Prumo, bp, Siemens oraz SPIC przystępują do partnerstwa na rzecz realizacji przedsięwzięć energetycznych w Brazylii

2020-08-11, 10:31 aktualizacja : 2020-08-11, 10:34
- SPIC uzyska 33% z przedsięwzięć z zakresu przekształcania LNG na energię elektryczną, GNA I i GNA II, o mocy 3 GW;

- Przystąpienie do porozumienia o uczestniczeniu w kontynuacji przedsięwzięć GNA III i GNA IV, jako część strategii utworzenia w Porcie Acu krajowego ośrodka sprzedaży energii elektrycznej i gazu o łącznej mocy 6,4 GW.

RIO DE JANEIRO--(BUSINESS WIRE)-- Prumo, brazylijska spółka prywatna kontrolowana przez EIG Global Energy Partners, bp oraz Siemens podpisały wiążące porozumienie ze SPIC Brasil. Na mocy owego porozumienia, SPIC uzyska wstępnie 33% z przedsięwzięć na rzecz przekształcania LNG na energię elektryczną, GNA I i GNA II, realizowanych w Porcie Acu położnym w stanie Rio de Janeiro. SPIC przystąpiło również do porozumienia o kontynuacji przedsięwzięć GNA III i GNA IV, które mają być zasilane mieszanką LNG oraz gazu pochodzącego z bogatych, krajowych złóż podsolnych.

Planowane na czwarty kwartał 2020 r. sfinalizowanie porozumienia jest obwarowane, między innymi, koniecznością spełnienia konkretnych warunków zawieszających, typowych dla tego rodzaju transakcji.

GNA I i GNA II to największe w Ameryce Łacińskiej przedsięwzięcie na rzecz przekształcania gazu na energię elektryczną o mocy zainstalowanej 3 GW - wystarczającej do zapewnienia energii elektrycznej nie więcej niż 14 milionom gospodarstw domowych. Kompleks obejmuje również terminal LNG o łącznej mocy 21 milionów m3 dziennie. Oczekuje się, że obiekt GNA I, o mocy zainstalowanej 1,3 GW, zostanie uruchomiony w pierwszej połowie 2021 r. Porozumienie rozszerza możliwość rozbudowy obiektów GNA III i GNA IV, które zostaną uruchomione w ramach strategii utworzenia krajowego ośrodka sprzedaży gazu i realizacji projektów zorientowanych na energię odnawialną. Szacunkowy, łączny koszt planowanej inwestycji w gazowo-energetyczny kompleks GNA wyniesie około 5 miliardów dolarów.

Wkład SPIC Brasil w partnerstwo polega, w głównej mierze, na wniesieniu doświadczenia w dziedzinie eksploatacji i strategii zarządzania projektami realizowanymi na terytorium Brazylii. Siemens - za pośrednictwem swojego podmiotu finansującego Siemens Financial Services, a także w bliskiej współpracy z Siemens Energy - wniesie do partnerstwa kapitał, innowacyjną technologię oraz doświadczenie w zakresie zarządzania projektami o podobnym charakterze. Ponadto bp, jako kluczowy, zintegrowany i innowacyjny dostawca gazu, wzbogaci partnerstwo o ogólnoświatowe portfolio LNG, natomiast Prumo zapewni pełną infrastrukturę portową, a także zajmie się rozwojem i integracją przedsięwzięcia. Partnerstwo daje możliwość rozwijania szeregu przedsięwzięć oraz stanowi wyraz zaangażowania w ukończenie inwestycji będących w fazie realizacji.

BofA Securities i Lakeshore Partners pełniły rolę doradców finansowych GNA i jego sponsorów. Itau BBA przyjęło funkcję wyłącznego doradcy finansowego SPIC. Mattos Filho działało w charakterze radców prawnych GNA i jego sponsorów. Trench Rossi Watanabe przyjęło na siebie funkcję radców prawnych SPIC.

Siemens AG

Siemens AG (Berlin i Monachium) to globalna potęga technologiczna, która od ponad 170 lat kojarzy się z międzynarodową doskonałością inżynierską, innowacyjnością, jakością i niezawodnością. Firma działa na arenie ogólnoświatowej, koncentrując się na obszarach wytwarzania i dystrybucji energii, zapewniania inteligentnej infrastruktury budynkowej i rozproszonych systemów energetycznych, automatyzacji i cyfryzacji przemysłu przetwórczego i wytwórczego. Za pośrednictwem odrębnie zarządzanej spółki Siemens Mobility, wiodącego dostawcy rozwiązań z zakresu inteligentnej mobilności dla transportu kolejowego i drogowego, Siemens kształtuje światowy rynek usług przewozów pasażerskich i towarowych. Dzięki posiadaniu udziałów większościowych w spółkach notowanych na giełdzie Siemens Healthineers AG i Siemens Gamesa Renewable Energy, Siemens jest również wiodącym, światowym dostawcą technologii medycznej oraz cyfrowych usług zdrowotnych, a także przyjaznych dla środowiska rozwiązań w zakresie wytwarzania energii wiatrowej przez elektrownie lądowe i morskie. W roku fiskalnym 2019, który zakończył się 30 września 2019 roku, firma Siemens wygenerowała przychody w wysokości 86,8 miliardów euro i odnotowała dochód netto w wysokości 5,6 miliarda euro. Pod koniec września 2019 roku firma zatrudniała około 385000 pracowników na całym świecie. Dodatkowe informacje dostępne są pod adresem: www.siemens.com.

Siemens Financial Services (SFS)

Siemens Financial Services (SFS) - podmiot finansujący firmy Siemens - oferuje rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw. Unikalne połączenie doświadczenia w dziedzinie finansowania, zarządzania ryzykiem i przemysłowego know-how pozwala SFS na tworzenie dopasowanych do potrzeb, innowacyjnych rozwiązań finansowych. Dzięki nim SFS umożliwia rozwój, dodaje wartości, zwiększa konkurencyjność i pomaga swoim klientów w uzyskaniu dostępu do nowych technologii. SFS wspiera inwestycje w finansowanie i leasing wyposażenia, kredytowanie przedsiębiorstw, inwestycje kapitałowe oraz finansowanie projektów, a także finansowanie strukturyzowane. Portfel usług SFS dopełniają rozwiązania z zakresu finansowania działalności handlowej i wierzytelności. Dzięki posiadaniu sieci międzynarodowej, SFS posiada doskonałą znajomość wymogów prawnych obowiązujących w poszczególnych państwach i jest w stanie zapewnić globalne rozwiązania finansowe. W ramach firmy Siemens, SFS pełni funkcję eksperta-doradcy w zakresie ryzyka finansowego. Siedziba główna Siemens Financial Services mieści się w Monachium, w Niemczech. Spółka SFS zatrudnia niemal 3000 pracowników na całym świecie. www.siemens.com/finance.

SPIC Brasil

SPIC Brasil, podmiot zależny State Power Investment Corporation (SPIC), ogólnoświatowy wytwórca energii i spółka zajmująca się przedsięwzięciami energetycznymi. W Brazylii działalność spółki przybrała formę współpracy między posiadającym doświadczenie i stabilność finansową chińskim koncernem a australijską spółką pionierską, posiadającą ponad 20-letnie doświadczenie w sektorze energii odnawialnej. Obecnie SPIC Brasil prowadzi, znajdującą się na granicy dwóch stanów - Minas Gerais i Goiás - elektrownię wodną Sao Simao Hydroelectric Power Plant oraz elektrownię wiatrową Millennium Wind Farm, a także elektrownię wiatrową Vale dos Ventos Wind Farm, położoną w stanie Paraíba. W Brazylii spółka zatrudnia około 160 pracowników, a jej oddziały mieszczą się w Sao Paulo (SP), Natal (RN), São Simao (GO) i Mataraca (PB). SPIC Global dysponuje łączną mocą zainstalowaną wynoszącą 151 GW. W ponad 64 państwach, w których prowadzi działalność, spółka zatrudnia ponad 130000 pracowników.

