Obrona Konstytucji Biznesu – 2 336 spraw Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w 2019 r.

2020-02-19, 12:59 aktualizacja : 2020-02-19, 13:02
Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców podsumowuje 2019 r.: działaliśmy skutecznie, rozważanie gospodarując budżetem. W ubiegłym roku do Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców wpłynęło łącznie 2 336 spraw merytorycznych.

2 336 spraw zostało podjętych w Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w 2019 roku. Zostały one podzielone między biuro w Warszawie (1 373) oraz cztery Oddziały Terenowe (963). Oprócz interwencji w sprawach, w których w ocenie rzecznika doszło do naruszenia Konstytucji Biznesu, rzecznik zaopiniował 264 projekty ustaw na etapie rządowym, 140 projekty ustaw na etapie parlamentarnym i 46 projektów ustaw samorządowych. Było to możliwe dzięki zaangażowaniu 46 pracowników Biura Rzecznika MŚP.

„Działaliśmy profesjonalnie, skutecznie i na co zwracam szczególną uwagę - oszczędnie, wykorzystując niespełna połowę budżetu. Mam nadzieję, że z roku na rok liczba przypadków ignorowania przez urzędników zasad Konstytucji Biznesu będzie coraz mniejsza i nasz zespół będzie się mógł koncentrować na działaniach zmierzających do poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze MŚP - mówi Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców. – Będę twardo i konsekwentnie bronił postanowień Konstytucji Biznesu. 2 336 spraw z 2019 roku to dopiero początek”.

W 2020 roku rzecznik małych i średnich przedsiębiorców wyznaczył 9 nowych priorytetów:

• Mały ZUS (bez limitu przychodowego 10 tys. zł, likwidacja 3/5).

• Płaca minimalna - ½ średniej pensji.
 
• Sprawa w sądzie gospodarczym – nie dłużej niż 6 miesięcy.

• Rada odwoławcza z udziałem przedstawicieli MF i przedsiębiorców (tylko utrzymanie, zmiana lub uchylenie decyzji przez Izbę Administracji Skarbowej, bez ponownego rozpatrzenia).

• Odpowiedzialność dyscyplinarna (system nagradzania i karania urzędników).

• Kontrole przedsiębiorców bez wyłączeń ustawowych.

• Ograniczenie praktyki nadużywania tymczasowych aresztowań dla przedsiębiorców (w tym aresztów wydobywczych).

• Brak nowych obowiązków dla mikroprzedsiębiorców.

Więcej: www.rzecznikmsp.gov.pl/sprawozdanie-2019

Źródło informacji: Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców