PMI ogłasza osiągniecie celu większego niż zakładano i świętuje 100 000 godzin pracy zadeklarowanych przez woluntariuszy z całego świata z okazji 50-lecia istnienia stowarzyszenia

2019-08-14, 09:19 aktualizacja : 2019-08-14, 09:23
Stowarzyszenie doceniło globalne wysiłki na rzecz wykorzystania zarządzania projektami pro bono dla dobra społecznego.

Filadelfia - (BUSINESS WIRE) - Project Management Institute (PMI) z dumą ogłasza, że udało się osiągnąć dwukrotnie większą liczbę godzin pracy w ramach wolontariatu niż zakładano, ponieważ jej interesariusze zobowiązali się do przepracowania 100 000 godzin w ramach realizacji celów zgodnych z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ. W ramach całorocznych obchodów wydarzenia Global Celebration of Service eksperci z branży z całego świata dzielą się swoją wiedzą z zakresu zarządzania projektami, aby umożliwić rozwój lokalnym organizacjom i wzmocnić społeczności lokalne.

PMI zadeklarowało osiągnięcie wyznaczonego celu z okazji 50-lecia swojego istnienia oraz w ramach wydarzenia Global Celebration of Service, stanowiącego kolejny element kampanii stowarzyszenia pt. „Made Possible”, realizowanej dzięki pasji specjalistów z branży na całym świecie do wprowadzania zmian społecznych. Kampania miała premierę jesienią 2018 r. i skupia się na angażowaniu różnych interesariuszy PMI – od członków i osób posiadających certyfikację, po kierownictwo oddziałów i wolontariuszy – oraz innych osób zainteresowanych dokonywaniem zmian, gromadząc ich wokół wspólnej wizji wywierania pozytywnego wpływu na społeczeństwo.

„Nie mogliśmy sobie wyobrazić lepszego sposobu upamiętnienia naszego 50-lecia niż zaoferowanie ludziom możliwości wykorzystania ich umiejętności zarządzania projektami i wiedzy w odniesieniu do najbardziej palących problemów społecznych – powiedział Sunil Prashara, prezes i dyrektor generalny PMI. - Wiemy, że zarządzanie projektami ma kluczowe znaczenie dla zarządzania zmianami i osiągania strategicznych wyników, przekształcania pomysłów w rzeczywistość i zasadniczo spełniania marzeń. Jesteśmy bardzo podekscytowani, że możemy pokazać, w jaki sposób te umiejętności mogą przyczynić się do znaczącej zmiany również poprzez wzmocnienie społeczeństwa".

Zapraszamy interesariuszy PMI do włączenia się do realizacji naszego celu i wykorzystania swojej wiedzy specjalistycznej w zakresie zarządzania projektami w słusznej sprawie w ramach projektu zgodnego z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ za pośrednictwem strony Global Celebration of Service.

Osiągnięcia kampanii Made Possible związane z zarządzaniem projektami

Idea podejmowania działań ukierunkowanych na wzmacnianie społeczeństwa nie jest niczym nowym dla interesariuszy PMI. Na przykład pracownicy oddziału PMI w Ekwadorze wykorzystali swoją wiedzę specjalistyczną w zakresie zarządzania projektami, aby pomóc społecznościom lokalnym w odbudowie po niszczycielskim trzęsieniu ziemi o sile 7,8 stopnia w skali Richtera w 2016 r., w którym zginęło co najmniej 676 osób, ponad 16 000 zostało rannych, 700 000 potrzebowało natychmiastowej pomocy, a na wielu obszarach 90 procent infrastruktury uległo zniszczeniu.

Santiago Cartagena, kierownik projektu w ekwadorskim oddziale PMI, zintensyfikował współpracę z lokalną organizacją pozarządową, która już posiadała sieci kontaktów w Esmeraldas, czyli jednej z prowincji, która ucierpiała najbardziej podczas trzęsienia ziemi. Santiago oraz jego współpracownicy zapewnili rzeczowe szkolenia i wsparcie w zakresie zarządzania projektami, zarówno dla lokalnej organizacji, jak i bezpośrednio dla kobiet-przedsiębiorców w regionie.

