Polska społeczność biznesowa wspiera inicjatywę w sprawie utworzenia Rady Biznesu „Kazachstan-Polska”

2019-12-13, 15:49 aktualizacja : 2019-12-13, 15:51
Ambasada Kazachstanu w Polsce (1)
Ambasada Kazachstanu w Polsce (1)
W dniu 12 grudnia br. z inicjatywy Ambasady Kazachstanu w Polsce w Warszawie odbył się Okrągły Stół z udziałem przedstawicieli polskich firm, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Rozwoju Polski, Polskiego Funduszu Rozwoju oraz Konsulów Honorowych Kazachstanu w Krakowie, Katowicach i Wrocławiu.

Wśród zgromadzonych gości znaleźli się przedstawiciele różnych branż, w tym wiodących polskich firm takich jak: Polpharma (farmaceutyka), Selena (produkcja materiałów budowlanych), Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. (lotnictwo cywilne), które od kilku lat są obecne na rynku kazachstańskim jako inwestorzy i pracodawcy, a także takich firm jak Alventa (przemysł chemiczny), Uniserv (budownictwo przemysłowe), Zet Transport (transport), Dumni Polską (turystyka, żeglarstwo), bValue (finansowanie przedsięwzięć, wsparcie dla startupów), Tubądzin (produkcja płytek ceramicznych), Real SA (urządzenia chłodnicze, produkcja koncentratów owocowych), Impel (outsourcing) oraz kilka innych firm.

Głównym celem spotkania było omówienie perspektyw rozwoju współpracy handlowej, gospodarczej i inwestycyjnej między Kazachstanem a Polską.

Podczas prezentacji o zaletach klimatu inwestycyjnego w naszym kraju ambasador Kazachstanu w Polsce Margulan Baimukhan przedstawił główne priorytety Orędzia do Narodu Prezydenta Kazachstanu Kassym-Żomarta Tokajewa „Konstruktywny dialog społeczny - podstawa stabilności i dobrobytu Kazachstanu”. Orędzie potwierdza ciągłość kursu politycznego Kazachstanu mającego na celu wdrożenie reform systemowych, w tym pełne wdrożenie Pięciu Reform Instytucjonalnych oraz Planu Narodu, zainicjowanych przez Pierwszego Prezydenta Kazachstanu Elbasy Nursułtana Nazarbajewa.

Ambasador zauważył, że we współczesnych relacjach kazachstańsko-polskich kluczowe znaczenie ma dalsze wzmocnienie więzi biznesowych, które stanowią główną „siłę napędową” pogłębiania partnerstwa między Nur-Sułtanem a Warszawą. Biorąc pod uwagę turbulencje obserwowane w światowej gospodarce, ważnym środkiem stymulującym współpracę biznesową mogłoby stać stworzenie dwustronnego mechanizmu, który wzmocniłby partnerstwo handlowe i inwestycyjne między dwoma krajami.

W związku z tym uczestnikom spotkania przedstawiono inicjatywę i koncepcję utworzenia Rady Biznesu „Kazachstan-Polska” (RBKP) z udziałem firm z obu krajów zainteresowanych nawiązaniem współpracy biznesowej między Kazachstanem a Polską. Proponowany mechanizm dwustronny służyłby jako organ konsultacyjno-doradczy, rekomendacje którego mogłyby być przedstawiane rządom Kazachstanu i Polski. Ponadto RBKP stanowiłoby dobrą okazję do nawiązania i rozszerzenia więzi biznesowych między podmiotami gospodarczymi obu krajów.

Inicjatywa otrzymała pozytywne opinie i została entuzjastycznie poparta przez uczestników spotkania. Podczas ożywionej dyskusji, prowadzonej w formie interaktywnego dialogu, polscy biznesmeni przedstawili konkretne propozycje, które mogłyby zostać rozważone przez tworzoną RBKP, w tym w sprawie możliwego ułatwienia polityki wizowej wobec przedsiębiorców z Kazachstanu, zwiększenia wzajemnej świadomości środowisk biznesowych na temat specyfiki rynków Kazachstanu i Polski oraz innych tematów i wniosków.

Na koniec Okrągłego Stołu jego uczestnicy zgodzili się na podejmowanie dalszych praktycznych działań na rzecz promocji inicjatywy utworzenia Rady Biznesu „Kazachstan-Polska” oraz poparcie konstruktywnego dialogu na ten temat.

Źródło informacji: Ambasada Kazachstanu w Polsce