Rimini Street ogłasza wyniki finansowe za III kwartał roku podatkowego 2019

2019-11-12, 15:31 aktualizacja : 2019-11-12, 15:37
fot. Business Wire
fot. Business Wire
- Kwartalne przychody wyniosły 69,0 mln $; wzrost o 10,1% w skali roku;

- Kwartalna marża brutto uplasowała się na poziomie 62,4%; spadek z 64.5% w skali roku;

- 2032 aktywnych klientów według stanu na dzień 30 września 2019 r.; o 17,3% więcej w ujęciu rocznym.

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)-- Spółka Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), dostawca usług i wsparcia oprogramowania dla firm o zasięgu globalnym, wiodący podmiot zewnętrzny świadczący usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partner Salesforce, ogłosiła dzisiaj wyniki za III kwartał bieżącego roku, zakończony w dniu 30 września.

Niniejsza informacja prasowa zawiera materiały multimedialne. Pełna wersja informacji znajduje się na stronie: https://www.businesswire.com/news/home/20191107005743/en/

„W trzecim kwartale obserwowaliśmy dalszą poprawę wyników w ramach inwestycji realizowanych w ciągu ostatnich osiemnastu miesięcy pod względem ogólnego potencjału sprzedażowego, wydajności i infrastruktury – powiedział Seth A. Ravin, współzałożyciel, dyrektor generalny i prezes zarządu Rimini Street. - Konsekwentnie zwiększaliśmy nasz potencjał globalny oraz ofertę produktów i usług, uruchamiając działalność w Dubaju, za pośrednictwem której będziemy obsługiwać region Zatoki Perskiej, a także zapewniając ogólnoświatową dostępność naszych usług z zakresu zarządzania aplikacjami dla oprogramowania SAP. Ponadto w dniu dzisiejszym informujemy o ogólnoświatowej dostępności usług zarządzania bazą danych i aplikacjami Oracle”.

„Przychody, wyniki sprzedaży i działań marketingowych oraz wydatki ogólne i administracyjne spółki za III kwartał bieżącego roku były zgodne z prognozowanymi, podobnie jak marża brutto – zarówno za okres kwartalny, jak i w ujęciu rocznym – powiedział Tom Sabol, dyrektor finansowy Rimini Street. - Konsekwentnie dążymy do realizacji długofalowych celów w zakresie maksymalizacji przychodów, generowania wolnych przepływów pieniężnych i osiągnięcia zrównoważonej rentowności przy zastosowaniu powszechnie uznanych standardów rachunkowości (GAAP)”.

Najważniejsze wyniki finansowe za III kwartał 2019 r.

- W III kwartale 2019 r. wartość przychodów spółki osiągnęła poziom 69,0 mln $, co oznacza wzrost o 10,1% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku (62,6 mln $).

- Przychody z tytułu opłat abonamentowych w ujęciu rocznym wyniosły w III kwartale 2019 r. blisko 274 mln $, co oznacza wzrost o 10% w stosunku do kwoty 250 mln $ uzyskanej w III kwartale 2018 r.

- Według stanu na dzień 30 września 2019 r. spółka posiadała 2032 aktywnych klientów, w porównaniu z 1732 na koniec września 2018 r.

- W ciągu dwunastomiesięcznego okresu, który zakończył się z dniem 30 września 2019 r. wskaźnik utrzymania przychodów wyniósł 91,5% (dla porównania: 92,0% w analogicznym okresie poprzedniego roku).

- Marża brutto za III kwartał 2019 r. wyniosła 62,4%, notując spadek z poziomu 64,5% w III kwartale 2018 r.

- Dochód z działalności operacyjnej był identyczny jak w III kwartale poprzedniego roku i wyniósł 2,5 mln $.

- Dochód z działalności operacyjnej bez zastosowania standardów GAAP wyniósł w III kwartale 2019 r. 7,5 mln $, podczas gdy w analogicznym okresie 2018 r. uzyskano kwotę 10,7 mln $.

