Spółka Everbridge wybrana do obsługi krajowej platformy ostrzegania o zagrożeniach w Peru obejmującej 37 milionów mieszkańców i odwiedzających rocznie

2019-12-03, 09:53 aktualizacja : 2019-12-03, 10:05
Business Wire
Business Wire
Wybór spółki do świadczenia usług w Peru wzmacnia pozycję Everbridge jako światowego lidera w zakresie ostrzegania ludności, który posiada ogólnokrajowe kontrakty w obu Amerykach, krajach EMEA i regionie Azji Pacyficznej.

Burlington, Massachusetts -- (BUSINESS WIRE) -- Spółka Everbridge, Inc. (NASDAQ: EVBG), światowy lider w zarządzaniu zdarzeniami krytycznymi, ogłosiła dzisiaj, że została wybrana przez Ministerstwo Transportu i Komunikacji Peru (MTS) do obsługi krajowego „Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencia (Sismate)”, peruwiańskiego systemu wczesnego powiadamiania o zagrożeniach. Niniejsza informacja prasowa oznacza zakończenie negocjacji kontraktu z MTC, o którym Everbridge po raz pierwszy informowało we wrześniu bez określenia kraju. Zdobycie kontraktu wzmacnia pozycję Everbridge jako światowego lidera w zakresie systemów ostrzegania ludności, który posiada kontrakty w obu Amerykach, krajach EMEA i regionie Azji Pacyficznej.

Niniejsza informacja prasowa zawiera multimedia. Pełna wersja jest dostępna tutaj: https://www.businesswire.com/news/home/20191202005296/en/

Po uruchomieniu Sismate system będzie aktywowany za każdym razem, gdy peruwiański Krajowy Instytut Obrony Cywilnej wykryje istotne zagrożenie. System obsługiwany przez Everbridge Public Warning będzie wysyłał ostrzeżenia na telefony komórkowe przed, w trakcie i po zdarzeniu. Alerty Sismate znajdą również zastosowanie przy pracach wiertniczych i wsparciu akcji poszukiwawczo-ratowniczych. Sismate zaprojektowano z myślą o ponad 37 milionach ludzi, w tym 33 milionach mieszkańców Peru i 4 milionach osób odwiedzających ten kraj rocznie.

„Ta technologia to krok milowy w zarządzaniu ryzykiem i zagrożeniami na poziomie krajowym, które zostanie skonsolidowane dzięki połączeniu wysiłków różnych instytucji i obywateli” – powiedział zastępca ministra komunikacji Virginia Nakagawa w rozmowie z dziennikarzem „El Economista”.

„To zaszczyt dla Everbridge, że możemy wspierać Peru w realizacji krajowego systemu ostrzegania – powiedział David Meredith, dyrektor generalny Everbridge. - Peru dołącza do rosnącego grona krajów, które wybrały współpracę z Everbridge nad wdrażaniem krajowego systemu ochrony ludności i osób przyjezdnych w obliczu narastających zagrożeń”.

Platforma Everbridge cieszy się większą popularnością wśród samorządów lokalnych i regionalnych oraz rządów krajowych na całym świecie niż jakiekolwiek inne rozwiązanie, umożliwiając dotarcie do ponad 500 milionów ludzi w ponad 200 krajach. Oprócz Peru Everbridge Public Warning został wprowadzony na skalę ogólnokrajową, aby docierać do populacji użytkowników telefonów komórkowych w Szwecji, Islandii, Holandii, Singapurze, Grecji i niektórych spośród największych stanów Indii, a obecnie jest w trakcie wdrażania w Australii. Everbridge jest pierwszym dostawcą usług powiadamiania ludności, który świadczy wsparcie dla czterech państw UE w związku z ostatnio wprowadzonym unijnym wymogiem wdrożenia przez państwa członkowskie ogólnokrajowego systemy ostrzegania do czerwca 2022 r.

