Czy budynki są przyczyną chorób naszych dzieci? – wyniki V edycji „Barometru zdrowych domów”

2019-11-14, 14:11 aktualizacja : 2019-11-14, 14:12
VELUX Polska (1)
VELUX Polska (1)
Aż 1,5 mln dzieci w Polsce mieszka w domach, których stan techniczny może wywierać negatywny wpływ na ich zdrowie. W Europie problem ten dotyka co trzecie dziecko. 1/4 zgonów dzieci przed 5 rokiem życia jest spowodowana przez skażone środowisko, w tym zanieczyszczone powietrze, do którego w dużym stopniu przyczyniają się budynki. Poprawa stanu budynków i pełna dekarbonizacja zasobów budowlanych jest kluczowa dla zdrowia obecnych i przyszłych pokoleń.

V edycja „Barometru zdrowych domów”, powstała z inicjatywy Grupy VELUX, skupia się przede wszystkim na wpływie chorych budynków na zdrowie dzieci oraz ich zdolności uczenia się. Okazuje się, że aż 26 z 79 milionów żyjących w Europie dzieci (w tym 1,5 mln polskich dzieci) mieszka w niezdrowych domach, a to przekłada się na ich stan zdrowia, obecność w szkole oraz dezorganizację życia rodziny. Barometr zwraca również uwagę na niezwykle istotny dla Polski problem zanieczyszczonego powietrza, powodowany w dużym stopniu przez budynki. Smog ma ogromny wpływ na zdrowie dzieci, dlatego raport wskazuje na znaczenie skutecznego wdrażania programów naprawczych oraz znowelizowanej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD – ang. Energy Performance Buildings Directive).

Barometr identyfikuje również potencjalne korzyści, które może przynieść poprawa stanu warunków panujących w europejskich i polskich domach w związku ze zdrowiem dzieci, ich możliwością uczenia się, wydajnością, a także całą gospodarką. 

„Problem chorych budynków i ich negatywny wpływ na zdrowie i jakość życia ludzi, a szczególnie dzieci, jest poważny, a jego rozwiązanie wymaga dialogu i chęci współpracy wielu podmiotów reprezentujących różne branże, sektor prywatny, instytucje edukacyjne i organizacje pozarządowe oraz rząd. Dzięki raportowi chcemy dotrzeć do wszystkich zainteresowanych poprawą stanu budynków w Polsce oraz inspirować ich do wspólnego działania na rzecz zdrowia obecnych i przyszłych pokoleń” – mówi Jacek Siwiński, prezes VELUX Polska.

Pełna treść komunikatu prasowego dostępna na stronie:

https://prasa.velux.pl/czy-budynki-sa-przyczyna-chorob-naszych-dzieci/

KONTAKT:

Agnieszka Kamińska 

Kierownik ds. komunikacji korporacyjnej 

Grupa VELUX i spółki siostrzane 

tel.: (+48) 502 410 414, (22) 33 77 053 

e-mail: Agnieszka.Kamińska@velux.com

-

Ewa Łukawska

PR & CSR Manager

Target PR

tel.: (+48) 668 186 843

e-mail: Ewa.Lukawska@targetpr.pl

Źródło informacji: VELUX Polska