Brak odpowiedniego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi i gwałtowny wzrost cen za unieszkodliwianie odpadów zagraża uzdrowiskom w Polsce

2020-01-17, 13:48 aktualizacja : 2020-01-17, 13:49
Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP (1)
Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP (1)
Zarząd Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP wystosował do Prezesa Rady Ministrów, Mateusza Morawieckiego stanowisko w sprawie istniejącego systemu prawnego gospodarowania odpadami komunalnymi i gwałtownego wzrostu cen za unieszkodliwianie odpadów.

W ocenie Zarządu funkcjonujący w Polsce system unieszkodliwiania odpadów w ewidentny sposób staje się niewydolny, a poprzez niewłaściwe rozwiązania prawne i organizacyjne samorządom uniemożliwia się aktywny wpływ na sposób zagospodarowania odpadów, a także na koszty ich odbioru i zagospodarowania. 

Samorządy gmin uzdrowiskowych z niepokojem obserwują, że obecny system, pomimo gwałtownego wzrostu cen za usługi, w zakresie unieszkodliwiania i zagospodarowania odpadów i wzrostu obowiązkowych obciążeń finansowych naszych mieszkańców, nie rokuje rozwiązania problemu gospodarki odpadami w najbliższych latach. 

Gminy w miarę poprawnie zorganizowały system odbioru i selekcji odpadów od mieszkańców, ale kuleje końcowe ogniwo tego systemu, związane z zagospodarowaniem i unieszkodliwianiem odpadów. 

Główne przyczyny problemów to m.in.: wzrost stawek za przyjęcie odpadów do instalacji komunalnych, zniesienie regionalizacji RIPOK, niewystarczające możliwości termicznego przetwarzania odpadów i brak możliwości zagospodarowania frakcji kalorycznej odpadów nie nadających się do recyklingu, nieszczelność systemu i ograniczone możliwości zbytu odpadów wyselekcjonowanych.

Zarząd Stowarzyszenia działając w imieniu gmin uzdrowiskowych postuluje do Rządu RP o: 

1. Stworzenie systemu wsparcia finansowego dla samorządów celem budowy subregionalnych instalacji RIPOK w ramach zespołów gmin.

2. Stworzenie systemu prawnego do szybkiej budowy i sfinansowania budowy instalacji termicznej utylizacji RDF.

3. Zastosowanie czasowego mechanizmu pomostowego celem zmniejszenia bieżących obciążeń na poziomie instalacji komunalnych.

4. Przywrócenie gminom elastyczności w zakresie kształtowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

5. Wdrożenie rozszerzonej odpowiedzialności producenta z tytułu wytworzenia danego produktu na etapie jego sprzedaży, cyklu życia, eksploatacji i utylizacji. 

6. Ograniczenie napływu strumienia odpadów z zagranicy. 

7. Oznakowanie produktów – efektywna segregacja odpadów.

8. Edukację społeczną.

Źródło informacji: Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP