Na XXIX Forum Ekonomicznym w Krynicy o wyzwaniach profilaktyki zdrowotnej

2019-08-23, 10:03 aktualizacja : 2019-08-23, 10:05
Forum Ekonomiczne w Krynicy
Forum Ekonomiczne w Krynicy

Światowa Organizacja Zdrowia wskazała 10 głównych czynników ryzyka, które prowadzą do 1/3 chorób i zgonów w krajach rozwiniętych. Na szczycie tej listy znajdują się: wysokie ciśnienie tętnicze, palenie tytoniu, wysokie stężenie glukozy we krwi i brak aktywności fizycznej. Dla przykładu, na walkę z nadciśnieniem tętniczym Narodowy Fundusz Zdrowia w 2018 roku przeznaczył ponad 258 mln złotych. Natomiast znalezienie danych o nakładach finansowych na profilaktykę tego problemu nie jest już takie proste. Mimo wszystko nie przynoszą one oczekiwanych efektów, a stopień zachorowań jest wciąż niepokojąco wysoki.

Dlatego profilaktyka zdrowotna wymaga zaangażowania wielu podmiotów, od państwa począwszy, poprzez samorządy, organizacje pacjenckie i środowiska osób związanych z ochroną zdrowia. Niezwykle istotną rolę ma pogłębianie świadomości społecznej dotyczącej szczepień, a dyskusja na ten temat raz na jakiś czas elektryzuje opinię publiczną.

W krajach o wysokiej świadomości prozdrowotnej, nawet pomimo braku obowiązku szczepień, jak np. w Szwecji czy Finlandii, ponad 90% dzieci jest szczepionych. Tymczasem w Polsce według danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH w pierwszej połowie 2018 roku odnotowano 34 273 uchylenia od szczepień. To więcej, niż w całym 2017 roku.

Fakt, że nie wszyscy z nas doceniają dobrodziejstwo, jakim są szczepionki przeciwko chorobom, na które nasi pradziadowie nie znajdowali ratunku, wynika dziś niestety przede wszystkim z niewiedzy i braku dostępu do rzetelnych źródeł informacji. W grudniu 2018 roku ruszyła kolejna odsłona kampanii informacyjnej Głównego Inspektora Sanitarnego odpowiadającej na pytania nurtujące młodych rodziców zawierająca wiele praktycznych porad i istotnych informacji ułatwiających podjęcie decyzji o szczepieniu. Nie ulega wątpliwości, że profilaktykę trzeba umiejętnie promować, przy czym tej chwili nakłady na te zadania nie przekraczają 1% budżetu samorządów. A przecież wczesne wykrywanie chorób znacznie zmniejsza późniejsze koszty: leczenia czy absencji w pracy.

Czy potrafimy dzisiaj z wyprzedzeniem skutecznie uderzać w te najistotniejsze zagrożenia? Czy można im przeciwdziałać i w jaki sposób wdrażać projekty zapobiegające chorobom, aby skutkowały zmniejszeniem liczby osób znajdujących się w grupie ryzyka i narażonych na powikłania zdrowotne? Odpowiedzi na te pytania będą poszukiwać goście XXIX Forum Ekonomicznego w Krynicy (3-5 września) podczas dyskusji „Zdrowie publiczne – dlaczego wciąż lepiej leczymy niż zapobiegamy?”. Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni Krzysztof Jakubiak, redaktor naczelny, mZdrowie.pl, Jarosław Pinkas, Główny Inspektor Sanitarny, poseł Beata Małecka-Libera, wiceprzewodnicząca Komisji Zdrowia, Krzysztof Łanda, prezes zarządu Meritum L.A., Gabriele Grom, Associate Vice President CEE Cluster, MSD, (Austria) oraz Bolesław Samoliński, dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Źródło informacji: XXIX Forum Ekonomiczne Krynica-Zdrój 2019