PGE Energia Ciepła zaprasza do udziału w postępowaniu na dostawę odpadów komunalnych do ITPOE w Rzeszowie

2019-10-15, 15:12 aktualizacja : 2019-10-15, 15:14
PGE Energia Cieplna/ITPOE
PGE Energia Cieplna/ITPOE
15 października zostało uruchomione postępowanie ofertowe na dostawę do Instalacji Termicznego Przekształcania z Odzyskiem Energii (ITPOE) niesegregowanych - zmieszanych - odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku. Termin składania ofert upływa 29 października br.

Decyzja o ogłoszeniu postępowania jest wynikiem zmiany Ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku „o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw”, która weszła w życie 6 września 2019 roku. Ustawa znosi tzw. regionalizację (status regionalnej instalacji do przetwarzania niesegregowanych - zmieszanych - odpadów komunalnych) poprzez uchylenie art. 9l.

Celem nowelizacji ustawy jest zwiększenie konkurencyjności na rynku odpadów i zapewnienie gminom możliwości ich przekazywania do instalacji położonych na obszarze całego kraju.

„Ogłaszając postępowanie zależy nam przede wszystkim na transparentności i równym traktowaniu wszystkich potencjalnych kontrahentów. Przeanalizowaliśmy różne możliwe warianty dotyczące sposobu zakontraktowania niesegregowanych - zmieszanych - odpadów komunalnych stanowiących podstawowe paliwo w Instalacji Termicznego Przekształcania z Odzyskiem Energii. W wyniku analiz podjęliśmy decyzję o przeprowadzeniu postępowania w formie konkursu ofert” – powiedział Tadeusz Kępski, zastępca dyrektora PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie.

Więcej informacji dotyczących postępowania znajduje się na stronie: www.pgeenergiaciepla.pl

PGE Energia Ciepła, spółka Grupy Kapitałowej PGE, jest największym w Polsce producentem energii elektrycznej i ciepła, wytwarzanych w procesie wysokosprawnej kogeneracji. Posiada ok. 25 proc. udziału w rynku ciepła z kogeneracji, 14 elektrociepłowni (o mocy cieplnej 7,4 GWt mocy elektrycznej 4,2 GWe) i sieci ciepłownicze o długości 592 km. PGE Energia Ciepła produkuje i dostarcza ciepło dla dużych polskich miast, wśród których znajdują się: Kraków, Gdańsk, Gdynia, Wrocław, Rzeszów, Lublin, Bydgoszcz i Kielce, spółka jest obecna także w Toruniu, Zielonej Górze, Gorzowie Wielkopolskim, Zgierzu i Siechnicach, gdzie jest również dystrybutorem ciepła do klientów końcowych. PGE Energia Ciepła jest ponadto właścicielem elektrowni systemowej w Rybniku.

ITPOE (Instalacja Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii) należąca do PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie, produkuje ekologiczne ciepło i energię elektryczną dla miasta i okolic z wykorzystaniem zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów z selektywnej zbiórki, które trafiają na składowisko. Instalacja ITPOE powstała z wykorzystaniem bezpiecznej i powszechnie stosowanej w Europie technologii, obecnej już w takich aglomeracjach miejskich, jak Wiedeń, Sztokholm, czy Paryż. Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych filtrów ITPOE spełnia najostrzejsze unijne wymagania w zakresie norm ochrony środowiska.

KONTAKT:

Agnieszka Dietrich

Biuro Prasowe PGE Energia Ciepła

tel. kom. 606 945 485

e-mail: biuroprasowe.pgeec@gkpge.pl

Źródło informacji: PGE Energia Ciepła