Amazon ogłasza pięć nowych projektów wykorzystania energii słonecznej o skali przemysłowej do zasilania globalnej działalności w Chinach, Australii i USA

2020-05-21, 13:02 aktualizacja : 2020-05-21, 13:05
Wśród pięciu projektów znalazło się pierwsze przedsięwzięcie Amazon dotyczące energii odnawialnej w Chinach, drugie w Australii, drugie i trzecie w Ohio oraz dwunaste w Wirginii oferujące dodatkową moc odnawialną 615 MW i spodziewaną produkcję 1,2 mln MWh energii rocznie, co wystarczyłoby do zasilania 113 tys. przeciętnych gospodarstw domowych w USA.

Energia ze źródeł odnawialnych będzie dostarczana do centrów realizacji i centrów danych AWS obsługujących miliony klientów na całym świecie.

Amazon posiada w sumie 91 projektów wykorzystania energii odnawialnej o łącznej mocy produkcyjnej 2900 MW, dostarczających łącznie przeszło 7,6 mln MWh energii rocznie. Przyczyniają się one do realizacji Deklaracji Klimatycznej spółki do spełnienia celów Porozumienia Paryskiego 10 lat wcześniej i osiągnięcia zerowej emisji netto do 2040 r.

SEATTLE -- (BUSINESS WIRE) -- Amazon (NASDAQ: AMZN) ogłosił dziś pięć projektów dotyczących energii ze źródeł odnawialnych w Chinach, Australii i USA, które przyczynią się do realizacji zobowiązania spółki do osiągnięcia 80% udziału energii odnawialnej do 2024 r. i 100% do roku 2030 (a potencjalnie nawet do 2025 r.) oraz do osiągnięcia zerowej emisji netto dwutlenku węgla do 2040 r.

Pierwszy projekt energetyki odnawialnej spółki Amazon w Chinach to instalacja w Shandong oparta na energii słonecznej o mocy 10 megawatów (MW). Oczekiwana roczna produkcja czystej energii po uruchomieniu instalacji wyniesie 128 tys. megawatogodzin (MWh).

Drugie przedsięwzięcie spółki Amazon powstaje w Australii i obejmuje instalację opartą na energii słonecznej o mocy 105 MW budowaną w Nowej Południowej Walii. Będzie ona dostarczać 250 tys. MWh czystej energii rocznie, czyli ilość wystarczającą do zasilenia równowartości 40 tys. przeciętnych australijskich gospodarstw domowych.

Najnowsze przedsięwzięcia w zakresie energii ze źródeł odnawialnych realizowane przez Amazon w USA obejmują dwie instalacje oparte na energii słonecznej w Ohio, o mocy 200 MW i 80 MW. Dodatkowo, kolejna instalacja słoneczna o mocy 130 MW w Wirginii to już 12. takie przedsięwzięcie w tym stanie. Po uruchomieniu, te trzy amerykańskie instalacje osiągną łączną moc, która wystarczyłaby do zasilenia każdego roku 69 tys. przeciętnych amerykańskich gospodarstw domowych.

Wszystkie pięć nowych instalacji spółki Amazon opartych na energii ze źródeł odnawialnych o łącznej mocy 615 MW dostarczy ok. 1,2 mln MWh dodatkowej energii na potrzeby sieci realizacji spółki i centrów danych Amazon Web Services (AWS) kluczowych dla działalności Amazon i milionów klientów na całym świecie.

Jak dotąd spółka Amazon ogłosiła realizację 31 przedsięwzięć o skali przemysłowej opartych na odnawialnej energii ze słońca i wiatru oraz 60 dachów fotowoltaicznych na centrach realizacji i sortowania w różnych miejscach świata. Łączna moc wszystkich instalacji wyniesie przeszło 2900 MW, a roczna produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych 7,6 mln MWh, co wystarczyłoby do zasilenia 680 tys. amerykańskich gospodarstw domowych.

„Jako sygnatariusz Deklaracji Klimatycznej jesteśmy zobowiązani do spełnienia celów Porozumienia Paryskiego 10 lat przed czasem i osiągnięcia zerowej emisji netto dwutlenku węgla w całej spółce do 2040 r. - powiedziała Kara Hurst, wiceprezes ds. zrównoważonego rozwoju spółki Amazon. - Te pięć nowych instalacji opartych na odnawialnych źródłach energii stanowi kluczowy element na naszej drodze do osiągnięcia tego celu. Sądzimy nawet, że jesteśmy w stanie osiągnąć cel 100% energii ze źródeł odnawialnych do 2025 r., czyli pięć lat wcześniej niż wynikałoby to z naszej jesiennej deklaracji. Chociaż jest to dla nas wyzwanie, mamy rzetelny plan, który nas do tego doprowadzi”.