- Dochód netto za III kwartał 2019 r. osiągnął poziom 1,7 mln $, podczas gdy w III kwartale 2018 r. odnotowano stratę netto w kwocie 48,4 mln $.

- Dochód netto bez zastosowania standardów GAAP wyniósł 6,7 mln $ w III kwartale zarówno 2019, jak i 2018 roku.

- Skorygowany wskaźnik EBITDA za III kwartał 2019 r. osiągnął poziom 7,6 mln $ (dla porównania: 10,8 mln $ w analogicznym okresie 2018 roku).

- Podstawowy i rozwodniony zysk za akcję przypadający na zwykłych akcjonariuszy spółki stanowił w III kwartale 2019 r. stratę netto za akcję w wysokości 0,07 $ (za 1 akcję) w porównaniu ze stratą netto za akcję w wysokości 0,85 $ (za 1 akcję) w III kwartale 2018 r.

Porównania zawartych w niniejszej informacji prasowej wskaźników finansowych bez zastosowania standardów GAAP z najbardziej porównywalnymi wskaźnikami finansowymi z zastosowaniem standardów GAAP dokonano w tabelach finansowych zawartych w dalszej części dokumentu. Objaśnienie tych wskaźników oraz powodów, dla których uważamy je za istotne oraz metod, jakie zastosowano przy ich obliczeniach można znaleźć w akapicie pt. „Wskaźniki finansowe bez zastosowania standardów GAAP i niektóre wskaźniki kluczowe”.

Najważniejsze wydarzenia dla spółki w III kwartale 2019 r.

- Ogłoszenie, że ogólnoświatowy producent samochodów, Hyundai-Kia Motors, wybrał Rimini Street jako podmiot świadczący usługi wsparcia globalnych baz danych.

- Ogłoszenie ogólnoświatowej dostępności usług z zakresu zarządzania aplikacjami dla oprogramowania SAP, a tym samym zapewnienie klientom kompleksowego rozwiązania w zakresie wsparcia użytkowania oprogramowania SAP, obejmującego zarówno usługi zarządzania aplikacjami, jak i usługi wsparcia.

- Zwiększone inwestycje na Bliskim Wschodzie, w tym ustanowienie podmiotu zależnego i oddziału w Dubaju oraz pozyskanie lokalnej siły roboczej, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu w regionie Zatoki Perskiej.
- Udzielenie usług wsparcia ponad 7,5 tys. razy; średni wynik 4,8 w badaniu zadowolenia klientów (gdzie najwyższy możliwy wynik to 5,0).

- Przekazanie klientom z całego świata ponad 15 tys. aktualizacji podatkowych, prawnych i regulacyjnych w ramach pakietów PeopleSoft, JD Edwards, SAP i Oracle E-Business.

Uzyskanie licznych nagród:

- Złota statuetka Stevie ABA i srebrna statuetka Stevie IBA dla ogólnoświatowego zespołu wsparcia dla oprogramowania SAP w kategorii Zespół Roku pod względem Obsługi Klienta;

- Złota statuetka Stevie ABA i złota statuetka Stevie IBA dla Spółki Roku | Usługi Komputerowe;

- Łącznie cztery nagrody w dziedzinie sprzedaży i obsługi klienta, w tym złota nagroda w kategoriach: Osiągnięcie Roku (Milestone of the Year) Doskonałość Roku w Obsłudze Klienta.

- Prezentacja podczas 13 wydarzeń skierowanych do dyrektorów innowacji, dyrektorów finansowych i liderów zamówień w obszarze technologii komputerowych, w tym podczas:  CFO.org w Nowym Jorku, konferencji IDC CIO Empowerment w Puerto Vallarta (Meksyk), Szczytu Gartner ITAM w Dallas i Japońskiego Stowarzyszenia Użytkowników Systemów Informacyjnych (ang. Japan Information Systems User Association) w Tokio.

Prognoza dotycząca przychodów za rok 2019 r.  

