Manifestacja niewidomych w Warszawie

2019-10-22, 14:02 aktualizacja : 2019-10-22, 14:04
Manifestacja podczas REHA FOR THE BLIND
Manifestacja podczas REHA FOR THE BLIND
Jak co roku, z okazji Międzynarodowego Święta Białej Laski Fundacja zaprasza na międzynarodową konferencję, wielowątkowe wydarzenie, którego celem jest omówienie sytuacji tej grupy obywateli w Polsce i na świecie, zaprezentowanie nowoczesnych metod niwelowania skutków braku wzroku i zaapelowanie do społeczeństwa i władz o jak najwięcej empatii i zrozumienia.

W ramach spotkania odbędą się m. in.:

1. Spotkanie Wschód-Zachód - konferencja z udziałem władz World Blind Union z jej prezesem Fredric’iem Schroederem (USA) na czele oraz delegacjami 15 krajów

Celem spotkania jest omówienie sytuacji niewidomych na świecie oraz wypracowanie wspólnego komunikatu kierowanego stąd, z Polski, do władz państw i kierownictw instytucji ponadnarodowych. Główny referat pt. „Information resulting in mobility and ability” wygłosi honorowy prezes Fundacji, Marek Kalbarczyk.

21.10.2019 r., godz.10:00, Centrum Nauki Kopernik

2. Inauguracja Konferencji REHA z udziałem około 1000 osób

- Ogłoszenie wyników konkursu na IDOLI tego środowiska: media, edukacja, urzędy, idole specjalni

- Sesja merytoryczna

- Wykłady, panele dyskusyjne i warsztaty dla naszych beneficjentów

- Rozliczne atrakcje: bezwzrokowe dyscypliny sportowe, konkursy i turnieje, koncerty z udziałem wybitnych artystów, między innymi niepełnosprawnych.

21.10.2019 r., godz. 14:00, Centrum Nauki Kopernik

3. Manifestacja „My nie widzimy nic, a Wy – czy widzicie nas?”

Jest w Polsce tyle zaległości w dziedzinie wyrównywania życiowych szans osób z niepełnosprawnościami, że mimo starań sytuacja jest trudna.

- Czy niewidomy naprawdę może wyjść z domu i bezpiecznie dotrzeć do celu?

- Czy niewidomi są przyjmowani w szkołach i na uczelniach z otwartymi ramionami?

- Czy pracodawcy szanują niepełnosprawnych pracowników i osoby poszukujące ciekawego zajęcia i dobrego wynagrodzenia na rynku pracy?

- Czy niewidomi są obecni w mediach?

23.10.2019 r., godz.10:00, Krakowskie Przedmieście w Warszawie

4. Koncert integracyjny pod hasłem „20 lat Świata Otwartego dla Niewidomych” – Krzesimir Dębski, Anna Jurksztowicz, Monika Janik i przyjaciele

23.10.2019 r., godz. 15:00, kampus UKSW

Nazwa projektu: REHA FOR THE BLIND IN POLAND

Świat dotyku, dźwięku i magnigrafiki

Wielkie Spotkanie niewidomych, Słabowidzących i ich Bliskich w Warszawie

XVII edycja Konferencji w 20. rocznicę jej inauguracji i 20-lecie UKSW pod hasłem „Edukacja i okulistyka przywracające nadzieję”

21-23.10.2019 r.

KONTAKT:

Organizator

Fundacja Szansa dla Niewidomych

www.szansadlaniewidomych.org

-

Marek Kalbarczyk

tel. kom. +48 602 351 145

Źródło informacji: Fundacja Szansa dla Niewidomych

 

Źródło informacji: Fundacja Szansa dla Niewidomych

NAJNOWSZE informacje partnerskie i płatne