Usługi magazynowania energii potrzebne są od zaraz

2019-07-12, 12:56 aktualizacja : 2019-07-12, 13:06
Raport PIME
Raport PIME
Krajowy system elektroenergetyczny potrzebuje 6,5 tys. MW mocy zainstalowanej w magazynach energii elektrycznej w celu zapewnienia prawidłowej pracy systemu. To są potrzeby na teraz. Ale wiadomo, że będą wzrastać wraz z transformacją rynku energetycznego w Polsce.

To jedna z konkluzji ekspertów podczas dyskusji, która odbyła z okazji prezentacji raportu Stowarzyszenia Polska Izba Magazynowania Energii pt. „Rynek magazynowania energii elektrycznej w Polsce – technologie, wdrożenia, regulacje” 10 lipca w Polskiej Agencji Prasowej w Warszawie.

Raport jest pierwszą w kraju analizą techniczno-ekonomiczną i prawną tworzącego się w Polsce rynku magazynowania energii elektrycznej. Omówiono w nim aktualne potrzeby związane z krajowym sektorem elektroenergetycznym, charakterystyki techniczno-ekonomiczne różnych technologii (ich sposób działania, wady, zalety, zastosowania), kierunki rozwoju oraz potencjalne obszary aplikacyjne. Ważnym obszarem omówionym w raporcie jest część regulacyjna, w której uwzględniono specyfikę krajowego rynku energii i przedstawiono projektowane zmiany w przepisach na tle regulacji unijnych, jak i sugestie w zakresie zmian prawnych, które mają się przyczynić do otworzenia rynku energii na usługi magazynowania energii elektrycznej.

Celem zasadniczym raportu jest wykazanie, że najlepszym rozwiązaniem dla krajowego rynku energii jest wdrożenie takich regulacji, które zwiększą możliwości komercyjnego świadczenia usług magazynowania energii elektrycznej i ograniczą możliwości monopolizowania tego rynku. W raporcie przedstawiono pełne dane o realizowanych i planowanych inwestycjach w magazyny energii elektrycznej w Polsce. W tym po raz pierwszy publicznie mapę z lokalizacjami największej obecnie planowanej inwestycji spółki Krajowy System Magazynów Energii (KSME), która zgłosiła do aukcji w rynku mocy do realizacji na 2024 rok ponad 5000 MW mocy w magazynach energii.

W trakcie dyskusji przedstawiciele energetycznych spółek sieciowych potwierdzili, że w przyszłym roku będą gotowe procedury przyłączania magazynów energii do sieci oraz wyceniony zostanie katalog usług regulacyjnych, które będą mogli świadczyć właściciele magazynów energii elektrycznej. Raport można subskrybować ze strony internetowej PIME.

Źródło informacji: PIME