Spółka podtrzymuje uśrednioną prognozę przychodów za bieżący rok na poziomie 275 mln $, zawężając zakres kwoty od 274,5 mln $ do 275,5 mln $. Prognozowany przychód za IV kwartał 2019 r. kształtuje się w granicach od 71,3 mln $ do 72,3 mln $.

Zmiana na stanowisku dyrektora finansowego

Spółka Rimini Street ogłosiła dziś, że Thomas Sabol ustąpi ze stanowiska dyrektora finansowego z dniem 15 listopada 2019 r., aby podjąć inną działalność na terenie stanu, w którym zamieszkuje. W dniu 5 listopada 2019 r. na stanowisko wiceprezesa Grupy i dyrektora rachunkowego mianowany został Stanley Mbugua, który dotychczas pełnił funkcję wiceprezesa i kontrolera spółki. Aktualnie spółka prowadzi aktywną rekrutację na stanowisko dyrektora finansowego. „Pragnę podziękować Tomowi za jego przywództwo finansowe w ostatnich trzech latach, które zaowocowało pomyślnym sfinalizowaniem szeregu istotnych transakcji i wprowadzeniem spółki na giełdę w 2017 r. Życzymy mu wszystkiego dobrego na nowym polu działań” – powiedział Seth A. Ravin.

Informacja o wirtualnym posiedzeniu i telekonferencji

W dniu 7 listopada 2019 r. o godz. 17:00 czasu wschodniego (godz. 14:00 czasu pacyficznego) spółka Rimini Street zorganizuje wirtualne posiedzenie i telekonferencję w celu omówienia wyników za III kwartał 2019 r. Relację na żywo będzie można śledzić na stronie spółki poświęconej relacjom z inwestorami, pod adresem: https://investors.riministreet.com/events-and-presentations/upcoming-and-past-events. Udział w telekonferencji jest możliwy pod numerem telefonicznym (855) 213-3942 na terenie Stanów Zjednoczonych i Kanady po wpisaniu kodu 8398042. Retransmisja internetowa będzie dostępna przez co najmniej 90 dni po dacie wydarzenia.

Przedstawienie wskaźników finansowych bez zastosowania standardów GAAP

W niniejszej informacji prasowej zawarto wskaźniki finansowe obliczone bez zastosowania standardów GAAP. Oznacza to, że wskaźniki te nie opierają sie na zbiorze powszechnych standardów i zasad rachunkowości. Stanowią one uzupełnienie i nie należy ich interpretować jako wyznacznika wyników z działalności spółki zgodnie z wymogami wynikającymi z obowiązujących na terenie Stanów Zjednoczonych, powszechnie uznanych standardów rachunkowymi (ang. generally accepted accounting principles, GAAP). Wskaźniki te należy zatem traktować jako dodatkowe informacje, które nie zastępują ani nie są nadrzędne w stosunku do wskaźników finansowych obliczanych zgodnie ze standardami GAAP. Porównania wskaźników z zastosowaniem i bez zastosowania standardów GAAP dokonano w tabelach finansowych zawartych w dalszej części dokumentu. W akapicie pt. „Wskaźniki finansowe bez zastosowania standardów GAAP i niektóre wskaźniki kluczowe” opisano i objaśniono wskaźniki obliczone bez zastosowania standardów GAAP w odniesieniu do działalności spółki.

Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI) jest globalnym dostawcą oprogramowania i wiodącym usługodawcą zewnętrznym zapewniającym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP, oraz partnerem Salesforce. Spółka oferuje zintegrowane usługi zarządzania aplikacjami i wsparcia z segmentu Premium, które spełniają wymogi klientów i pozwalają licencjobiorcom oprogramowania dla firm na oszczędności kosztów, zapewnienie swojemu personelowi czasu na wprowadzanie innowacji i uzyskanie lepszych wyników finansowych. Ponad 2 000 organizacji globalnych, firm sklasyfikowanych w rankingu Fortune 500, ze środkowego segmentu rynku i niemalże z każdej branży oraz sektora publicznego, wybrało Rimini Street jako zaufanego dostawcę oprogramowania i usług. Więcej informacji znajduje się na stronie http://www.riministreet.com, na profilach Twitter @riministreet i Facebook oraz na portalu LinkedIn. (IR-RMNI)

