Osoby, które doznały obrażeń ze względu na nieprawidłowe działanie poduszki powietrznej Takata ciągle mogą być uprawnione do odszkodowania w ramach procesu roszczeniowego specjalnego urzędnika i powiernika

2019-08-19, 15:29 aktualizacja : 2019-08-19, 15:33

Boston, 19 sierpnia 2019 r. /PRNewswire/ - Poniższe oświadczenie zostało wydane przez profesora Erica D. Greena, specjalnego urzędnika Ministerstwa Sprawiedliwości funduszu zadośćuczynień indywidualnych w sprawie poduszek powietrznych Takata Departamentu Sprawiedliwości i powiernika funduszu zadośćuczynień deliktowych utworzonego w sprawach bankructwa firmy Takata.

Roszczenia w sprawach uszkodzonych poduszek powietrznych Takata

Profesor Eric D. Green, specjalny urzędnik i powiernik ogłosił w maju 2018 r. powołanie programu zadośćuczynień dla osób dotkniętych w przeszłości lub przyszłości obrażeniami lub zawinioną śmiercią wywołanymi przez rozerwanie lub gwałtowne uruchomienie poduszek powietrznych Takata z nadmuchiwaczem stabilizowanym fazowo z mocznikiem i azotanem (tzw. uszkodzonych nadmuchiwaczy poduszek powietrznych Takata). W ramach programu ofiary mogą ubiegać się o odszkodowanie z funduszu zadośćuczynień indywidualnych w sprawie poduszek powietrznych Takata (tzw. fundusz IRF) o łącznej wysokości 125 milionów dolarów powołanego przez Departament Sprawiedliwości i/lub z funduszu zadośćuczynień deliktowych utworzonego w sprawie bankructwa firmy Takata (tzw. fundusz TATCTF) na łączną kwotę 140 milionów dolarów. Proces odszkodowawczy ciągle trwa i uprawnieni poszkodowani mogą jeszcze podjąć odpowiednie kroki.

Osoby, które doznały obrażeń ciała lub zawinionej śmierci w wyniku uszkodzonych nadmuchiwaczy poduszek powietrznych Takata mogą wnieść trzy typy roszczenia: (i) roszczenie IRF w sprawie uzyskania odszkodowania od funduszu IRF, czyli funduszu zadośćuczynień za obrażenia ciała lub zawinioną śmierć nadzorowanego przez specjalnego urzędnika i powołanego na podstawie nakazu zadośćuczynienia wydanego przez sąd dystryktu Stanów Zjednoczonych we wschodnim regionie Michigan w związku ze sprawą karną wytoczoną firmie Takata przez Departament Sprawiedliwości o nazwie U.S. v Takata Corporation, numer sprawy 16-cr-20810 (wschodni region Michigan); (ii) roszczenie funduszowe przeciwko firmie Takata, które musi zostać rozwiązane przez fundusz TATCTF nadzorowany przez powiernika i ustanowiony w związku z rozdziałem 11 planu reorganizacyjnego firmy Takata złożonego w sądzie upadłościowym w dystrykcie Delaware lub (iii) roszczenie POEM przeciwko powiązanemu w sprawie producentowi OEM (jedynymi obecnie uznanymi powiązanymi producentami OEM są firmy Honda/Acura), które zostanie rozwiązane zgodnie z planem upadłościowym przez fundusz TATCTF nadzorowany przez powiernika.

Każdy z trzech typów roszczeń wiąże się z indywidualnymi wymaganiami co do kwalifikowalności, a każdy typ roszczenia dotyczy wyłącznie obrażeń cielesnych lub zawinionej śmierci wywołanej przez uszkodzone nadmuchiwacze poduszek powietrznych Takata. Roszczenia związane z obrażeniami lub zawinioną śmiercią wywołanymi przez inne komponenty poduszki powietrznej, na przykład fakt nieotwarcia się, nieuzasadnione otwarcie się, obrażenia powypadkowe niezwiązane z nadmuchiwaczem lub straty finansowe niezwiązane z obrażeniami cielesnymi lub śmiercią nie są objęte powyżej opisanymi typami roszczeń.

Poszkodowani mogą uzyskać dostęp do formularzy roszczeń, na których zawarte są dokładne instrukcje dotyczące składania roszczeń. Formularze dostępne są na stronie funduszu IRF www.takataspecialmaster.com lub na stronie funduszu TATCTF www.TakataAirbagInjuryTrust.com.

Nadzór nad procesem składania roszczeń i źródła dodatkowych informacji

Profesor Green został wyznaczony przez sąd dystryktu na specjalnego urzędnika nadzorującego roszczenia do funduszu IRF i wyznaczony przez sąd upadłościowy na powiernika nadzorującego roszczenia do funduszu powierniczego i roszczenia POEM.

Dodatkowe informacje na temat kwalifikowalności, terminów i sposobu składania roszczeń można znaleźć na stronach www.takataspecialmaster.com, www.TakataAirbagInjuryTrust.com, lub przesyłając wiadomość pod adres Questions@TakataAirbagInjuryTrust.com lub dzwoniąc na bezpłatny numer (888) 215-9544.

Źródło: Takata Special Master/Trustee

Źródło informacji: PR Newswire