Siła prawa czy prawo siły - transmisja 19 września o godzinie 19:00 na żywo z Wiednia z udziałem m.in. Marietje Schaake i Thomasa Lohningera

2019-09-16, 11:08 aktualizacja : 2019-09-16, 11:11

Marietje Schaake - do lipca br. posłanka do Parlamentu Europejskiego - została w ostatnim czasie dyrektorem ds. polityki międzynarodowej Centrum Cyberpolityki oraz wykładowcą polityki międzynarodowej w Instytucie Sztucznej Inteligencji Zorientowanej na Człowieka na Uniwersytecie Stanforda.

W dniu 19 września wystąpi ona w wiedeńskim Muzeum Sztuki Użytkowej (MAK) z prelekcją wprowadzającą, po której nastąpi dyskusja. Pionierka w zakresie unormowania kwestii nowych technologii poruszy następujące zagadnienia: 

- Co można zrobić, aby Unia Europejska stała się globalną potęgą w zakresie zarządzania technologiami?

- Dlaczego normy i standardy staną się panaceum dla unijnej przyszłości w świecie?

- Jak możemy zadbać, aby prawa podstawowe i prawa człowieka były przestrzegane w branży cyfrowej oraz aby sztuczna inteligencja przyczyniała się do dalszego rozwoju demokracji?

Wydarzenie będzie prowadzone w języku angielskim i będzie można je oglądać podczas transmisji na żywo: https://erstestiftung.streaming.at/20190919.

Program: 

19:00 Powitanie z oprawą artystyczną autorstwa Ruperta Hubera (pianino),

19:45 Prelekcja Marietje Schaake,

20:30 Dyskusja na scenie z udziałem:

- Lucy Bernholz - starszego pracownika naukowego Centrum ds. Filantropii i Społeczeństwa Obywatelskiego przy Uniwersytecie Stanforda,

- Joanny Goodey - kierownika Wydziału ds. Wolności i Sprawiedliwości unijnej Agencji Praw Podstawowych w Wiedniu,

- Krzysztofa Izdebskiego - dyrektora ds. polityki Fundacji ePaństwo z Warszawy,

- Thomasa Lohningera - dyrektora zarządzającego stowarzyszenia epicenter.works z Wiednia.

Przewodnicząca: Verena Ringler - opiekun serii rozmów „Tipping Point Talks".

Organizowane jako „Rozmowa Tipping Point Talk nr 3: MOŻLIWOŚCI”, wydarzenie wpisuje się w serię dyskusji „2019 Tipping Point Talks” organizowanych przez fundację ERSTE Foundation. Dotychczas w dyskusjach udział wzięli m.in. Francis Fukuyama i Timothy Snyder. W założeniu rozmowy organizowane przez fundację ERSTE Foundation mają wpisywać się w tegoroczne obchody 200-lecia istnienia w Austrii Erste Bank i Sparkassen. Opiekunem serii jest Verena Ringler.

ERSTE Foundation: 

Jako główny udziałowiec grupy Erste Group, fundacja ERSTE Foundation dba o niezależną przyszłość jednego z największych dostawców usług finansowych w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej. Będąc jednostką austriackiego banku oszczędnościowego, fundacja działa na rzecz wspólnego dobra, inwestując część swojej dywidendy na obszarze, na którym grupa Erste Group prowadzi swoją działalność. Fundacja wzmacnia społeczeństwo obywatelskie, inwestuje w innowacje społeczne i promuje współczesną kulturę w Europie.

www.erstestiftung.org

www.mak.at 

KONTAKT:

W sprawie Tipping Point Talks 

Thomas Goiser

tel. +43 664 2410268 

e-mail: thomas@goiser.at 

W sprawie ERSTE Foundation 

Maribel Königer 

tel. +43 664 8385341 

e-mail: maribel.koeniger@erstestiftung.org

Źródło informacji: APA-OTS