Wypowiedzi prognozujące

Pewne wypowiedzi w niniejszej informacji prasowej nie odnoszą się do danych historycznych, lecz stanowią wypowiedzi prognozujące na potrzeby zasad „Safe Harbor” zgodnie z Ustawą o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Securities Litigation Reform Act of 1995) Słowa takie jak: „może”, powinien”, „byłby”, „planuje”, „zamierza”, „przewiduje” „wierzy”, „szacuje”, „prognozuje”, „potencjalny”, „wydaje się”, „ma zamiar”, „kontynuuje”, „przyszłość”, „oczekuje”, „prognozy” oraz podobne wyrażenia wskazują na wypowiedzi prognozujące.  Wypowiedzi prognozujące obejmują m.in. wypowiedzi dotyczące oczekiwań spółki względem przyszłych wydarzeń, możliwości, globalnej ekspansji i innych inicjatyw rozwojowych, oraz inwestycji spółki w te inicjatywy. Wypowiedzi te oparte są na różnych założeniach i bieżących oczekiwaniach kierownictwa spółki, nie są prognozami faktycznych wyników ani nie odnoszą się do danych historycznych. Takie wypowiedzi prognozujące podlegają czynnikom ryzyka i niepewności dotyczących działalności spółki Rimini Street, przy czym rzeczywiste rezultaty mogą znacznie odbiegać od treści wypowiedzi prognozujących. Ryzyka i niepewności obejmują m.in. zmiany otoczenia biznesowego, w którym prowadzi działalność Rimini Street, w tym inflacja i wahania stóp procentowych, i zmiany ogólnych warunków finansowych, gospodarczych, regulacyjnych i politycznych wpływających na branżę, w której prowadzi działalność Rimini Street; niekorzystne rozstrzygnięcia toczących się postępowań sądowych (w tym toczące się postępowania apelacyjne w sprawie stałego zakazu), dochodzeń organów rządowych lub nowych postępowań sądowych; konieczność i możliwość zgromadzenia dodatkowego kapitału lub obsługi zadłużenia na korzystnych warunkach i zdolność spółki do generowania przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej pozywających na sfinansowanie inicjatyw rozwojowych; wystarczająca ilość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów pozwalająca na spełnienie wymogu zachowania płynności; warunki i wpływ 13,00% akcji uprzywilejowanych serii A pozostających w obrocie; zmiany w opodatkowaniu, przepisach prawa i przepisach wykonawczych, konkurencyjna działalność w zakresie oferty produktowej i jej wyceny; trudności w zarządzaniu kwestią rentowności wzrostu, przystosowanie się klientów do nowo wprowadzonych produktów i usług, w tym usługi zarządzania aplikacjami (Application Management Services), Rimini Street Advanced Database Security i usługi dla Sales Cloud i Service Cloud oferowane przez Salesforce, oraz innych produktów i usług, które spółka planuje wprowadzić w przyszłości; utrata jednego lub kilku członków zarządu Rimini Street; niepewność związana z długofalową wartością kapitałowych papierów wartościowych Rimini Street; oraz ryzyka omawiane w rozdziale pt. „Czynniki Ryzyka” w Sprawozdaniu Kwartalnym Rimini Street złożonym na formularzu 10-Q dnia 7 listopada 2019 r. i okresowo aktualizowanym przez kolejne Sprawozdania Roczne na Formularzy 10-K, Sprawozdania Kwartalne na Formularzu 10-Q i Sprawozdania Bieżące na Formularzu 8-K, oraz inne dokumenty składane przez Rimini Street w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (securities and Exchange Commission). Ponadto, wypowiedzi prognozujące zawierają oczekiwania, plany i prognozy przyszłych wydarzeń i opinie aktualne na dzień publikacji niniejszej informacji prasowej przez Rimini Street. Rimini Street przewiduje, że kolejne wydarzenia i kierunki rozwoju sytuacji wpłyną na zmianę oceny spółki Rimini Street. O ile Rimini Street może podjąć decyzję o aktualizacji wypowiedzi prognozujących w przyszłości, nie przyjmuje żadnego zobowiązania w tym względzie, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo.  Niniejsze wypowiedzi prognozujące nie powinny być traktowane jako rzetelna ocena spółki Rimini Street w terminie po dacie publikacji niniejszej informacji prasowej.

