Dzięki inteligentnej platformie sprawozdawczej Certent zmienia oblicze sprawozdawczości zgodnej z ESMA/ESEF

2020-05-28, 13:28 aktualizacja : 2020-05-28, 13:34
Nowa platforma do sprawozdawczości zgodnej z ESMA/ESEF Certent Disclosure Management usprawni sprawozdawczość regulacyjną dzięki prostym, intuicyjnym informacjom systemowym.

ROSEVILLE, Kalifornia, 28 maja 2020 r. /PRNewswire/ - Spółka Certent, Inc., czołowy dostawca rozwiązań "oprogramowanie jako usługa" w zarządzaniu ujawnianiem informacji finansowych i świadczeń kapitałowych, ogłosiła dzisiaj uruchomienie przełomowej platformy do przekazywania informacji, która pozwala użytkownikom na sporządzanie i przekazywanie sprawozdań regulacyjnych do Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) / zgodnie z Jednolitym Europejskim Formatem Raportowania (ESEF).

Certent Disclosure Management wyróżnia się płynnie działającą platformą do składania sprawozdań zgodnych z ESEF. Platforma została zbudowana tak, aby płynnie integrować się z systemami ewidencji księgowej w celu dynamicznej integracji liczbowej w zestawianiu raportów. Zaprojektowana z myślą o użytkowniku końcowym inteligentna platforma sprawozdawcza pozwala na tworzenie raportów regulacyjnych ESMA/ESEF, eliminując ryzyko i problemy zespołu finansowego. Platforma automatycznie importuje taksonomię ESEF za bieżący okres, zapewniając pełną zgodność z wymogami ESMA.

„Cieszę się, że dzięki koncentracji na zaspokajaniu potrzeb naszych klientów stworzyliśmy innowacyjną platformę, która eliminuje problemy zespołu finansowego, zapewniając zgodność z nowymi wytycznymi ESMA/ESEF - mówi Jorge Martin, dyrektor generalny Certent. - W przyszłości będzie to znacząca zmiana w sposobie opracowywania raportów regulacyjnych. Przeformułowaliśmy proces pozycjonowania technologii jako czynnika stwarzającego możliwości, usuwającego ryzyko i prowadzącego użytkownika przez proces tworzenia raportów i wyniki. Dzięki temu zespoły ds. finansów mogą skupić się na interpretacji danych, a nie na traceniu czasu na tworzenie raportów".

Główne korzyści z platformy:

- sprawozdania zgodności z ESMA i sprawozdania wyników,

- automatyczne importowanie taksonomii ESMA na bieżąco,

- importowanie danych z poprzedniego okresu za pomocą jednego przycisku,

- ukierunkowane tagowanie i kotwiczenie,

- umożliwienie pracy zdalnej i kontrolowanej współpracy,

- kontrolowany dostęp i ścieżki audytu,

- dostęp do wszystkich niezbędnych informacji w jednym miejscu,

- znajome środowisko Microsoft oznacza minimalne nakłady na szkolenia zespołów,

- zintegrowana sprawozdawczość inline XBRL i zarządzanie dokumentami.

Z Certent sprawozdawczość ESMA/ESEF jest szansą, a nie wyzwaniem.

Zgodnie z wytycznymi ESMA europejskie przedsiębiorstwa publiczne muszą oznaczać dane za pomocą Inline XBRL (iXBRL) w oparciu o taksonomię ESEF. iXBRL dostarcza format nadający się do odczytu maszynowego w celu wsparcia analizy cyfrowej, jest to szansa dla przedsiębiorstw na poprawę zaangażowania inwestorów i interesariuszy oraz zwiększenie przejrzystości danych.

Usługi i wsparcie

Certent oferuje pełen wachlarz usług mających na celu przeprowadzenie klientów przez proces tworzenia raportów. Nasz zespół ekspertów ds. finansów i regulacji pracuje z klientami nad konstruowaniem usług dostosowanych do ich wymagań w zakresie raportowania – od projektowania procesów poprzez pełną obsługę zgłoszeń iXBRL, nasz zespół stanowi rozszerzenie zespołu finansowego klienta.

Rozwiązanie CDM działu zarządzania ujawnianiem informacji Certent automatycznie przenosi, mapuje i zatwierdza taksonomię ESEF za dany okres, zapewniając pełną zgodność z wymogami ESMA. Sprawozdawczość związana z kontrolą i optymalizacją zapasów, projektowanie procesów biznesowych, ocena środowiska technicznego oraz edukacja i szkolenia dotyczące produktów to tylko niektóre z oferowanych usług, które mają zapewnić sukces klientom.

Instalacja platformy ESEF jest w pełni wspierana przez doświadczony zespół serwisowy firmy Certent, który zapewnia szybką metodologię uruchamiania projektów i pomoc w sprawozdawczości, zgodnie z wymaganiami klientów.

Certent

Założona w 2002 r. firma Certent, Inc. pomaga klientom w rozbudowie działalności poprzez zapewnianie inteligentnych, intuicyjnych rozwiązań nowoczesnych finansów. Nasze zaawansowane rozwiązania zarządzania ujawnianiem informacji, raportowania narracyjnego i zarządzania kapitałem wspierają firmy i dyrektorów finansowych w zwiększaniu dokładności, oszczędności czasu i podnoszeniu osiągnięć. Oferujemy wdrażanie rozwiązań w sieci na bazie kompleksowych usług wsparcia, dogłębnej wiedzy i globalnego zasięgu, zapewniając łatwą integrację z istniejącymi systemami i źródłami danych. Pomagamy zmienić podejście do zarządzania, ryzyka i zgodności. Firma prowadzi działalność w siedmiu krajach i pracuje z ponad 2400 przedsiębiorstwami publicznymi, prywatnymi i przygotowującymi się do debiutu giełdowego z całego świata.

Zasoby Certent

Blog: https://blog.certent.com/esma-esef-compliance-software-turns-challenge-into-opportunity

Strona produktu: https://certent.com/solutions/financial-regulatory-reporting/esma/

Link do arkusza danych: https://go.certent.com/resource/one-platform-to-deliver-esma-compliance-and-remote-working

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/180416/certent_logo.jpg

Źródło: Certent, Inc.

KONTAKT:

Judy Ash

e-mail: judy.ash@certent.com

Źródło informacji: PR Newswire