Grupa Aptorum rozpoczyna komercjalizację bioaktywnych nutraceutyków w tabletkach z dioscorea opposita i podpisuje umowę dystrybucyjną w Hongkongu

2020-02-24, 14:18 aktualizacja : 2020-02-24, 14:22

NOWY JORK--(BUSINESS WIRE)-- Aptorum Group Limited („Aptorum Group”), firma farmaceutyczna opracowująca nowe terapie, które odpowiadają na światowe problemy medyczne, ogłosiła wprowadzenie do sprzedaży suplementu diety dla kobiet w okresie menopauzy, borykających się z jej objawami. Suplement zawiera składnik bioaktywny wyekstrahowany ze sproszkowanego pochrzynu chińskiego, zawierający „DOI” - substancję, która wpisuje się w strategię Aptorum Group polegającą na reagowaniu na narastające trendy i obawy w zakresie żywienia bez ingerowania w gospodarkę hormonalną. Szacuje się, że do roku 2030 (1) w okresie menopauzy lub pomenopauzalnym będzie znajdować się łącznie około 1,2 mld kobiet na całym świecie. Prognozuje się, że w 2025 r. wartość globalnego rynku suplementów zdrowia dla kobiet z objawami menopauzy wyniesie 50 mld dolarów przy skumulowanym rocznym wskaźniku wzrostu 16,4% (lata 2016-2025) (2). Początkowo suplement zostanie wprowadzony na rynek i będzie sprzedawany w Hongkongu. Firma ubiega się o odpowiednie pozwolenia prawne, by zaoferować produkt także na innych ważnych rynkach.

W ramach procesu komercjalizacji Aptorum Group, za pośrednictwem Nativus Life Sciences Limited - spółki zależnej w całości należącej do grupy, zawarła regionalną umowę dystrybucyjną z grupą Multipak Limited z Hongkongu, obsługującą takie marki produktów dla domu jak herbaty w torebkach Luk Yu® oraz inne marki zdrowotne.

Dzięki współpracy z Multipak Aptorum Group będzie mogła zwiększyć regionalną dostępność swojego produktu dla dużej bazy klientów. Produkcja bioaktywnych nutraceutyków w tabletkach z pochrzynu chińskiego (dioscorea opposita) rozpoczęła się w Kanadzie, a suplement wkrótce trafi do sprzedaży pod marką NativusWellTM.

Tabletki Nativus’s NativusWellTM to naturalne, niehormonalne suplementy zawierające DOI. Proszek z pochrzynu z DOI poprawia ogólne samopoczucie kobiet w okresie menopauzy, nie ingerując w gospodarkę hormonalną. Badania naukowe prowadzone przez niezależne ośrodki świadczą o tym, że DOI, naturalnie występujący w pochrzynie chińskim składnik bioaktywny, wykazuje działanie stymulujące biosyntezę estradiolu i wydzielanie progesteronu oraz zwiększa gęstość kości, dzięki czemu potencjalnie zmniejsza ryzyko postępowania osteoporozy (3), która stanowi częsty objaw związany z menopauzą (4).

Więcej informacji ogólnych można znaleźć na stronie: http://ir.aptorumgroup.com/static-files/bcf77574-7bd6-4b9d-8110-d53837238f16.

Więcej informacji technicznych można znaleźć na stronie: http://ir.aptorumgroup.com/static-files/66346f79-7a03-474a-89be-0eaafaa00d9d.

Aptorum Group Limited

Aptorum Group Limited (Nasdaq: APM) jest firmą farmaceutyczną, która zajmuje się opracowywaniem i komercjalizacją nowych technologii terapeutycznych, aby wychodzić naprzeciw aktualnym problemom medycznym. Aptorum Group realizuje projekty lecznicze w dziedzinie chorób sierocych, zakaźnych, metabolicznych, jak również w innych obszarach związanych z leczeniem chorób.

Więcej informacji o Aptorum Group można znaleźć na stronie www.aptorumgroup.com.

Wyłączenie odpowiedzialności i wypowiedzi prognozujące

Niniejsza informacja prasowa zawiera stwierdzenia dotyczące Aptorum Group Limited oraz oczekiwań, planów i perspektyw spółki, które stanowią wypowiedzi prognozujące w rozumieniu ustawy o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. W tym celu wszelkie wypowiedzi zawarte w niniejszej informacji, które nie stanowią stwierdzeń faktów historycznych, należy traktować jako wypowiedzi prognozujące. Stwierdzenia te mogą zawierać słowa „może”, „powinno”, „przewiduje”, „planuje”, „oczekuje”, „mogłoby”, „zamierza”, „cel”, „prognozuje”, „rozważa”, „uważa”, „szacuje”, „potencjalny” lub „kontynuuje”, w tym również poprzedzone przeczeniem albo inne podobne wyrażenia. Aptorum Group w dużej mierze opiera wypowiedzi prognozujące, które zawierają stwierdzenia dotyczące przewidywanych harmonogramów składania wniosków i realizacji badań, na bieżących oczekiwaniach i przewidywaniach dotyczących przyszłych zdarzeń i trendów, które mogą wpłynąć na jej działalność, kondycję finansową i wyniki działalności. Wypowiedzi prognozujące dotyczą wyłącznie stanu na dzień publikacji niniejszej informacji prasowej, są uzależnione od różnych założeń i obciążone różnego rodzaju ryzykiem i niepewnością, w tym ryzykiem związanym z ogłoszonymi zmianami zarządzania i organizacyjnymi, z ciągłością zatrudnienia i dostępnością kluczowego personelu, możliwością poszerzania asortymentu produktów poprzez oferowanie dodatkowych produktów skierowanych do nowych segmentów konsumentów, wynikami działań rozwojowych, przewidywanymi strategiami wzrostu spółki, przewidywanymi trendami i wyzwaniami w branży oraz oczekiwaniami dotyczącymi łańcucha dostaw oraz jego stabilnością, a także ryzykiem opisanym bardziej szczegółowo w formularzu 20-F złożonym przez Aptorum Group i innych dokumentach, jakie Aptorum Group przedłoży amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. W związku z powyższym prognozy zawarte w wypowiedziach prognozujących mogą ulec zmianie. Aptorum Group nie jest zobowiązana do aktualizacji wypowiedzi prognozujących zawartych w niniejszej informacji prasowej w związku z pojawieniem się nowych informacji, przyszłymi zdarzeniami lub z innego powodu.

(1) „World Health Technical Report Series. Research on the Menopause in the 1990's” („Badania nad menopauzą prowadzone w latach 90-tych XX wieku”). Genewa, Szwajcaria: Światowa Organizacja Zdrowia; 1996.

(2) https://www.grandviewresearch.com/press-release/global-isoflavones-market

(3) https://www.ke.hku.hk/story/innovation/the-magic-of-chinese-yam-for-treatment-of-menopausal-syndrome; patrz również: „Scientific Reports”, 5-10179.

(4) https://www.everydayhealth.com/menopause/osteoporosis-and-menopause.aspx
 
Wersja źródłowa informacji na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200224005232/en/

Źródło: Aptorum Group Limited

KONTAKT:

Inwestorzy:

tel: +852 2117 6611

e-mail: investor.relations@aptorumgroup.com

Media:

tel: + 852 2117 6611

e-mail: info@aptorumgroup.com

Źródło informacji: Business Wire

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.