W Davos debata m.in. o rozwoju gospodarek Europy Środkowo – Wschodniej

2020-01-23, 16:06 aktualizacja : 2020-01-23, 16:07
O tym, czy gospodarki krajów Europy Środkowo-Wschodniej mogą być motorem rozwoju dla całego kontynentu i jakie podejmować działania, by przyciągać nowych inwestorów zagranicznych – dyskutowali uczestnicy panelu pt. „Rosnące ambicje Europy Środkowej, czyli jak wyzwolić nowy potencjał wzrostu Starego Kontynentu” zorganizowanego przez Bank Pekao S.A. w ramach Światowego Forum Ekonomicznego w Davos.

Prezes Zarządu Banku Pekao S.A. Marek Lusztyn powiedział, że Europa Środkowo -Wschodnia rozwija się prawie dwa razy szybciej niż reszta UE i że z badań wynika, iż wciąż istnieje niewykorzystany potencjał tego regionu, przy jednocześnie niższych kosztach pracy w porównaniu z Europą Zachodnią. 

„Wydaje się jednak, że powoli słabnie siła +starych motorów+ wzrostu w Europie Środkowej, takich jak: nieograniczona podaż taniej siły roboczej, czy nieco mniej rygorystyczne normy środowiskowe. W celu utrzymania bezprecedensowego wzrostu, jaki obserwowaliśmy w ciągu ostatnich kilku dekad, musimy odkryć siebie na nowo” – podkreślił Lusztyn. 

Przed krajami Europy Środkowo-Wschodniej - zdaniem prezesa Banku Pekao S.A. - stoi dużo wyzwań, na które należy szybko odpowiedzieć. Wśród najważniejszych wymienił: negatywne trendy demograficzne, ryzyko zmniejszenia dostępności funduszy europejskich po 2020 r., niska wydajność pracy. 

„Kraje CEE (Central and Eastern Europe) powinny przekształcić swoje gospodarki zorientowane na pracowników w wysoce innowacyjny, oparty na wiedzy i technologii model. By tak się stało, konieczna jest zarówno automatyzacja procesów w celu zmniejszenia presji na rynek pracy i poprawy efektywności, ale także szeroko pojęta digitalizacja sektora prywatnego i publicznego” – zaznaczył Lusztyn. Nowy model gospodarczy – w jego ocenie – powinien uwzględniać m.in. promocję i wsparcie ekspansji zagranicznej firm mających szansę stać się globalnymi championami.

Według raportu firmy doradczej McKinsey, przedstawionego podczas debaty w Davos, kraje regionu Europy Środkowo-Wschodniej powinny skoncentrować się na nowych czynnikach wzrostu, wykorzystując swoje naturalne atuty. Jak wynika z badań, aż 51 proc. działań w miejscu pracy można zautomatyzować w ciągu najbliższych 10 lat.

Analiza wskazuje, że największą przewagą konkurencyjną naszego regionu jest kapitał ludzki i to właśnie Europa Środkowo-Wschodnia może pochwalić się lepszym - od przeciętnych - wykształceniem w zakresie przedmiotów ścisłych, talentami w dziedzinie technologii, inżynierii, matematyki. 

„Płynne przejście do gospodarki opartej na wiedzy wymaga spełnienia szeregu warunków, takich jak zapewnianie odpowiedniego poziomu wykształcenia i umiejętności technologicznych. To oznacza konieczność wprowadzania szeregu zmian, choćby w systemie edukacji, w zakresie przyciągania zagranicznych talentów, a także przeciwdziałania odpływowi najzdolniejszych pracowników z kraju” – powiedział prezes Banku Pekao S.A. 

W organizowanej przez Bank Pekao S.A. debacie wzięli udział: ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher, odpowiedzialny za finanse i strategię wiceprezes OTP Bank László Bencsik, członek zarządu Adris Grupa Marko Remenar, partner zarządzający w McKinsey & Company Jurica Novak, prezes PZU Paweł Surówka; szef rady nadzorczej Ten Square Games, Maciej Zużałek, prezes i założyciel spółki Netguru Wiktor Schmidt. 

Źródło informacji: Centrum Prasowe PAP