Rekordowa moc projektów w krakowskiej elektrociepłowni PGE Energia Ciepła. Modernizowana elektrociepłownia zapewnia bezpieczeństwo energetyczne mieszkańcom Krakowa i spełnia normy środowiskowe

2020-01-24, 13:07 aktualizacja : 2020-01-24, 13:09
PGE Energia Ciepła
PGE Energia Ciepła
W 2019 roku krakowska elektrociepłownia zrealizowała rekordową liczbę 217 projektów w zakresie rozwoju rynku ciepła. Przekłada się to na 75 MW termicznych – czyli tyle ile jest potrzebne, aby zapewnić komfort cieplny mieszkańcom Nowego Sącza.

Rok zakończył się także podpisaniem aż 5 nowych umów kompleksowych z krakowskimi spółdzielniami mieszkaniowymi w ramach programu „Ciepła woda bez piecyka”. Oznacza to, że w najbliższych latach w 135 budynkach na terenie Krakowa zostaną zlikwidowane piecyki gazowe. Już dzisiaj mieszkańcy największej spółdzielni mieszkaniowej w Krakowie – SM Podgórze korzystają wyłącznie z modułów dostarczających wodę użytkową ze scentralizowanego, bezpiecznego systemu ciepłowniczego. W ubiegłym roku projekt „Ciepła woda bez piecyka” zakończył się tam w aż 90 budynkach.

„Elektrociepłownia PGE Energia Ciepła rozwija się wraz z miastem. Stale rosnące zapotrzebowanie na ciepło wymaga dobrej współpracy pomiędzy dystrybutorem ciepła tj. Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej oraz Miastem Kraków tak, aby zapewnić bezpieczeństwo energetyczne miastu w długim horyzoncie czasowym i odpowiednio zaplanować modernizację i inwestycje w elektrociepłowni” – powiedział Mariusz Michałek, dyrektor krakowskiej elektrociepłowni PGE Energia Ciepła. 

Z punktu widzenia współpracy na krakowskim rynku ciepła w kolejnych latach kluczowe było również podpisanie w ostatnim roku przez PGE Energia Ciepła dwóch ważnych umów - Umowy zrównoważonego rozwoju z Miastem Kraków oraz Umowy o rozwoju rynku ciepła z MPEC. 

Pracownicy krakowskiej elektrociepłowni biorą udział również w projekcie „Mapy ciepła”. Mapa ciepła jest narzędziem niezbędnym zarówno dla dystrybutora ciepła (umożliwia zaplanowanie koniecznych inwestycji sieciowych), jak i dla producentów ciepła (zaplanowanie inwestycji, remontów) tak, aby dostosować je do przyszłych potrzeb mieszkańców Krakowa. 

„Umowa zrównoważonego rozwoju, współpraca przy opracowaniu mapy ciepła dla Krakowa, czy w ramach projektu Energy Lab – to tylko wybrane projekty, które przekładają się na realne efekty tej współpracy” – dodał Mariusz Michałek. 

Z kolei projekt „Energy Lab” jest realizowany w ramach umowy na monitoring mediów w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Kraków. Oprócz generowania kwartalnych raportów dla ponad 600 obiektów i przeprowadzenia diagnoz energetycznych, zrealizowano również szkolenie dla osób zarządzających budynkami użyteczności publicznej oraz przekazano raport dotyczący rekomendacji rozwoju systemu monitorowania mediów. W pierwszym kwartale tego roku będą już znane pierwsze efekty prowadzonych działań. 

Remonty, modernizacje i nowe inwestycje

Prowadzone prace remontowe w krakowskiej elektrociepłowni PGE Energia Ciepła mają na celu z jednej strony zapewnić niezawodność urządzeń produkcyjnych w sezonie grzewczym, a z drugiej komfort termiczny mieszkańcom Krakowa w każdych warunkach pogodowych. Prowadzone prace przystosowują również urządzenia do wymagań najnowszych norm środowiskowych – BREF/BAT, które zaczną obowiązywać w 2021 r.

