JA Solar dostarcza moduły dla pierwszej w Malezji inwestycji łączącej moduły obustronne z trackerami

2020-08-04, 08:59

PEKIN, 3 sierpnia 2020 r. /PRNewswire/ – spółka JA Solar niedawno ogłosiła dostarczenie podwójnie przeszklonych obustronnych modułów o mocy 43,8 MW na potrzeby pierwszej w Malezji inwestycji solarnej, która łączy obustronne podwójnie przeszklone moduły z trackerami. Zgodnie z założeniami inwestycja po uruchomieniu ma generować 74 mln kWh energii elektrycznej rocznie.

Inwestorem jest Halpro Engineering, wspólne przedsięwzięcie niemieckiej spółki opracowującej i wdrażającej rozwiązania fotowoltaiczne, oraz jej miejscowego partnera, firmy Majulia. Projekt realizowany jest w ramach drugiej rundy prowadzonego przez Malezję programu Large-Scale Solar (LSS). Łącząc wysoką wydajność technologii ogniw obustronnych z solidną podwójnie przeszkloną konstrukcją, moduły JA Solar mogą wytwarzać energię elektryczną również od drugiej strony przy mocy znamionowej przekraczającej nawet 70% mocy uzyskiwanej z przedniej części modułu. Zastosowanie modułu pozwala na efektywne osiągnięcie zwrotu z inwestycji dzięki większej mocy wytwórczej, niskiej irradiancji i korzystnych parametrach w zakresie degradacji indukowanym napięciem (PID), nawet w trudnych warunkach otoczenia (na pustyni, nad morzem itp.) i przy ekstremalnych warunkach atmosferycznych (wysokie temperatury, wilgotność itp.). Połączenie w ramach inwestycji modułu o wysokiej wydajności z trackerami ma przynieść jeszcze większy uzysk energii, a także podnieść zysk dla inwestora.

Jim Baofang, prezes zarządu i dyrektor generalny JA Solar, powiedział: „Po utworzeniu bazy produkcyjnej w Malezji w 2015 r. i zrealizowaniu dostaw modułów dla kilku dużych projektów na miejscowym rynku JA Solar aktywnie działa na rzecz promowania nowych technologii, pomagając miejscowym zleceniodawcom w ograniczaniu uśrednionych kosztów energii elektrycznej (LCOE) i zwiększaniu ich zwrotów z inwestycji. Spółka Ja Solar zamierza w dalszym ciągu promować stosowanie nowoczesnych technologii z myślą o wspieraniu rozwoju rynku fotowoltaicznego w Malezji i innych państwach Azji Południowo-Wschodniej”.

Źródło: JA Solar Technology Co., Ltd

Źródło informacji: PR Newswire