Andersen Global rozbudowuje swój austriacki zespół

2019-08-13, 16:17 aktualizacja : 2019-08-13, 16:18

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)- Spółka Andersen Global podpisała umowę o współpracy z G&W International Steuerberatungs- und Wirtschaftstreuhand GmbH, jedną z największych austriackich grup z branży podatkowej z siedzibą w Wiedniu, zwiększając tym samym liczbę ekspertów na terenie tego kraju do ok. 140.

Założone w 1994 r. G&W International zrzesza 40 specjalistów, którzy świadczą usługi doradcze z zakresu podatków, księgowości i płac oraz restrukturyzacji, jak również oferują doradztwo dla firm.

„Stojąc przed możliwością poszerzenia zakresu oferowanych przez nas specjalizacji, uznaliśmy, że Andersen Global to dla nas naturalny wybór – powiedział Oliver Ginthör, partner zarządzający G&W. - Współpraca ta pozwoli naszej firmie kontynuować rozwój i rozbudować zasoby, tak aby służyć klientom jeszcze lepiej, jak również zwiększyć zasięg i wzmocnić potencjał merytoryczny w skali całego świata”.

„Austria to w tym regionie kluczowy rynek oraz brama do Europy Południowo-Wschodniej – powiedział Mark Vorsatz, prezes Andersen Global i dyrektor generalny Andersen Tax LLC. - Stale poszukujemy najlepszych profesjonalistów w regionie, ale krok naprzód wykonamy tylko z partnerami, którzy podzielają nasze wartości. Utalentowany zespół G&W International nie tylko stanowić będzie uwieńczenie naszej działalności prowadzonej w Austrii, ale zwiększy też nasz potencjał w całym regionie. Z niecierpliwością wyczekujemy owoców tej współpracy oraz działań podejmowanych przez cały austriacki zespół”.

Andersen Global jest międzynarodowym stowarzyszeniem skupiającym odrębne prawnie i niezależne kancelarie prawne i podatkowe z całego świata. Od chwili założenia w 2013 r. w Stanach Zjednoczonych przez kancelarię Andersen Tax LLC stowarzyszenie zwiększyło zasięg na całym świecie i obecnie zrzesza ponad 4,5 tys. specjalistów z kancelarii członkowskich i współpracujących w ponad 144 lokalizacjach.

Wersja źródłowa informacji w serwisie businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190813005008/en/

Źródło: Andersen Tax

KONTAKT:

Megan Tsuei

Andersen Tax

tel. 415-764-2700

Źródło informacji: Business Wire

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.