Everbridge Public Warning stanowi jedyne wielokanałowe rozwiązanie, które umożliwia krajom wdrożenie preferowanej kombinacji metod komunikacji w sytuacjach zagrożenia. System ostrzegania ludności Everbridge przekazuje informacje na wszystkich etapach zdarzenia, wykorzystuje dane o lokalizacji (lokalizacja statyczna, ostatnia znana lokalizacja i przewidywana lokalizacja), zapewnia ukierunkowaną komunikację dwustronną i umożliwia krajom szybkie dostarczanie alertów w połączeniu z najszerszym zasięgiem obejmującym całą populację kraju i osoby przyjezdne.

Everbridge

Everbridge , Inc. (NASDAQ: EVBG) jest globalną spółką z branży oprogramowania, która zajmuje się opracowywaniem aplikacji korporacyjnych pozwalających na zautomatyzowanie i przyspieszenie reagowania na zdarzenia krytyczne w organizacjach z myślą o bezpieczeństwie ludzi i zachowaniu ciągłości działalności. W obliczu zagrożeń bezpieczeństwa publicznego, takich jak zdarzenia z udziałem aktywnych strzelców, ataki terrorystyczne lub ekstremalne warunki pogodowe oraz zdarzenia krytyczne mające wpływ na działalność przedsiębiorstw, takie jak awarie informatyczne, ataki cybernetyczne lub inne incydenty, takie jak wycofanie produktów lub przerwanie łańcucha dostaw, ponad 4800 klientów na całym świecie korzysta z opracowanej przez spółkę platformy zarządzania zdarzeniami krytycznymi, która szybko i niezawodnie gromadzi i przeprowadzana ocenę danych o zagrożeniach, lokalizuje osoby w stanie zagrożenia i zdolne do udzielenia pomocy, automatyzuje realizację predefiniowanych procesów komunikacji za pośrednictwem ponad 100 bezpiecznych narzędzi komunikacyjnych i nadzoruje postępy w wykonaniu planów reagowania. Platforma spółki w 2018 r. wysłała ponad 2,8 mld wiadomości i oferuje możliwość dotarcia do ponad 500 milionów osób w przeszło 200 krajach i terytoriach, w tym całych populacji użytkowników telefonów komórkowych na skalę ogólnokrajową w Australii, Szwecji, Holandii, Singapurze, Grecji i największych spośród stanów Indii. Do aplikacji Spółki służących do łączności krytycznej i zapewniania bezpieczeństwa korporacyjnego należą Mass Notification, Incident Management, Safety Connection™, IT Alerting, Visual Command Center®, Public Warning, Crisis Management, Community Engagement™ i Secure Messaging. Everbridge świadczy usługi dla 9 z 10 największych miast Stanów Zjednoczonych, 8 z 10 największych banków inwestycyjnych, 46 z 50 najbardziej ruchliwych lotnisk w Ameryce Północnej, 6 z 10 największych na świecie firm konsultingowych, 6 z 10 największych na świecie producentów aut, wszystkich 4 największych globalnych biur rachunkowych, 9 z 10 największych świadczeniodawców opieki zdrowotnej w USA i 5 z 10 największych ubezpieczycieli zdrowotnych z siedzibą w USA. Everbridge ma siedziby w Bostonie i Los Angeles oraz dodatkowe biura w Lansing, San Francisco, Pekinie, Bengaluru, Kalkucie, Londynie, Monachium, Oslo, Singapurze, Sztokholmie i Tilburgu. Więcej informacji na stronie www.everbridge.com, na blogu firmy, LinkedIn, Twitterze oraz Facebooku.