Podczas ubiegłorocznej kampanii remontowej w krakowskiej elektrociepłowni PGE Energia Ciepła mieszkańcy Krakowa mogli na bieżąco obserwować postępy prac na najwyższej budowli Krakowa - kominie rozruchowym o wysokości 260m, który zyskał nową powłokę malarską, wymieniona została również konstrukcja stalowa podestów i zamontowane zostało nowe oświetlenie przeszkodowe. Osoby odwiedzające w ubiegłym roku elektrociepłownię podczas Dnia Otwartego, czy podczas wydarzenia „Zajrzyj do Huty” zauważyły również demontaż i montaż nowej elewacji na budynku bloków energetycznych. To był tylko jeden z elementów prac mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa oraz zwiększenie energochłonności budynku bloków energetycznych, w których wytwarzane jest ciepło i energia elektryczna. W sumie wymieniono 4 tysiące m2 elewacji – jest to powierzchnia odpowiadająca około 9,5 boiskom do siatkówki.

W krakowskiej elektrociepłowni zainstalowane są cztery bloki energetyczne. W 2019 r. wykonano szereg prac począwszy od diagnostyki poszczególnych kotłów, po remont kapitalny jednego z nich. 

W 2020 r. roku planowany zakres prac remontowych również jest imponujący. Oprócz remontów i przeglądów prowadzonych corocznie; planowany jest remont kapitalny kolejnych dwóch bloków energetycznych oraz remont budowlany chłodni kominowej. Remont będzie obejmował m.in. konstrukcje wsporczą chłodni (czyli konstrukcję, na której umieszczony jest widziany z daleka betonowy kołnierz), wodorozdział (czyli urządzenia, dzięki którym woda w chłodni paruje) oraz stalową galerię na koronie chłodni. Ponadto planowana jest również realizacja kilku projektów dostosowujących urządzenia elektrociepłowni do spełnienia nowych wymagań BREF/BAT, w tym m.in.: modernizacja elektrofiltrów na dwóch blokach energetycznych, dołożenie kolejnej warstwy katalizatora na instalacji odazotowania spalin, zabudowę półki sitowej w absorberze instalacji odsiarczania, modernizacji instalacji oczyszczania ścieków, rozbudowy instalacji monitoringu emisji do powietrza, a także modernizacja i doposażenie laboratorium chemicznego.

PGE Energia Ciepła Oddział w Krakowie jest największym producentem ciepła i energii elektrycznej w Krakowie. Elektrociepłownia PGE Energia Ciepła wytwarza ponad 70% ciepła dostarczanego przez MPEC w Krakowie. 

PGE Energia Ciepła, spółka Grupy Kapitałowej PGE, jest największym w Polsce producentem energii elektrycznej i ciepła, wytwarzanych w procesie wysokosprawnej kogeneracji. Posiada ok. 25 proc. udziału w rynku ciepła z kogeneracji, 13 elektrociepłowni (o mocy cieplnej 7,4 GWt mocy elektrycznej 4,2 GWe) i sieci ciepłownicze o długości 592 km. PGE Energia Ciepła produkuje i dostarcza ciepło dla dużych polskich miast, wśród których znajdują się: Kraków, Gdańsk, Gdynia, Wrocław, Rzeszów, Lublin, Bydgoszcz i Kielce, spółka jest obecna także w Toruniu, Zielonej Górze, Gorzowie Wielkopolskim, Zgierzu i Siechnicach, gdzie jest również dystrybutorem ciepła do klientów końcowych.

Kontakt dla mediów:

Agnieszka Dietrich

Biuro prasowe PGE Energia Ciepła

tel. 606 945 485    

e-mail: biuroprasowe.pgeec@gkpge.pl

Źródło informacji: PGE Energia Ciepła