Prumo

Prumo to wielobranżowy koncern, odpowiedzialny za strategiczny rozwój Portu Acu. Jesteśmy podmiotem kontrolowanym przez EIG Global Energy Partners, fundusz z siedzibą w USA, koncentrujący się na energii i infrastrukturze, a za pośrednictwem spółki Mubadala Investment, aktywnym i nowatorskim inwestorem angażującym kapitał w szereg segmentów.

Za pośrednictwem sześciu spółek należących do koncernu (Porto do Acu Operacoes, Ferroport, Acu Petróleo, GNA, Dome i BP Prumo), a także naszych klientów i partnerów, Port Acu obsługuje sektor ropy i gazu, logistyki portów lotniczych i górnictwa. Jego infrastruktura charakteryzuje się wyjątkowym potencjałem wspierania nowych przedsiębiorstw i niszowych gałęzi przemysłu.

Dzięki planowaniu strategicznemu Prumo, Acu jest obecnie jednym z największych i najbardziej obiecujących przedsięwzięć w Brazylii. Wysoki poziom bezpieczeństwa eksploatacyjnego i wydajności, w połączeniu z długoterminową wizją koncernu oraz położeniem nieopodal głównych, morskich złóż roponośnych, umożliwia Acu opracowywanie najlepszych rozwiązań mogących sprostać nawet najbardziej wymagającym potrzebom.

bp

bp to zintegrowane przedsiębiorstwo sektora energetycznego, prowadzące działalność w Europie, Ameryce Północnej i Południowej, Austrazji, Azji i Afryce. Są obecni w 79 państwach. Posiadając ponad 100-letnie doświadczenie w świecie energii, firma dogłębnie rozumie rynek energetyczny i dysponuje unikalnymi możliwościami handlowymi, marketingowymi, technologicznymi, a także innowacyjnymi. Nowa misja bp to wypracowanie nowego podejścia do energii wśród ludzi i na naszej planecie - bp pragnie osiągnąć zeroemisyjność do 2050 roku albo nawet wcześniej, a także pomóc światu w osiągnięciu zeroemisyjności.

EIG Global Energy Partners („EIG”)

EIG Global Energy Partners („EIG”), jest wiodącym inwestorem inwestycyjnym ogólnoświatowego sektora energii, zarządzającym na dzień 30 czerwca 2020 r. kapitałem w wysokości 22,9 miliardów dolarów. EIG specjalizuje się w prywatnych inwestycjach w infrastrukturę energetyczną i związaną z energetyką w skali globalnej. W czasie swojej 38-letniej historii, spółka EIG zainwestowała w ponad 360 przedsięwzięć lub spółek sektora energii, z 36 państw na sześciu kontynentach, ponad 34,2 miliarda dolarów. Do grona klientów spółki EIG należy wiele funduszy emerytalnych, spółek ubezpieczeniowych, funduszy oferujących ubezpieczenia na życie, fundacji, a także państwowych funduszy inwestycyjnych z USA, Azji i Europy. Spółka EIG posiada siedzibę główną w Waszyngtonie oraz oddziały w Houston, Londynie, Sydney, Rio de Janeiro, Hong Kongu i Seulu. Aby uzyskać dalsze informacje, zapraszamy na stronę internetową pod adresem: www.eigpartners.com.
 
Wersja źródłowa dostępna na portalu businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200810005361/en/.

Źródło: Prumo

KONTAKT:

Dla prasy

Siemens

Priscilla Garcez
tel. +55 11 98996-2610
e-mail: priscilla.garcez@siemens.com

Jillian Lukach
tel. +1 (732) 512-7550
e-mail: jillian.lukach@siemens.com

-

Prumo

Thaina Halac
tel. +55 (21) 3114-0779
e-mail: thaina@danthicomunicacoes.com.br

-

SPIC

konsultanci publiczni

Cibele Gandolpho
tel. +55 11 96477-2701
e-mai: cibele.gandolpho@mslgroup.com

Thaís Thomaz
tel. +55 11 3169-9373
e-mail: thais.thomaz@mslgroup.com

-

EIG

Sard Verbinnen & Co.

Kelly Kimberly/Brandon Messina
tel. +1 212 687 8080

Źródło informacji: Business Wire

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.