Mary Kay pogłębia zaangażowanie we wspieranie upodmiotowienia kobiet podczas Forum na rzecz Równości Płci zorganizowanego przez inicjatywę UN Global Compact

2019-12-13, 11:50 aktualizacja : 2019-12-13, 11:53
Mary Kay Inc./Deborah Gibbins, COO w Mary Kay oraz Sanjeev Khagram, dyrektor generalny i dziekan Thunderbird School of Global Management, Arizona State University
Mary Kay Inc./Deborah Gibbins, COO w Mary Kay oraz Sanjeev Khagram, dyrektor generalny i dziekan Thunderbird School of Global Management, Arizona State University

DALLAS--(BUSINESS WIRE)-- W ramach stałego zaangażowania na rzecz upodmiotowienia i przedsiębiorczości kobiet, spółka Mary Kay Inc., wraz z Warner Bros., Qualcomm i innymi przedsiębiorstwami, zajęła stanowisko w sprawie korzyści gospodarczych, społecznych oraz związanych z kwestiami zrównoważonego rozwoju wynikających z uniwersalnej równości płci podczas wydarzenia United Nations Global Compact na rzecz Równości Płci, zorganizowanego przez amerykańską sieć Global Compact (GCNUSA) w Los Angeles. To wydarzenie skali regionalnej odbyło się w siedzibie głównej Wydziału komunikacji przy One Gateway Plaza. Jego uczestnicy byli zachęcani do zgłębiania sposobów, dzięki którym przedsiębiorstwa mogą podejmować działania w ramach celu 5. Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych (SDG 5) w celu promowania równości płci w miejscu i na rynku pracy oraz w społecznościach lokalnych.

Niniejsza informacja prasowa zawiera multimedia. Pełna wersja komunikatu dostępna jest pod adresem: https://www.businesswire.com/news/home/20191212005594/en/.

Popierana przez dyrektorów generalnych przedsiębiorstw inicjatywa Global Compact stanowi praktyczne ramy dla rozwoju, wdrażania i ujawniania polityki i praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju, oferując uczestnikom szerokie spektrum przepływu pracy, narzędzi zarządzania i zasobów, które mają na celu wspieranie rozwoju zrównoważonych modeli biznesowych i rynkowych. Uczestniczy w niej przeszło 10 tys. firm oraz innych interesariuszy w ponad 160 państwach, jak również 68 sieci lokalnych, co czyni ją największą na świecie inicjatywą przedsiębiorstw na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Termin SDG5 odnosi się do piątego celu ONZ w zakresie zrównoważonego rozwoju przyjętego przez wszystkie państwa członkowskie ONZ w 2015 r. jako uniwersalne wezwanie do działania na rzecz położenia kresu ubóstwu oraz ochrony planety i zapewnienia wszystkim ludziom pokoju i dobrobytu do roku 2030. Cel SDG 5 skupia się na działalności prowadzącej do eliminacji wszelkiej dyskryminacji kobiet i dziewcząt, które stanowi nie tylko podstawowe prawo każdego człowieka, ale jest również kluczowe dla zrównoważonej przyszłości. Potwierdzonym faktem jest to, że upodmiotowienie kobiet i dziewcząt prowadzi do wzrostu i rozwoju gospodarczego.

„Spółka Mary Kay jest głęboko zaangażowana w walkę o prawa kobiet oraz ich upodmiotowienie na całym świecie od czasu założenia w 1963 roku - powiedziała Deborah Gibbins, dyrektor operacyjny Mary Kay, Inc. - Wydarzenia takie jak UN Global Compact na rzecz Równości Płci sprzyjają rozmowom między biznesem a liderami społecznymi, aby szerzyć wiedzę na temat działań, dzięki którym możemy podjąć znaczące kroki i promować istotne zmiany prowadzące do urzeczywistnienia celu SDG 5”.

Gibbins uczestniczyła w wydarzeniu ONZ w ramach panelu poświęconego zarządzaniu przedsiębiorstwami w zakresie równości płci. Oprócz niej w panelu tym uczestniczyły Kim Williams, wiceprezes i dyrektor ds. finansowych spółki Warner Bros. Entertainment, oraz Rashmi Char, wiceprezes i dyrektor ds. inżynierii oprogramowania spółki Qualcomm. Moderatorem panelu była Holly Smithson, dyrektor generalny spółki Athena. Jednym z prelegentów była również zastępczyni burmistrza Los Angeles ds. międzynarodowych, Nina Hachigian.

„Równość płci w miejscu pracy wiąże się z korzyściami dla wszystkich - dodała Gibbins. - Chciałbym rzucić wyzwanie moim kolegom i koleżankom na stanowiskach kierowniczych przedsiębiorstw, aby publicznie zobowiązali się do osiągnięcia równouprawnienia płci na drodze rekrutacji pracowników, zapewniania rozwoju zawodowego i wsparcia kobietom, a także poprzez zachęcanie do wybierania kobiet na stanowiska kierownicze. Według ONZ Kobiety, przy naszym obecnym tempie, osiągnięcie parytetu płci na najwyższych stanowiskach kierowniczych zajmie 140 lat. Z pewnością stać nas na więcej i dlatego musimy zintensyfikować nasze działania. To wydarzenie jest ważnym krokiem w kierunku współpracy z innymi sektorami biznesu, inwestycji, administracji i środowiskami akademickimi, którym równie mocno jak nam zależy na rozwiązywaniu tego problemu”.

Mary Kay

Mary Kay Ash, jedna z pierwszych kobiet, której udało się rozbić tzw. szklany sufit, ponad 56 lat temu założyła firmę kosmetyczną, aby zrealizować trzy cele: stworzyć atrakcyjną ofertę dla kobiet, tworzyć olśniewające produkty oraz uczynić świat lepszym. Marzenie to przerodziło się z czasem w firmę wartą miliardy dolarów, dysponującą milionami niezależnych sprzedawców w prawie 40 państwach. Firma Mary Kay prowadzi badania naukowe, które pozwalają na tworzenie nowoczesnych kosmetyków do pielęgnacji skóry, kosmetyków kolorowych, zapachów i suplementów diety. Spółka Mary Kay z zaangażowaniem działa na rzecz umocnienia pozycji kobiet i ich rodzin poprzez współpracę z organizacjami z całego świata, skupiając się na badaniach nad nowotworami, pomocy ofiarom przemocy domowej, upiększaniu otoczenia i zachęcaniu dzieci do realizacji swoich marzeń. Wizja Mary Kay Ash jest nadal żywa dzięki niezwykłym produktom firmy. Więcej informacji znajduje się na stronie: MaryKay.com.
 
Wersja źródłowa komunikatu jest dostępna na stronie businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20191212005594/en/.

Źródło: Mary Kay Inc.

KONTAKT:

Mary Kay Inc.

Dział komunikacji korporacyjnej

marykay.com/newsroom

tel. 972.687.5332

lub

e-mail: media@mkcorp.com

Źródło informacji: Business Wire

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.