Oświadczenia ostrzegawcze dotyczące wypowiedzi prognozujących

Niniejsza informacja prasowa zawiera wypowiedzi prognozujące w rozumieniu postanowień dotyczących programu „Safe Harbor” na mocy Ustawy o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 roku, w tym m.in. stwierdzenia dotyczące spodziewanych możliwości i tendencji wzrostowych naszych aplikacji służących do łączności krytycznej i zapewniania bezpieczeństwa korporacyjnego oraz naszej działalności w znaczeniu ogólnym, szans rynkowych, oczekiwań co do sprzedaży produktów, celu utrzymania czołowej pozycji na rynku i zwiększenia zasięgu na rynkach, na których konkurujemy o klientów, a także oczekiwanego wpływu na wyniki finansowe. Niniejsze wypowiedzi prognozujące są aktualne na dzień publikacji niniejszej informacji prasowej i opierają się na bieżących oczekiwaniach, oszacowaniach, prognozach i przewidywaniach, a także opiniach i założeniach kierownictwa. Słowa „oczekuje”, „przewiduje”, „powinno”, „uważa”, „docelowe”, „prognozować”, „cele” „oszacować”, „potencjał”, „przewidywać”, „może”, „będzie”, „mogłoby”, „zamierza”, ich warianty i formy zaprzeczone oraz podobne wyrażenia wskazują na wypowiedzi prognozujące. Wypowiedzi prognozujące są związane z ryzykiem i niepewnością, z których wiele stanowi czynniki lub okoliczności poza naszą kontrolą. Nasze rzeczywiste wyniki mogą się zasadniczo różnić od tych wyrażonych lub dorozumianych w wypowiedziach prognozujących ze względu na wiele czynników, w tym m.in. zdolność uzyskania zamierzonych wyników w zakresie produktów i usług i sprostania oczekiwaniom klientów, zdolność do zdobycia nowych klientów oraz utrzymania i zwiększenia sprzedaży wśród dotychczasowych klientów, zdolność do uzyskania wzrostu sprzedaży aplikacji Mass Notification i/lub zdolność do zwiększenia sprzedaży innych aplikacji, zmiany na rynku ukierunkowanej i kontekstowej łączności krytycznej lub w jego otoczeniu regulacyjnym. Ponadto nasze oszacowania możliwości rynkowych i prognozy wzrostu rynkowego mogą okazać się nieprawidłowe; nie udało nam się osiągać stałych zysków w przeszłości, co może nam się nie udać również w przyszłości. Do pozostałych czynników ryzyka należą długie i nieprzewidywalne cykle sprzedaży dla nowych klientów, charakter naszej działalności, który nieodłącznie wiąże się z ryzykiem związanym z odpowiedzialnością, zdolność do pozyskania, zintegrowania i utrzymania wykwalifikowanego personelu, zdolność do skutecznej integracji oddziałów i składników majątku, zdolność do utrzymania udanych relacji z partnerami w ramach kanałów dystrybucji i partnerami technologicznymi, zdolność do efektywnego zarządzania i wzrostu, zdolność do reagowania na presję ze strony konkurencji, potencjalna odpowiedzialność w związku z prywatnością i bezpieczeństwem danych osobowych, zdolność ochrony praw własności intelektualnej oraz pozostałe rodzaje ryzyka ujęte w czynnikach ryzyka wymienionych w dokumentach przedłożonych Komisji Papierów Wartościowych i Giełd USA ("SEC”), w tym m.in. raporcie rocznym na formularzu 10-K za rok zakończony 31 grudnia 2018 r. złożonym w SEC 1 marca 2019 r. Wypowiedzi prognozujące zawarte w niniejszej informacji prasowej prezentują nasze opinie na dzień jej publikacji. Nie podejmujemy zobowiązania co do aktualizacji lub weryfikacji wypowiedzi prognozujących w wyniku uzyskania nowych informacji, przyszłych zdarzeń czy z innego powodu. Wypowiedzi prognozujące nie powinny być traktowane jako odzwierciedlające nasze opinie po dacie publikacji niniejszej informacji prasowej.

Wszystkie nazwy produktów Everbridge są znakami towarowymi Everbridge, Inc. w USA i innych krajach. Wszystkie pozostałe nazwy produktów lub spółek zawartych w niniejszej informacji należą do ich poszczególnych właścicieli.

Wersja źródłowa informacji na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20191202005296/en/

Źródło: Everbridge, Inc.

KONTAKT

Media:

Jim Gatta

Everbridge

e-mail: jim.gatta@everbridge.com

tel. 215-290-3799

-

Jeff Young

Everbridge

e-mail: jeff.young@everbridge.com

tel. 781-859-4116

Źródło informacji: Business Wire

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.