała też na poważne negatywne konsekwencje polityczne, a także gospodarcze, zwłaszcza dla branży lotniczej.

Z Brukseli Anna Widzyk (PAP)

awi/ kot/ kar/