Udokumentowana praca na kontraktach GDDKiA zawsze z wynagrodzeniem

2020-07-10, 15:24 aktualizacja : 2020-07-10, 15:26
GDDKiA (1)
GDDKiA (1)

Obecnie w trakcie realizacji jest 100 dużych kontraktów, a płatności na nich realizowane są zgodnie z zapisami kontraktowymi. GDDKiA ma jasno określone zasady współpracy oraz narzędzia wspierające i jednakowe konsekwencje wobec braku realizowania zapisów kontraktowych. Również w kwestii braku regulowania płatności na rzecz podwykonawców robót budowlanych, usług i dostaw (PUD). Jeżeli wykonawca nie wywiąże się z należnej zapłaty na rzecz PUD, interweniujemy i pomagamy.

• Wykonawca musi płacić PUD za wykonane i odebrane prace, aby otrzymać własne wynagrodzenie.

• Udokumentowana praca opłacona przez wykonawcę lub bezpośrednio przez GDDKiA.

• W kwestiach spornych, należności czekają w depozycie sądowym na rozstrzygnięcie sporu pomiędzy wykonawcą i PUD.

• Kary umowne dla wykonawców za brak płatności na rzecz podwykonawców.

• Przypominamy jednocześnie o naszym poradniku, w którym podwykonawcy mogą znaleźć istotne z ich punktu widzenia informacje.

Szeroki portfel zamówień i zaangażowanie branży w kontrakty GDDKiA

W realizacji jest obecnie 100 dużych kontraktów drogowych, a prowadzi je 44 wykonawców (samodzielnych lub działających w ramach konsorcjum). Do GDDKiA zgłoszono 3 267 podwykonawców oraz dalszych podwykonawców robót budowlanych, usług i dostaw. To imponujące liczby i rozbudowany proces realizacji i rozliczeń. Jednak we wszystkich umowach podpisanych przez GDDKiA (perspektywa 2014-2020) zawarte są mechanizmy zabezpieczające podwykonawców robót budowlanych, usług i dostaw.

Udokumentowana praca PUD nie pozostaje bez zapłaty!

Co do zasady na kontraktach GDDKiA rozliczenia między wykonawcami a PUD przebiegają prawidłowo. PUD otrzymują swoje wynagrodzenie od wykonawców albo bezpośrednio GDDKiA wypłaca należności dla podwykonawców, którym nierzetelni wykonawcy nie zapłacili za wykonaną pracę. Oczywiście przy tak szerokim portfelu zamówień i ww. liczbie kontraktów oraz zgłoszonych PUD zdarzają się sytuacje problematyczne. Są to jednak wyjątki, a w takich sytuacjach posiadamy odpowiednie narzędzia i mechanizmy, które zabezpieczają interes PUD. 

Tak naprawdę im mniej sytuacji, w których interwencja GDDKiA czy sądu będzie konieczna, tym lepiej. To świadczy o właściwej współpracy pomiędzy podmiotami realizującymi nasze kontrakty. Oczywiście nie zgadzamy się z sytuacjami, w których dochodzi do nieporozumień i niejasnych sytuacji pomiędzy wykonawcami a podwykonawcami. Nie zawsze jednak możemy pomóc obu stronom dojść do porozumienia, gdyż czasami jest już po prostu na to za późno. Dlatego podkreślamy, informacje o jakichkolwiek nieprawidłowościach muszą do nas docierać niezwłocznie po ich zaistnieniu. Dochodzą do nas różne sygnały i zdarza się, że niektórzy podwykonawcy nie zawsze pilnują swoich praw.

Depozyt sądowy w oczekiwaniu na wyrok

Kiedy dojdzie do sytuacji, w której wykonawca i podwykonawcy robót budowlanych, usług i dostaw nie mogą dojść do porozumienia, a sprawa trafia do sądu, wówczas wpłacamy środki będące przedmiotem sporu do depozytu sądowego. Tam czekają na rozstrzygnięcie rozprawy i decyzję sądu. Są to sporadyczne sytuacje, jednak przy takiej liczbie kontraktów takie też się zdarzają.

Podwykonawco - sprawdź, czy wiesz!

GDDKiA jako zamawiający i największy inwestor drogowy w Polsce korzysta z mechanizmów, które pozwalają chronić interesy średnich i małych przedsiębiorstw. Szczegóły na stronie www.gddkia.gov.pl w zakładce „Serwis dla podwykonawców”.

Źródło informacji: GDDKiA