Andersen Global kontynuuje ekspansję na kluczowych rynkach afrykańskich: debiut w Mali

2020-08-13, 18:08 aktualizacja : 2020-08-14, 09:17

SAN FRANCISCO -- (BUSINESS WIRE) -- Andersen Global ogłasza debiut w Mali wraz z podpisaniem umowy o współpracy z mieszczącą się w Bamako kancelarią prawno-podatkową Juri-Partner. Tym samym Andersen Global kontynuuje rozbudowę swojej sieci współpracujących podmiotów na kluczowych rynkach w Afryce.

Juri-Partner to obecnie jedna z największych kancelarii w Mali. Tworzą ją trzej wspólnicy i przeszło 20 specjalistów, w tym dwóch ekspertów w dziedzinie podatków. W ofercie wspólnika zarządzającego Mamadou Diarry i jego zespołu znajduje się pełna gama usług prawno-podatkowych z zakresu działalności gospodarczej, górnictwa, telekomunikacji, podatków, arbitrażu, jak również ogólnych usług handlowo-podatkowych i prawnych skierowanych do klientów indywidualnych i instytucjonalnych zarówno w kraju, jak i za granicą.

„Dążymy do budowania relacji z klientem, które opierają się na zaufaniu i przejrzystości. Zależy nam na sprawnej obsłudze i niezależności – powiedział Mamadou. - Obecnie działalność gospodarcza ma coraz bardziej globalny charakter, a potrzeby klientów różnią się w zależności od kraju i jurysdykcji. Współpraca ta skutkuje połączeniem szerokiego zakresu usług i bogatych zasobów wiedzy Andersen Global z naszą dogłębną znajomością lokalnego rynku, dzięki czemu możemy odpowiednio pomagać naszym klientom w załatwianiu spraw prawno-podatkowych. Cieszymy się na możliwość współpracy z innymi podmiotami działającymi w regionie Afryki Zachodniej i na całym świecie”.

Mamadou i jego zespół cieszą się powszechnie uznaną reputacją kancelarii świadczącej usługi na najwyższym poziomie, a ponadto podzielają naszą determinację w podnoszeniu poprzeczki w dziedzinie obsługi klienta – powiedział Mark Vorsatz, prezes Andersen Global i dyrektor generalny Andersen. - Ta wspólna wizja stanowi solidną podstawę do efektywnej współpracy i dalszego rozwoju działalności. Naszą aspiracją jest wyznaczanie standardów usług podatkowo-prawnych na terenie Afryki i na całym świecie poprzez pełnienie funkcji zaufanych doradców dla biznesu, działanie zgodnie z naszymi wartościami i dostarczanie najlepszych w branży rozwiązań w sposób maksymalnie efektywny”.

Andersen Global jest międzynarodowym stowarzyszeniem skupiającym odrębne prawnie i niezależne kancelarie prawne i podatkowe z całego świata. Od czasu jego założenia w 2013 r. w Stanach Zjednoczonych przez kancelarię Andersen Tax LLC stowarzyszenie zwiększyło zasięg na całym świecie i obecnie skupia ponad 6 tys. specjalistów z kancelarii członkowskich i współpracujących w przeszło 189 miejscach.

Wersja źródłowa na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200813005218/en/

Źródło: Andersen Global

KONTAKT:

Megan Tsuei

Andersen Global

tel. 415-764-2700

Źródło informacji: Business Wire

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.