Polska premiera raportu “Going beyond a circular economy”

2019-10-10, 08:38 aktualizacja : 2019-10-10, 08:40
PAP/S. Leszczyński (1)
PAP/S. Leszczyński (1)
Wczoraj (9.10.2019) w Warszawie odbyła się polska premiera raportu “Going beyond a circular economy”. Raport autorstwa fińskiego centrum badawczego VTT prezentuje wizję przyszłej, zrównoważonej gospodarki, w której materiały, wartości i informacja są wzajemnie zintegrowane i wspólnie cyrkulują w gospodarce.

Raport zaprezentował Jussi Manninen, Executive Vice-President w VTT Technical Research Center of Finland: “Przekaz płynący z dokumentu, który chciałbym podkreślić, można ująć w czterech punktach: po pierwsze: zmiana podejścia do designu i projektowania tak, by możliwe było ponowne użycie produktu i jego recykling, po drugie: dekarbonizacja i zwiększenie efektywności energetycznej, po trzecie: zmiana podejścia do własności produktów – od posiadania do korzystania (material as a service) i wreszcie po czwarte: rosnące powiązanie materiałów z danymi”.

Raport jest pierwszą próbą tak kompleksowego spojrzenia na przyszłość gospodarki opartej na logice cyrkularnej. Dokument w zamyśle autorów ma stanowić wizję i mapę drogową wystarczalności materiałowej i został stworzony z uwzględnieniem założeń Strategii VTT, unijnego Planu działań na rzecz circular economy oraz Agendy ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030.

Elektroniczna wersja raportu jest dostępna tutaj: https://www.vtt.fi/inf/pdf/visions/2018/Going_beyond_a_circular_economy.pdf

Gospodarka o obiegu zamkniętym to temat ważny dla nowego fińskiego rządu, w jego programie frazę „circular economy” użyto aż 34 razy. Finlandia to również pierwszy kraj na świecie, który już w roku 2016 przygotował krajową mapę drogową w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym. Kraj ten promuje koncept gospodarki o obiegu zamkniętym na arenie międzynarodowej, m.in. będąc gospodarzem Światowego Forum Circular Economy w latach 2017 i 2019.

KONTAKT:

Piotr Hajdecki

Senior Advisor

tel. +48 508 983 253

e-mail: piotr.hajdecki@businessfinland.fi

Źródło informacji: Ambasada Finlandii