Kampania społeczna „Od początku”

2019-06-12, 16:09 aktualizacja : 2019-06-12, 16:10
CitizenGO Polska
CitizenGO Polska
66% Polaków jako główną przyczynę aborcji postrzega brak wsparcia kobiet w ich najbliższym otoczeniu wynika z badań Fundacji CitizenGO, która rozpoczyna nową ogólnopolską kampanię społeczną pod hasłem: “Od początku”.

Podejmuje ona aktualny obecnie problem społeczny braku wsparcia kobiet w tzw. nieplanowanej ciąży i kwestię aborcji.

Autorzy kampanii diagnozują, że w Polsce dostęp do tego rodzaju pomocy jest bardzo ograniczony. Dotyczy to zwłaszcza kobiet, które chcą, mimo braku akceptacji otoczenia, urodzić i wychować mające się narodzić dziecko lub oddać je do adopcji, ale pozostają same ze swoim problemem.

Chociaż badania społeczne, które przeprowadziła organizacja wśród dorosłych Polaków poka-zują, że: 94% uważa, że: "Każda kobieta od początku ciąży powinna być otoczona opieką lekarską".

68% uważa, że: "Życie człowieka należy bezwzględnie chronić od momentu poczęcia".

66% uważa, że: "Kobiety decydują się na aborcję głównie, gdy nie mają wsparcia w najbliższym otoczeniu".

50% uważa, że: "Życie człowieka zaczyna się w momencie poczęcia".

To jednocześnie:

50% jest zdania, że: "Do 12-tego tygodnia ciąży aborcja powinna być dostępna na żądanie".

36% wyraża opinię, że: "Kobieta powinna mieć prawo przerwania ciąży w dowolnym momencie aż do narodzin".

35% zgadza się ze stwierdzeniem, że: "Płód do 12-tego tygodnia ciąży nie jest człowiekiem".

26% sądzi, że: "Opieka nad dziećmi z wadami wrodzonymi i nieuleczalnymi chorobami to strata pieniędzy".

„Każda kobieta w ciąży ma prawo pokochać swoje dziecko od początku nawet jeśli na drodze do jego narodzin czuje się osamotniona, lub jej najbliższe otoczenie nie akceptuje jej wyboru.” - komentuje przekaz kampanii Paweł Woliński - dyrektor CitizenGO Polska.

„Potrzeba w Polsce działań systemowych na rzecz stworzenia sieci pomocy kobietom w takich przypadkach, by podstawowym, legalnym wyborem nie była wizyta u ginekologa przepisującego antykoncepcję awaryjną, a nielegalnym zakup w internecie tabletek wywołują-cych aborcję farmakologiczną. - podsumowuje Woliński.

W ramach kampanii razem z Agencją TELESCOPE przygotowany został spot TV 30’, a także printy do ekspozycji outdoor i strona informacyjna kampanii www.odpoczatku.org. Strona zawiera materiały kampanijne (spoty, grafiki) szczegóły przekazu kampanii, oraz wyniki badań.

Więcej informacji:

Paweł Woliński

dyrektor CitizenGO Polska

tel. kom. +48 508 269 097

e-mail: pwolinski@citizengo.net

Źródło informacji: CitizenGO Polska