„Przyszłość energetyczna Wirginii rysuje się w jasnych barwach. Dzięki inwestycjom w czystą energię możemy ograniczyć emisje dwutlenku węgla i stworzyć miejsca pracy wspierając długoterminowy rozwój gospodarczy - powiedziała senator Wirginii Jennifer L. McClellan. - Ogłoszenie nowego projektu z dziedziny energii słonecznej spółki Amazon, pomoże stanowi osiągnąć cele klimatyczne i przyczyni się do naszego rozwoju gospodarczego. Rozporządzenie o czystej gospodarce Wirginii pomoże wspierać podobne inwestycje w czystą energię, aby nasz stan mógł stać się krajowym centrum miejsc pracy w tym sektorze”.

„Tworzenie miejsc pracy w sektorze czystej energii jest kluczowym motorem długoterminowego rozwoju gospodarczego w naszym stanie - powiedział delegat Wirginii C. Sullivan Jr. - Cieszę się, że Amazon nadal inwestuje w przyszłość czystej energii w stanie Wirginia. Rozporządzenie o czystej gospodarce Wirginii otworzyło przed nami ścieżkę w kierunku 100-procentowo czystej energetyki, a takie spółki jak Amazon stanowią kluczowy element realizacji tego celu”.

Odwiedź stronę internetową Amazon poświęconą zrównoważonemu rozwojowi, aby przeglądać informacje i dane liczbowe na temat postępów spółki na drodze realizacji Deklaracji Klimatycznej. Nowe cele, zobowiązania, inwestycje i programy stanowią kontynuację długoterminowego zobowiązania spółki Amazon w zakresie zrównoważonego rozwoju, które obejmowało już szereg innowacyjnych programów, takich jak Shipment Zero (Dostawa zero) – wizja spółki w zakresie dążenia do realizowania wszystkich dostaw przy zerowych emisjach netto i osiągnięcia 50% tego wskaźnika do roku 2030; inicjatywy w zakresie ekologicznych opakowań: Frustration-Free Packaging (Opakowanie bez frustracji) i Ship in Own Container (Dostawa we własnym opakowaniu), które doprowadziły do obniżenia ilości odpadów opakowaniowych o 25% od roku 2015; programy energetyki odnawialnej; inwestycje w gospodarkę o obiegu zamkniętym przy pomocy funduszu Closed Loop Fund; oraz wiele innych inicjatyw realizowanych codziennie i kierowanych przez różne zespoły w obrębie spółki Amazon.

Amazon

Amazon wyznaje cztery zasady przewodnie: koncentrację na kliencie, a nie na konkurencji, pasję do innowacyjnych rozwiązań, zaangażowanie na rzecz doskonałości operacyjnej oraz myślenie długofalowe. Amazon, jako pierwszy na świecie zaoferował m. in. następujące produkty i usługi: opinie klientów, zakupy za pomocą jednego kliknięcia, spersonalizowane rekomendacje, Prime, Fulfillment by Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, tablety Fire, TV Fire, Amazon Echo i Alexa. Więcej informacji dostępnych jest na stronie firmy pod adresem amazon.com/about oraz na profilu @AmazonNews.

Amazon Web Services

Od 14 lat Amazon Web Sevices jest najbardziej kompleksową i rozpowszechnioną na świecie platformą opartą na chmurze. AWS oferuje ponad 175 w pełni funkcjonalnych usług w zakresie obliczeń, magazynowania, baz danych, sieci, analiz, robotyki, uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji (AI), Internetu Rzeczy (IoT), zastosowań mobilnych, zabezpieczeń, technologii hybrydowych, rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej (VR i AR), mediów, tworzenia i wdrażania aplikacji oraz zarządzania z 76 stref dostępności w 24 regionach geograficznych. W planach jest dalsze 9 stref dostępności i trzy nowe regiony AWS w Indonezji, Japonii i Hiszpanii. Miliony klientów – w tym najdynamiczniej rozwijające się start-upy, największe przedsiębiorstwa i czołowe agencje rządowe – zaufały technologiom AWS w zakresie zarządzania swoją infrastrukturą, wprowadzania usprawnień i optymalizacji kosztów. Więcej informacji na temat usług AWS: aws.amazon.com.

Wersja źródłowa informacji na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200521005212/en/

Źródło: Amazon.com, Inc.

KONTAKT:

Amazon.com, Inc.

e-mail: Amazon-pr@amazon.com

www.amazon.com/pr

Źródło informacji: Business Wire

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.