© 2019 Rimini Street, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. „Rimini Street” jest znakiem towarowym zarejestrowanym przez spółkę Rimini Street, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, przy czym nazwa i logotyp Rimini Street, jak również logo z nich utworzone, oraz inne znaki z oznaczeniem TM są znakami towarowymi należącymi do Rimini Street, Inc. Pozostałe znaki towarowe pozostają własnością spółek, które je zarejestrowały, przy czym Rimini Street nie jest powiązana z żadnym z tych posiadaczy znaków towarowych czy spółek, ani ich nie promuje.

Wskaźniki finansowe bez zastosowania standardów GAAP i niektóre wskaźniki kluczowe

Aby udostępnić inwestorom i innym zainteresowanym osobom dodatkowe informacje odnoszące się do wyników działalności spółki Rimini Street, zamieściliśmy szereg wskaźników finansowych obliczonych bez zastosowania standardów GAAP. Poniżej opisujemy takie wskaźniki jak: liczba aktywnych klientów, przychody z tytułu opłat abonamentowych w ujęciu rocznym i wskaźnik utrzymania przychodów. Każdy z nich jest kluczowym miernikiem operacyjnym w kontekście prowadzonej przez nas działalności. Ponadto zawarliśmy następujące wskaźniki finansowe bez zastosowania standardów GAAP: dochód z działalności operacyjnej bez zastosowania standardów GAAP, dochód (strata) netto bez zastosowania standardów GAAP, wskaźnik EBITDA i skorygowany wskaźnik EBITDA. W powyższych tabelach dokonano porównania każdego z ww. wskaźników finansowych bez zastosowania standardów GAAP z najbardziej porównywalnym wskaźnikiem finansowym zestawionym w oparciu o te standardy. Z uwagi na odpis aktualizujący aktywa z tytułu odroczonego podatku korekty dokonane bez zastosowania standardów GAAP nie wiązały się z żadnymi konsekwencjami podatkowymi. Zestawione przez spółkę wskaźniki finansowe bez zastosowania standardów GAAP zostały szerzej opisane poniżej.

Zasadniczym celem wskaźników finansowych bez zastosowania standardów GAAP jest dostarczenie dodatkowych informacji, które – w opinii zarządu – mogą być użyteczne dla inwestorów, umożliwiając im dokonanie oceny wyników z działalności spółki w identyczny sposób, jak czyni to zarząd. Uważamy również, że wskaźniki te ułatwią inwestorom spójne porównanie wyników spółki za kolejne okresy sprawozdawcze, a także względem innych spółek, z wyłączeniem pozycji, które – naszym zdaniem – nie dostarczają wglądu w kluczowe wyniki z działalności operacyjnej. Mówiąc dokładniej, zarząd stosuje wskaźniki obliczone bez zastosowania standardów GAAP na potrzeby pomiaru wydajności operacyjnej, opracowania rocznego budżetu operacyjnego, podziału zasobów na rzecz poprawy wskaźników finansowych z prowadzonej działalności, oceny skuteczności realizowanych przez spółkę strategii biznesowych, zapewnienia spójności i porównywalności z przeszłymi wynikami finansowymi, porównania wyników spółki Rimini Street z wynikami innych spółek, z których znaczna grupa zestawia podobne wskaźniki finansowe bez zastosowania standardów GAAP jako uzupełnienie wyników opartych na tych standardach, a także na potrzeby komunikacji z zarządem w kwestii wydajności finansowej spółki. Inwestorzy powinni mieć jednak świadomość, że nie wszystkie spółki ustanawiają tego rodzaju wskaźniki w jednakowy sposób.

