Hearing Australia przenosi usługi wsparcia i utrzymania swojej platformy E-Business do Rimini Street

2020-01-22, 10:50 aktualizacja : 2020-01-22, 10:51
Business Wire/Rimini Street, Inc.
Business Wire/Rimini Street, Inc.
Wysokiej jakości wsparcie pozwoli australijskiej agencji rządowej Hearing Australia na oszczędzanie kosztów oraz przeprowadzenie transformacji cyfrowej.

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Spółka Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), dostawca usług i wsparcia oprogramowania dla firm o zasięgu globalnym, wiodący podmiot zewnętrzny świadczący usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP i partner Salesforce, ogłosiła dzisiaj, że Hearing Australia, największy w kraju dostawca finansowanych ze środków publicznych usług dla osób z wadami słuchu, przenosi utrzymanie kluczowych dla swej działalności systemów planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) do Rimini Street. Misją Hearing Australia jest zapewnienie najlepszych na świecie badań i usług dla osób z wadami słuchu dla dobra wszystkich Australijczyków. Agencja ma ponad 600 oddziałów w całej Australii, zapewniając finansowane ze środków publicznych usługi dla osób z wadami słuchu, w tym dla dzieci, młodzieży do 26. roku życia, a także dla rdzennych mieszkańców Australii oraz mieszkańców Cieśniny Torresa, emerytów, rencistów i weteranów. Dzięki przejściu na wsparcie zewnętrzne z segmentu premium dla swoich aplikacji Hearing Australia zgromadziła oszczędności, które umożliwiły zapoczątkowanie inicjatyw w zakresie transformacji cyfrowej.

Niniejsza informacja prasowa zawiera multimedia. Pełna wersja komunikatu dostępna jest pod adresem: https://www.businesswire.com/news/home/20200121005034/en/

Najwyższej jakości wsparcie i wiedza oparta na specyfice regionu jako kluczowe dla szybszych rozwiązań

Zamierzeniem Hearing Australia było udostępnienie zasobów działu IT agencji w celu dotarcia do większej liczby strategicznych inicjatyw, ale również lepszego rozwiązania w zakresie wsparcia i krótszego czasu reakcji.

„Od kiedy przenieśliśmy się do Rimini Street, uzyskujemy rozwiązania w ciągu zaledwie kilku godzin. Oznacza to bardzo szybkie i terminowe reakcje, co sprawiło, że szybciej udaje nam się rozwiązywać kwestie związane z naszą aplikacją E-Business Suite” - powiedział Andrew Bakhsh, dyrektor ds. technologii w Hearing Australia. „Rimini Street posiada w Australii specjalny zespół inżynierów ds. wsparcia, którzy rozumieją problemy specyficzne dla Australii. Dla nas był to jeden z najważniejszych powodów, dla których przenieśliśmy się do Rimini Street”.

Wszyscy klienci Rimini Street korzystają z elastycznego modelu wsparcia dla oprogramowania dla przedsiębiorstw z segmentu premium, w tym najlepszej w branży umowy o gwarantowanym poziomie świadczenia usług (ang. Service Level Agreement - SLA), w ramach której czas reakcji wynosi 15 minut dla przypadków oznaczonych jako Priorytet 1. Klientowi przypisywany jest również specjalista wsparcia technicznego, wspierany przez zespół ekspertów ds. technicznych z ok. piętnastoletnim doświadczeniem w zakresie konkretnego oprogramowania używanego przez danego klienta.

Bakhsh stwierdził, że przeniesienie do Rimini Street nie wpłynęło na bieżące funkcjonowanie organizacji w zakresie operacji IT. „Zostało przeprowadzone w bezbolesny i profesjonalny sposób” - powiedział Bakhsh. „W ostatecznym rozrachunku posunięcie to pozwoliło nam zminimalizować ryzyko organizacyjne. Platforma e-Business to dla naszej organizacji kluczowa aplikacja, a stosowane przez Rimini Street wsparcie w modelu follow-the-sun (z wykorzystaniem ośrodków znajdujących się w różnych strefach czasowych) sprawia, że możemy sprawnie uzyskiwać rozwiązania problemów”.

„Organizacje takie jak Hearing Australia znajdują sposoby na obniżenie kosztów i zachowanie elastyczności w opracowywaniu i wykorzystywaniu aplikacji o znaczeniu krytycznym dla biznesu” - powiedziała Emmanuelle Hose, dyrektor generalny na region Australii i Nowej Zelandii w Rimini Street, dodając, że „przy większych zasobach udostępnionych Hearing Australia organizacja ta może spojrzeć na innowacje w zakresie nowych technologii, które pozwolą jej w dalszym ciągu zapewniać nowatorskie świadczenia swojej społeczności”.

Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI) jest globalnym dostawcą oprogramowania i wiodącym usługodawcą zewnętrznym zapewniającym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partnerem Salesforce. Spółka oferuje zintegrowane usługi zarządzania aplikacjami i wsparcia z segmentu premium, które spełniają wymogi klientów i pozwalają licencjobiorcom oprogramowania dla firm na oszczędności kosztów, zapewnienie swojemu personelowi czasu na wprowadzanie innowacji i uzyskanie lepszych wyników finansowych. Ponad 2000 organizacji globalnych, firm sklasyfikowanych w rankingu Fortune 500, ze środkowego segmentu rynku i niemalże z każdej branży oraz sektora publicznego, wybrało Rimini Street jako zaufane źródło wsparcia. Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.riministreet.com/, na profilach Rimini Street na Twitterze @riministreet oraz na Facebooku i LinkedIn. (C-RMNI)

Wypowiedzi prognozujące

Pewne wypowiedzi w niniejszej informacji prasowej nie odnoszą się do danych historycznych, lecz stanowią wypowiedzi prognozujące na potrzeby zasad „Safe Harbor” zgodnie z Ustawą o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Securities Litigation Reform Act of 1995). Słowa takie jak: „może”, powinien”, „byłby”, „planuje”, „zamierza”, „przewiduje” „wierzy”, „szacuje”, „prognozuje”, „potencjalny”, „wydaje się”, „ma zamiar”, „kontynuuje”, „przyszłość”, „będzie”, „oczekuje”, „prognozy” oraz podobne wyrażenia wskazują na wypowiedzi prognozujące. Wypowiedzi prognozujące obejmują m.in. wypowiedzi dotyczące oczekiwań spółki względem przyszłych wydarzeń, możliwości, globalnej ekspansji i innych inicjatyw rozwojowych oraz inwestycji spółki w te inicjatywy. Wypowiedzi te oparte są na różnych założeniach i bieżących oczekiwaniach kierownictwa spółki, nie są prognozami faktycznych wyników ani nie odnoszą się do danych historycznych. Takie wypowiedzi prognozujące podlegają czynnikom ryzyka i niepewności dotyczących działalności spółki Rimini Street, przy czym rzeczywiste rezultaty mogą znacznie odbiegać od treści wypowiedzi prognozujących. Ryzyka i niepewności obejmują m.in. zmiany otoczenia biznesowego, w którym prowadzi działalność Rimini Street, w tym inflacja i wahania stóp procentowych, i zmiany ogólnych warunków finansowych, gospodarczych, regulacyjnych i politycznych wpływających na branżę, w której prowadzi działalność Rimini Street; niekorzystne rozstrzygnięcia toczących się postępowań sądowych (w tym toczące się postępowania apelacyjne w sprawie stałego zakazu); dochodzeń organów rządowych lub nowych postępowań sądowych; konieczność i możliwość zgromadzenia dodatkowego kapitału lub obsługi zadłużenia na korzystnych warunkach i zdolność spółki do generowania przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej pozwalających na sfinansowanie inicjatyw rozwojowych; wystarczająca ilość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów pozwalająca na spełnienie wymogu zachowania płynności; warunki i wpływ 13.00% akcji uprzywilejowanych serii A pozostających w obrocie; zmiany w opodatkowaniu, przepisach prawa i przepisach wykonawczych; konkurencyjna działalność w zakresie oferty produktowej i jej wyceny; trudności w zarządzaniu kwestią rentowności wzrostu; przystosowanie się klientów do nowo wprowadzonych produktów i usług, w tym usługi zarządzania aplikacjami (Application Management Services), Rimini Street Advanced Database Security i usługi dla Sales Cloud i Service Cloud oferowane przez Salesforce, oraz innych produktów i usług, które spółka planuje wprowadzić w przyszłości; utrata jednego lub więcej członków kierownictwa Rimini Street; niepewność związana z wartością długoterminowych kapitałowych papierów wartościowych Rimini Street; ryzyka omawiane w rozdziale pt. „Czynniki Ryzyka” w Sprawozdaniu Kwartalnym Rimini Street złożonym na formularzu 10-Q dnia 7 listopada 2019 r. i okresowo aktualizowanym przez kolejne Sprawozdania Roczne na Formularzy 10-K, Sprawozdania Kwartalne na Formularzu 10-Q i Sprawozdania Bieżące na Formularzu 8-K, oraz inne dokumenty składane przez Rimini Street w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission). Ponadto wypowiedzi prognozujące zawierają oczekiwania, plany i prognozy przyszłych wydarzeń i opinie aktualne na dzień publikacji niniejszej informacji prasowej przez Rimini Street. Rimini Street przewiduje, że kolejne wydarzenia i kierunki rozwoju sytuacji wpłyną na zmianę oceny spółki Rimini Street. O ile Rimini Street może podjąć decyzję o aktualizacji wypowiedzi prognozujących w przyszłości, nie przyjmuje żadnego zobowiązania w tym względzie, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo. Niniejsze wypowiedzi prognozujące nie powinny być traktowane jako rzetelna ocena spółki Rimini Street w terminie po dacie publikacji niniejszej informacji prasowej.

© 2020 Rimini Street, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. „Rimini Street” jest znakiem towarowym zarejestrowanym przez spółkę Rimini Street, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, przy czym nazwa i logotyp Rimini Street, jak również logo z nich utworzone, oraz inne znaki z oznaczeniem TM, są znakami towarowymi należącymi do Rimini Street, Inc. Pozostałe znaki towarowe pozostają własnością spółek, które je zarejestrowały, przy czym, o ile nie wskazano inaczej, Rimini Street nie jest powiązana z żadnym z tych posiadaczy znaków towarowych czy spółek, ani ich nie promuje.
 
Wersja źródłowa komunikatu jest dostępna na stronie businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200121005034/en/

Źródło: Rimini Street, Inc.

KONTAKT:

Michelle McGlocklin

Rimini Street, Inc.

tel. +1 925 523-8414

e-mail: mmcglocklin@riministreet.com

Źródło informacji: Business Wire

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.