Andersen Global poszerza swój zasięg na Bliskim Wschodzie, debiutując w Palestynie

2020-01-21, 17:00

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)-- Stowarzyszenie Andersen Global ogłosiło zawarcie umowy o współpracy z mającą siedzibę w Ramallah kancelarią Sharp & Beyond for Legal and Investment Consulting Services (S&B). Umowa zaznacza debiut stowarzyszenia Andersen Global w Palestynie oraz poszerzenie jej zasięgu na Bliskim Wschodzie.

Założona w 2017 r. kancelaria Sharp & Beyond świadczy kompleksowe usługi prawne za pośrednictwem czterech wspólników i ośmiu specjalistów z zakresu prawa i inwestycji. Wspólnik zarządzający Suhaib Al-Sharif wraz z zespołem S&B świadczą usługi prawne zarówno dla organizacji lokalnych, jak i międzynarodowych. Kancelaria specjalizuje się w szerokim zakresie dziedzin prawa, w tym prawie spółek, prawie pracy, prawie inwestycyjnym i nieruchomości, umowach, prawie handlowym, arbitrażowym, budowlanym, finansowym, telekomunikacyjnym, własności intelektualnej, ubezpieczeniach społecznych i prawie podatkowym.

„Nasz zespół składa się z doświadczonych prawników i zapewnia naszym klientom najlepsze w swojej klasie usługi przy zachowaniu spójności” - stwierdził Suhaib. „Współpraca z profesjonalistami, którzy podzielają nasz sposób myślenia, jest naszym priorytetem. Nasza współpraca z Andersen Global umożliwia nam poszerzenie oferty usług i zapewnienie naszym klientom dostępu do najlepszych na świecie specjalistów bez ograniczeń geograficznych”.

„Po spotkaniu z Raną, Suhaibem i zespołem kancelarii jesteśmy przekonani, że dysponują oni dogłębną znajomością rynku i zaangażowaniem na rzecz dobrego zarządzania, niezależności i przejrzystości” - powiedział Mark Vorsatz, przewodniczący Andersen Global i dyrektor generalny Andersen. „Współpraca z Sharp & Beyond  daje nam przewagę na rynku oraz korzyści krótko- i długoterminowe, a także stanowi element rozwoju naszej strategii rozwoju na Bliskim Wschodzie i wyznacza kierunek działania na przyszłość”.

Andersen Global jest międzynarodowym stowarzyszeniem skupiającym odrębne prawnie i niezależne kancelarie prawne i podatkowe z całego świata. Od czasu założenia w 2013 r. w Stanach Zjednoczonych przez kancelarię Andersen Tax LLC stowarzyszenie zwiększyło zasięg na całym świecie i obecnie skupia niemal 5000 specjalistów z kancelarii członkowskich i współpracujących w ponad 167 lokalizacjach.

Wersja źródłowa dostępna na stronie businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200121005032/en/

Źródło: Andersen Global

KONTAKT:

Megan Tsuei

Andersen Global

tel. 415-764-2700

Źródło informacji: Business Wire

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.