Liczba aktywnych klientów opisuje odrębne podmioty, w tym spółki, instytucje edukacyjne lub rządowe czy jednostki biznesowe należące do danej spółki, które nabywają nasze usługi w ramach wsparcia dla danego produktu. Przykładowo, udzielenie temu samemu podmiotowi wsparcia dla dwóch różnych produktów liczone jest podwójnie w ramach liczby aktywnych klientów. Uważamy, że zdolność zwiększania liczby aktywnych klientów stanowi miernik rozwoju przedsiębiorstwa, dowodząc skuteczności działań sprzedażowych i marketingowych i wartości, jaką nasze usługi zapewniają klientom.

Przychody z tytułu opłat abonamentowych w ujęciu rocznym stanowią kwotę przychodów z opłat abonamentowych, zaksięgowaną w kwartale podatkowym i pomnożoną przez cztery. Wskaźnik ten opisuje przychody, które spółka może uzyskać w okresie kolejnych dwunastu miesięcy w ramach istniejącej bazy klientów, zakładając brak rezygnacji z usług i stały poziom cen przez cały ten okres. W przychodach z tytułu opłat abonamentowych nie ujmuje się przychodów jednorazowych, których wartość była do tej pory nieistotna.

Wskaźnik utrzymania przychodów opisuje rzeczywiste przychody z tytułu opłat abonamentowych (wyrażone w dolarach) uzyskane w okresie 12 miesięcy od klientów, którzy korzystali z usług w dniu poprzedzającym rozpoczęcie tego okresu oraz podzielone przez wartość przychodów z tytułu opłat abonamentowych w ujęciu rocznym na dzień przed rozpoczęciem tego okresu.

Dochód z działalności operacyjnej bez zastosowania standardów GAAP to dochód skorygowany w celu wyłączenia: kosztów procesów sądowych i związanych z nimi kwot podlegających odzyskaniu (netto) i wydatków na wynagrodzenie w postaci akcji spółki. Wyłączenia te zostały szerzej opisane poniżej.

Dochód (strata) netto bez zastosowania standardów GAAP to dochód (strata) netto skorygowany w celu wyłączenia: kosztów procesów sądowych i związanych z nimi kwot podlegających odzyskaniu (netto), odsetek narosłych po wydaniu wyroku od kwot zasądzonych przez sąd, odpisu odroczonych kosztów emisji skryptów dłużnych, opłat związanych ze spłatą instrumentu kredytowego, wydatków na wynagrodzenie w postaci akcji spółki oraz zysku ze zmiany wartości godziwej wbudowanych instrumentów pochodnych. Wyłączenia te zostały szerzej opisane poniżej.

Celem objaśnienia, z wskaźników finansowych obliczonych bez zastosowania standardów GAAP za omawiane okresy wyłączono odpowiednio następujące pozycje:

- Koszty procesów sądowych i związane z nimi kwoty podlegające odzyskaniu (netto): Koszty procesów sądowych i związane z nimi ubezpieczenia oraz koszty apelacji podlegające odzyskaniu dotyczą zewnętrznych kosztów związanych z udziałem spółki w procesach sądowych. Koszty te i związane z nimi kwoty podlegające odzyskaniu odzwierciedlają bieżące procesy sądowe, w których spółka bierze udział i nie odnoszą się do bieżących działań czy podstawowej działalności związanej z obsługą naszych klientów.

- Wydatki na wynagrodzenie w postaci akcji spółki: Realizowana przez spółkę strategia wynagrodzenia przewiduje wynagrodzenie w postaci akcji, które ma na celu przyciągnięcie i zatrzymanie pracowników w spółce. Strategia ta ma zasadniczo służyć powiązaniu interesów pracowników z interesami akcjonariuszy oraz utrzymaniu pracowników, nie stanowiąc mechanizmu motywacji czy premiowania wyników operacyjnych za konkretny okres. W związku z tym wydatki na wynagrodzenie w postaci akcji spółki podlegają wahaniom z przyczyn, które nie są ogólnie związane z decyzjami operacyjnymi i wynikami uzyskanymi w danym okresie.

- Odsetki narosłe po wydaniu wyroku od kwot zasądzonych przez sąd: Odsetki te wynikają ze złożenia przez spółkę apelacji w toku bieżących procesów sądowych i nie odnoszą się do bieżących działań czy podstawowej działalności związanej z obsługą naszych klientów.

- Odpis odroczonych kosztów emisji skryptów dłużnych: Odpis odroczonych kosztów emisji skryptów dłużnych dotyczył kosztów prognozowanych przez spółkę w 2018 r. w odniesieniu do nieskutecznego finansowania dłużnego.

- Opłaty związane ze spłatą instrumentu kredytowego: Opłaty te obejmują odsetki i pozostałe koszty finansowania dłużnego, w tym koszty przedterminowej całkowitej spłaty kapitału oraz odpisu dyskonta i kosztów emisji skryptów, w związku ze spłatą poprzedniego instrumentu kredytowego spółki w dniu 19 lipca 2018 r. Kwoty te zostały wyłączone, ponieważ dotyczą struktury finansowania dłużnego spółki, a zatem nie odnoszą się do bieżących działań czy podstawowej działalności związanej z obsługą naszych klientów.

- Zysk ze zmiany wartości godziwej wbudowanych instrumentów pochodnych: Poprzedni instrument kredytowy spółki obejmował elementy stanowiące wbudowane instrumenty pochodne, wiążące się z koniecznością rozdzielenia i rozliczenia w formie odrębnych instrumentów finansowych. Spółka ustaliła, iż zyski i straty z tytułu wbudowanych instrumentów pochodnych, związane ze zmianą ich wartości godziwej, zostaną wyłączone z uwagi na charakter finansowy wymogu dotyczącego wartości godziwej. Nie byliśmy w stanie zarządzać tymi kwotami w ramach naszej działalności operacyjnej ani nie stanowiły one kosztów podstawowych związanych z obsługą klientów spółki, w związku z czym podlegały wyłączeniu.

- Pozostałe koszty finansowania dłużnego: Pozostałe koszty finansowania dłużnego obejmowały: odpisy w formie niepieniężnej (w tym odpisy z tytułu rekompensat), przyrost, amortyzację dyskonta i kosztów emisji skryptów dłużnych oraz opłaty za monitorowanie zabezpieczeń i inne opłaty w formie pieniężnej z tytułu poprzedniego instrumentu kredytowego spółki. Kwoty te zostały wyłączone, ponieważ dotyczą struktury finansowania dłużnego spółki, a zatem nie odnoszą się do bieżących działań czy podstawowej działalności związanej z obsługą naszych klientów.

Wskaźnik EBITDA opisuje dochód (stratę) netto skorygowany w celu wyłączenia: kosztów odsetek, kosztów podatku dochodowego oraz kosztów amortyzacji.

Skorygowany wskaźnik EBITDA to wskaźnik EBITDA skorygowany w celu wyłączenia: kosztów procesów sądowych i związanych z nimi kwot podlegających odzyskaniu (netto), odsetek narosłych po wydaniu wyroku od kwot zasądzonych przez sąd, odpisu odroczonych kosztów emisji skryptów dłużnych, wydatków na wynagrodzenie w postaci akcji spółki oraz zysku ze zmiany wartości godziwej wbudowanych instrumentów pochodnych oraz pozostałych kosztów finansowania dłużnego, które opisano powyżej.
 
Wersja źródłowa dostępna na stronie businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20191107005743/en/

Źródło: Rimini Street, Inc.

KONTAKT:

Relacje inwestorskie

Dean Pohl

Rimini Street, Inc.
 
tel. +1 203 347-4446

e-mail: dpohl@riministreet.com

-

Media

Michelle McGlocklin

Rimini Street, Inc.

tel. +1 925 523-8414

e-mail: mmcglocklin@riministreet.com

Źródło informacji: Business Wire

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.