Citizenship Report 2019 P&G podkreśla zaangażowanie spółki w działania społeczne, wspieranie równości płci, akceptację różnorodności i integrację oraz ochronę środowiska

2019-12-03, 10:00 aktualizacja : 2019-12-03, 10:01
Business Wire/Procter & Gamble
Business Wire/Procter & Gamble
Zaangażowaniu P&G w pozytywne oddziaływanie na świat i promowanie rozwoju towarzyszy rosnąca renoma spółki.

CINCINNATI--(BUSINESS WIRE)-- Spółka The Procter & Gamble Company (NYSE:PG) ogłosiła dzisiaj opublikowanie raportu Citizenship Report 2019. Zawiera on szczegółowe informacje na temat postępów w obszarach działalności społecznej spółki, takich jak pozytywny wpływ na społeczności, wspieranie różnorodności i włączenia społecznego, równość płci i zrównoważony rozwój. Działania te opierają się na wartościach moralnych i społecznej odpowiedzialności biznesu.

Niniejszy komunikat prasowy zawiera materiały multimedialne. Pełna wersja dostępna jest pod adresem: https://www.businesswire.com/news/home/20191202005577/en/.

W roku 2019 P&G wywarło istotny wpływ na społeczności i pracowników spółki - od osiągnięcia swojego celu przewidzianego na rok 2020 dotyczącego zapewnienia 15 mld litrów czystej wody za pośrednictwem programu „Children's Safe Drinking Water” („Bezpieczna woda pitna dla dzieci”, CSDW), aż po wykorzystanie swojej rozpoznawalności do pobudzenia dyskusji o równości płci i ras.

„Kwestie społeczne są teraz wpisane w naszą działalność. Nie tylko wywieramy pozytywny wpływ na świat, ale także budujemy zaufanie i poczucie sprawiedliwości wśród konsumentów, napędzamy rozwój i tworzymy wartość. Dzięki temu staliśmy się potęgą, jeśli chodzi o pozytywne działania i pobudzanie rozwoju” - powiedział David Taylor, prezes i dyrektor generalny P&G. - Nie jest to coś pobocznego, tylko nieodłączny element naszej działalności, codziennie i na całym świecie”.

Jako spółka obecna w ok. 70 krajach świata i docierająca do prawie pięciu mld ludzi, P&G wykorzystuje skalę swojej działalności, innowacyjność i talent pracowników oraz zasięg 65 swoich marek, aby czynić dobro każdego dnia. Wkład P&G został zauważony przez podmioty zewnętrzne, co odzwierciedla wyższa pozycja w rankingu najbardziej podziwianych firm świata magazynu „Fortune” i lepszy wynik w badaniu Axios Harris w 2019 roku.

Dodatkowo, przeszło 80% pracowników P&G wyraziło pozytywną opinię na temat działań społecznych spółki, co przełożyło się na wysoką punktację w tym wskaźniku w corocznej ankiecie firmowej.

Główne punkty raportu P&G „Citizenship Report 2019”:

- Działania społeczne: P&G zapewniło zestawy pomocowe dla rodzin dotkniętych przeszło 25 katastrofami naturalnymi. Ofiary m.in. pożarów lasów i huraganów, które spustoszyły niektóre regiony USA, powodzi w indyjskim stanie Kerala oraz tragicznego trzęsienia ziemi i tsunami, które uderzyło w Indonezję, otrzymały zestawy pełne produktów P&G. W ramach swojego programu CSDW spółka zobowiązała się również do dostarczenia 25 mld litrów czystej wody pitnej do roku 2025.

- Akceptacja różnorodności i integracja: P&G był platynowym sponsorem parady World Pride w Nowym Jorku, a 50 oddziałów spółki z całego świata wyraziło swoje wsparcie, organizując różne wydarzenia poświęcone równości. Firma pokazała światu film „The Look”, kontynuację nagrodzonego Emmy „The Talk”, który pobudza do dyskusji na temat uprzedzeń rasowych. P&G stworzyła również szereg programów w zakresie neuroróżnorodności w czterech placówkach firmy, zwiększając szansę osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

- Równość płci: P&G jest na dobrej drodze do zrealizowania celu 50/50 na każdym szczeblu organizacyjnym. Starsze kierownictwo i Zarząd spółki składają się już w ponad 40 procentach z kobiet. Marka P&G Always wystartowała z kampanią #EndPeriodPoverty (pokonajmy ubóstwo menstruacyjne), aby dziewczynki mogły chodzić do szkoły we wszystkie dni miesiąca, a marka Secret przekazała ponad 500 tys. dolarów na działania kobiecej reprezentacji narodowej USA w piłce nożnej na rzecz równych płac.

- Ochrona środowiska: W kwietniu minął rok od ogłoszenia przez spółkę Ambition 2030 szeregu śmiałych celów związanych z ochroną środowiska obejmujących marki, łańcuch dostaw, społeczność i pracowników P&G. P&G nawiązał również współpracę z TerraCycle, aby wprowadzić koncepcję usług „mleczarza” dotyczącą opakowań do ponownego użytku w formie platformy Loop. Obok wielu innych działań na rzecz rozwiązania globalnego problemu odpadów z tworzyw sztucznych, spółka połączyła siły z ponad 40 firmami w ramach Alliance to End Plastic Waste (sojusz na rzecz likwidacji odpadów z tworzyw sztucznych) i zobowiązała się do ograniczenia światowego wykorzystania pierwotnych tworzyw sztucznych z ropy naftowej w opakowaniach produktów o 50% do 2030 roku.

To już 20. rok z rzędu, kiedy P&G wydaje raport o pozytywnym wpływie spółki na świat. Wszystko zaczęło się od raportu zrównoważonego rozwoju „Sustainability Report” w 1999 roku. Zarówno Podsumowanie - 24 strony ogólnych informacji o działaniach i postępach P&G, jak i szczegółowa wersja raportu (ponad 140 stron), dostępne są w Internecie.

Procter & Gamble

Oferując cieszące się zaufaniem, wiodące w swoich kategoriach produkty wysokiej jakości, firma P&G służy klientom na całym świecie. Do marek firmy należą Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Vicks®, i Whisper®. P&G prowadzi działalność w ok. 70 krajach świata. Najnowsze informacje na temat P&G i jej marek można znaleźć na stronie http://www.pg.com.
 
Wersja źródłowa informacji na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20191202005577/en/

Źródło: Procter & Gamble

KONTAKT:

Julie deSylva

Global Company Communications

tel. 513-780-0006

e-mail: Desylva.j@pg.com

Źródło informacji: Business Wire

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.