Xinhua Silk Road: Bank CCB z dumą ogłasza przekroczenie liczby 100 milionów użytkowników kart kredytowych do maja bieżącego roku

2020-07-31, 15:39 aktualizacja : 2020-07-31, 15:40

PEKIN, 30 lipca 2020 /PRNewswire/ -- China Construction Bank (CCB), jeden z największych państwowych banków komercyjnych w Chinach odnotował pozyskanie łącznie 100 milionów użytkowników kart kredytowych do maja bieżącego roku, od oficjalnego wprowadzenia na rynek obsługującej dwie waluty karty kredytowej Dragon w sierpniu 2013 r.

Według danych banku, do chwili obecnej wartość zakupów dokonywanych przez konsumentów za pośrednictwem kart kredytowych wydanych przez CCB osiągnęła 20 bilionów juanów.

Zgodnie z doniesieniami CCB, wartość pozostałych do spłaty pożyczek zaciągniętych za pośrednictwem kart kredytowych przekroczyła 770 miliardów juanów, przy czym wskaźnik kredytów zagrożonych (NPL) nieustannie pozostaje na niskim poziomie w sektorze bankowym.

Ponadto kluczowe wskaźniki, takie jak łączna liczba klientów, pozostałe do spłaty pożyczki i jakość aktywów, nadal wskazują na wiodącą pozycję banku w tym sektorze, utrzymywaną od wielu lat.

„Przekroczenie liczby 100 milionów klientów jest ważnym krokiem i nowym punktem wyjścia do rozwoju działalności w sektorze kart kredytowych CCB” - powiedział Li Jun, dyrektor generalny centrum kart kredytowych CCB, dodając, że „koncentrując się na ulepszeniu konkurencyjności na rynku, możliwościach zarządzania relacjami z klientami, udoskonalonym zarządzaniu, stabilnych działaniach zarządu i potencjale do tworzenia wartości, CCB podejmie starania ukierunkowane na uzyskanie wysokiej jakości usług w zakresie kart kredytowych w celu sprostania potrzebom klientów dążących do poprawy jakości swojego życia”.

Centrum kart kredytowych CCB będzie nadal z zaangażowaniem budowało system usług finansowych, które obejmą wszystkie sytuacje, w których mogą znaleźć się klienci. Jednocześnie pożyczkodawca uruchomił linię konkurencyjnych produktów, takich jak karty z systemem elektronicznego poboru opłat, karty auto i karty umożliwiające płatności na całym świecie, które niosą za sobą znaczące korzyści rynkowe i są lepiej dostosowane do docelowej niszy rynkowej.

Ponadto pożyczkodawca zintensyfikował swoje działania na rzecz nieustannej optymalizacji usług kredytowych i przyspieszenia tempa budowy udogodnień cyfrowych w celu dalszego umacniania usług finansowych.

Bank również podjął szereg środków ukierunkowanych na ochronę przed czynnikami ryzyka i ustanowienie kompleksowego systemu zarządzania ryzykiem.

Od wybuchu epidemii COVID-19, bank CCB aktywnie włączył się w działania w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu i zgromadził siły społeczne w celu realizacji przedsięwzięć na rzecz dobra publicznego.

Link do wersji oryginalnej: https://en.imsilkroad.com/p/315199.html

Źródło: Xinhua Silk Road

Źródło informacji: PR Newswire

Źródło informacji: PR Newswire

NAJNOWSZE informacje partnerskie i płatne