Mary Kay świętuje dziesięciolecie wprowadzenia zasad upodmiotowienia kobiet, nieustannie działając na rzecz ich przywództwa i włączenia

2020-07-14, 16:07 aktualizacja : 2020-07-14, 16:11

DALLAS -- (BUSINESS WIRE) -- według Światowego Forum Ekonomicznego przy obecnym tempie zmian równość płci w zatrudnieniu na najwyższych stanowiskach kierowniczych [1] osiągnięta zostanie za 140 lat, natomiast uzyskanie równości płci na całym świecie zajmie jeszcze 99,5 roku. [2]

Niniejszy komunikat prasowy zawiera materiały multimedialne. Pełna wersja dostępna jest tu: https://www.businesswire.com/news/home/20200714005391/en/

Stopniowy powrót zakładów pracy do normalnego funkcjonowania w warunkach pandemii COVID-19 oznacza konieczność kontynuowania walki o upodmiotowienie kobiet w sektorze prywatnym i publicznym.

“W obliczu spowodowanego kryzysem COVID0-19 pogłębienia nierówności płci i trudności, z jakimi spotykają się kobiety, skutkującego powstaniem tzw. szarej strefy pandemii (ang. Shadow Pandemic – zjawiska wzrostu przypadków przemocy domowej w czasie kwarantanny), [3] zasady upodmiotowienia kobiet (ang. Women’s Empowerment Principles, WEPs) mogą przynieść kluczowe korzyści dla wszystkich. Wzywam świat biznesu, by złożył publiczne zobowiązanie do zaprowadzenia w nim równości płci. Jak? Poprzez zatrudnianie kobiet, tworzenie im możliwości rozwoju i awansu oraz sprzyjających warunków do obejmowania przywódczych ról w organizacjach. Teraz, gdy świat próbuje otrząsnąć się ze skutków COVID-19, określenie +powrotu do normy+ w świecie biznesu powinno, bardziej niż kiedykolwiek, oznaczać normę opartą na włączeniu” – oświadczyła Deborah Gibbins, dyrektor operacyjna Mary Kay Inc.

„Gratulujemy Mary Kay podjęcia pierwszego kroku w kierunku realizacji zasad upodmiotowienia kobiet. Spółka ta jest dla nas kluczowym partnerem w procesie niwelowania nierówności pomiędzy kobietami i mężczyznami w miejscu pracy, gospodarce i w społeczeństwie, a także w realizacji celów zrównoważonego rozwoju (ang. Sustainable Development Goals)” – powiedziała Phumzile Mlambo-Ngcuka, dyrektor wykonawcza ONZ Kobiety.

Nagranie z deklaracją Debory Gibbins, dyrektor operacyjnej Mary Kay, można obejrzeć tutaj.

Czy wiesz że... Równość płci wśród pracowników i członków kierownictwa Mary Kay (dane wg stanu na czerwiec 2020 r.)

• Pracownicy: 61% kobiety 

• Zespół kierowniczy: 50% kobiety

• Wiceprezesi i wyższe stanowiska: 52% kobiety

• Dyrektorzy i wyższe stanowiska: 59% kobiety

• Kierownicy i wyższe stanowiska: 58% kobiety

• Liderzy rynku: 64% kobiety

• 10 największych rynków: 60% kobiety

Mary Kay

Mary Kay Ash, jedna z pierwszych kobiet, której udało się rozbić tzw. szklany sufit, ponad 56 lat temu założyła firmę kosmetyczną, aby zrealizować trzy cele: stworzyć atrakcyjną ofertę dla kobiet, tworzyć olśniewające produkty oraz uczynić świat lepszym Z tego marzenia powstała firma warta miliardy dolarów, współpracująca z milionami niezależnych konsultantek i konsultantów w prawie 40 krajach. Firma Mary Kay prowadzi badania naukowe, które pozwalają na tworzenie nowoczesnych kosmetyków do pielęgnacji skóry, kosmetyków kolorowych, zapachów i suplementów diety. Spółka Mary Kay z zaangażowaniem działa na rzecz umocnienia pozycji kobiet i ich rodzin poprzez współpracę z organizacjami z całego świata, skupiając się na badaniach nad nowotworami, pomocy ofiarom przemocy domowej, upiększaniu naszego otoczenia i zachęcaniu dzieci do realizacji swoich marzeń. Wizja Mary Kay Ash jest nadal żywa dzięki niezwykłym produktom firmy. Więcej informacji znajduje się na stronie MaryKay.com.

O zasadach upodmiotowienia kobiet

Zasady upodmiotowienia kobiet stanowią wskazówki dla biznesu dotyczące tego, jak wspierać równość płci i upodmiotowienie kobiet w miejscu pracy, gospodarce i społeczeństwie. Zasady te, utworzone wspólnie przez dwa podmioty ONZ – UN Global Compact i ONZ Kobiety – bazują na międzynarodowych normach pracy i prawach człowieka oraz założeniu ważnej roli biznesu we wspieraniu równości płci i upodmiotowienia kobiet. Przyjęcie tych siedmiu reguł to dla firm najlepszy sposób na realizację założeń Agendy Zrównoważonego Rozwoju 2030 i 17 celów zrównoważonego rozwoju w zakresie równości płci i upodmiotowienia kobiet. Więcej informacji znajduje się na stronie WEPS.org.

[1] Kobiety na stanowisku CEO w spółkach notowanych w rankingu Fortune 500, 2019 r.

[2] Światowe Forum Ekonomiczne, „Global Gender Gap Report”, 2020.

[3] „Policy Brief on The Impact of COVID-19 on Women”, Sekretarz Generalny ONZ, 9 kwietnia 2020 r. https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/policy_brief_on_covid_impact_on_women_9_apr_2020_updated.pdf

Wersja źródłowa na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200714005391/en/

Źródło: Mary Kay

KONTAKT:

Mary Kay Inc. Corporate Communications

marykay.com/newsroom

tel. 972.687.5332 

e-mail: media@mkcorp.com

Źródło informacji: Business Wire

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.