"Wszyscy mamy obowiązek wspierać się nawzajem – powiedział Santiago. - Nasze wysiłki pomogły wesprzeć i przeszkolić ponad 200 kobiet w Prowincji Esmeraldas, a to dopiero początek. Dla mnie zarządzanie projektami wykracza poza narzędzia, to wsparcie, pomoc i po prostu bycie z ludźmi".

PMI z dumą wspiera projekty wolontariuszy takie jak ten i nadal będzie dzielić się wpływem globalnych projektów i ich wpływem na społeczności lokalne poprzez kampanię „Made Possible” oraz Global Celebration of Service.

Wspieranie Celów Zrównoważonego Rozwoju

Oprócz godzin pracy wolontariuszy i uhonorowania tych, którzy wywierają wpływ na innych, PMI podejmuje kroki, aby sformalizować swoje zaangażowanie w bycie wiodącym autorytetem w zakresie zmian na rzecz dobra społecznego. PMI od niedawna jest sygnatariuszem Inicjatywy (ONZ) Global Compact, dołączając do sieci ponad 9 500 organizacji z siedzibą w ponad 160 krajach i reprezentujących prawie każdy sektor. Partnerzy inicjatywy pracują nad dostosowaniem swoich strategii i działań do uniwersalnych zasad dotyczących praw człowieka, pracy, środowiska i walki z korupcją oraz zobowiązują się do podejmowania działań na rzecz realizacji celów społecznych. Dzięki temu partnerstwu PMI będzie poszukiwać sposobów zastosowania zarządzania projektami, programami i portfelem w celu osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju do 2030 roku.

„Dla każdej organizacji dostosowanie się do celów ONZ w zakresie zrównoważonego rozwoju wymaga starannego planowania i zarządzania projektami – powiedział Prashara. - Wiele z tych celów można osiągnąć jedynie poprzez złożoną, wielosektorową, prawdziwie globalną współpracę. Dlatego też PMI publicznie angażuje się w wykorzystanie swojej wiedzy specjalistycznej, aby pomóc organizacjom skutecznie realizować te cele".

Aby dowiedzieć się więcej na temat 50-lecia PMI, udzielić wsparcia i być na bieżąco z naszymi postępami i osiągnięciami kampanii „Made Possible”, odwiedź stronę PMI.org/Anniversary.

Aby prześledzić drogę PMI w kierunku realizacji celów zrównoważonego rozwoju ONZ, obserwuj nasz profil @PMInstitute na Twitterze, Facebooku i LinkedIn.

Project Management Institute (PMI)

Project Management Institute (PMI) to największe na świecie stowarzyszenie na rzecz osób zawodowo zajmujących się zarządzaniem projektami, programami lub portfelami. Podmiot ten, założony w 1969 r., dostarcza wartość dla przeszło 3 milionów specjalistów w praktycznie każdym państwie na świecie poprzez działalność wspierającą, współpracę, kształcenie i badania. Pomagamy rozwijać kariery, podnosimy efektywność organizacji i doskonalimy profesję zarządzania projektami w oparciu o międzynarodowo uznawane normy, certyfikaty, środowiska zawodowe, zasoby, narzędzia, badania naukowe, publikacje, szkolenia zawodowe i networking. Należąca do PMI strona ProjectManagement.com stanowi platformę internetową, skupiającą środowiska z całego świata i zapewniającą bogatsze zasoby, lepsze narzędzia, większe sieci i szersze perspektywy. Zapraszamy do odwiedzania naszych stron www.PMI.org, www.projectmanagement.com, www.facebook.com/PMInstitute oraz śledzenia naszego profilu na Twitterze: Twitter @PMInstitute
 
Wersja źródłowa komunikatu jest dostępna na stronie businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190813005172/en/\

Źródło: Project Management Institute (PMI)

KONTAKT:

Mary Ortega

tel. +1 610 356 4600 X7030

e-mail: mary.ortega@pmi.org

Źródło informacji: Business Wire

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.