Global e-Mobility Forum

2019-09-11, 13:22 aktualizacja : 2019-10-30, 11:05
Global e-Mobility Forum logo
Global e-Mobility Forum logo
Global e-Mobility Forum to pierwsze w Polsce wydarzenie o tak wysokiej randze dedykowane elektromobilności, które odbędzie się 21 listopada br. na Stadionie Narodowym w Warszawie. Global e-Mobility Forum organizowane jest przez polską Prezydencję COP24.

Podczas ubiegłorocznego szczytu klimatycznego ONZ Prezydencja COP24 przedstawiła deklarację „Driving Change Together - Katowice Partnership for Electromobility”, która została przyjęta łącznie przez kilkadziesiąt państw, regionów, miast i organizacji międzynarodowych. Swoim zasięgiem objęła ponad połowę światowej populacji.

Global e-Mobility Forum będzie miało charakter wydarzenia wysokiego szczebla z uczestnikami reprezentującymi rządy, regiony i miasta, organizacje międzynarodowe i firmy oddziałujące na kształt oraz tempo rozwoju globalnego rynku elektromobilności. W jego ramach odbędą się sesje warsztatowe i spotkania grup roboczych. Uczestnicy Forum wezmą udział w posiedzeniach okrągłego stołu, poświęconym wymianom dobrych praktyk, które skutecznie sprzyjały rozwojowi elektromobilności na światowych rynkach.

Forum organizowane jest przy udziale krajowych i międzynarodowych partnerów.

Więcej informacji znajdzie się wkrótce na stronie: www.globalemobilityforum.com

Źródło informacji: Biuro ds. Prezydencji COP24