Orlen Paliwa: porozumienie na dostawy oleju napędowego dla spółek KOWR

2019-07-12, 15:29 aktualizacja : 2019-07-12, 15:30
Dostawy oleju napędowego do spółek Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa zapewni porozumienie zawarte pomiędzy Orlen Paliwa z Grupy Orlen a Green Lab sp. z o.o. 16 mln litrów oleju napędowego, które zabezpieczą potrzeby spółek, wchodzących w skład KOWR, spółka Orlen Paliwa dostarczy jeszcze w tym roku. Jednocześnie będą kontynuowane rozmowy handlowe w zakresie dalszej współpracy.

Orlen Paliwa będzie dostarczać olej napędowy do spółek KOWR na warunkach, które pozwolą w sposób płynny zabezpieczyć potrzeby podmiotów wchodzących w jego skład, a jednocześnie przyniosą znaczące oszczędności w zakupie jednego z podstawowych środków produkcji rolnej, jakim jest olej napędowy.

„KOWR wyrasta na jedną z najważniejszych instytucji wspierających branżę rolno–spożywczą, a przede wszystkim polskich gospodarzy. Mimo, że nie jest to łatwe zadanie na dzisiejszym rynku rolniczym, szukamy rozwiązań, dzięki którym polskie rolnictwo będzie mogło nadal się rozwijać” – powiedział Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa i rozwoju wsi.

Porozumienie stało się możliwe dzięki pracy grup roboczych, funkcjonujących zarówno w ramach Orlen Paliwa, jak i spółki Green Lab pod patronatem KOWR, jako agencji wykonawczej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Oficjalna współpraca została zainicjowana w marcu 2019 r. deklaracją o współpracy w ramach projektu „Razem napędzamy polskie rolnictwo”, pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

„Wcześniejsze deklaracje wypełniamy konkretną treścią i wchodzimy w praktyczny etap projektu +Razem napędzamy polskie rolnictwo+. W ten sposób przyczyniamy się do rozwoju polskiego rolnictwa, a jednocześnie realizujemy nasze cele biznesowe w obszarze dostaw paliw, tym samym zapewniając jakość i bezpieczeństwo – powiedział Łukasz Hołubowski, prezes Orlen Paliwa. – Baza naszych kontrahentów powiększa się nie tylko o 40 spółek wchodzących w skład KOWR, ale także o szerokie grono osób i firm pracujących na  rzecz polskiego rolnictwa. Zakładam, że będzie to początek szerszej współpracy, na której skorzysta zarówno środowisko wytwórców rolnych, jak i cała Grupa Orlen” – dodał prezes Orlen Paliwa.

„Zysk nie jest naszym głównym celem. Najważniejsze to znaleźć takie rozwiązania, które pomogą polskim rolnikom. Zaczynamy od paliwa, ale jesteśmy przekonani, że to nie będzie nasze ostatnie słowo” – mówił Grzegorz Pięta, dyrektor generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Przedmiotem dalszych negocjacji będą kolejne produkty z szerokiej oferty Grupy Orlen: sól paszowa, tabletki solne do uzdatniania wody z IKS Solino, oleje i środki smarne z Orlen Oil, a także karty flotowe PKN Orlen, usługi Orlen Ochrona czy nawozy azotowe z Anwil. Rozmowy handlowe z Grupą Orlen będzie kontynuować Green Lab, jako Centrum Usług Wspólnych Spółek KOWR.

KOWR sprawuje nadzór właścicielski nad działalnością 41 spółek. Prowadzą one hodowlę twórczą i zachowawczą oraz gromadzą najcenniejszy materiał genetyczny roślin i zwierząt. Spółki, nad którymi bezpośredni nadzór sprawuje KOWR mają do spełnienia zadania strategiczne.

Źródło informacji: Centrum Prasowe PAP