Urząd Dozoru Technicznego otworzył nowoczesne laboratorium badawcze w Poznaniu

2020-09-16, 11:19 aktualizacja : 2020-09-16, 11:20
UDT
UDT
Oddany do użytku budynek o powierzchni 3100 m2 wyposażony jest w nowoczesną infrastrukturę, w tym w nowoczesne rozwiązania informatyczne, systemy ochronne, klimatyzację oraz zaplecze socjalne.

Kompleks nowoczesnych budynków laboratorium w Poznaniu obejmuje m.in. przestrzeń  biurowo-szkoleniową i laboratoryjną oraz główny budynek laboratorium badawczego. Przestronne sale szkoleniowe o zmiennej, dostosowywanej do potrzeb kubaturze, z profesjonalnym zapleczem i wyposażeniem audiowizualnym umożliwiają organizowanie specjalistycznych szkoleń i konferencji.

Obecnie realizowana jest również adaptacja głównego budynku laboratorium badawczego, której celem jest uruchomienie nowoczesnej działalności laboratoryjnej m.in. w obszarach badań materiałowych, chemicznych, elektrycznych w tym stopnia IP, kompatybilności elekromagnetycznej oraz badań stanowiskowych kotłów gazowych i na paliwo stałe, podgrzewaczy elektrycznych, urządzeń bezpieczeństwa dźwigów, urządzeń zabezpieczających przed wzrostem ciśnienia oraz urządzeń technicznych ciśnieniowych i dźwignicowych.

Usytuowanie laboratorium w bliskim sąsiedztwie autostrady ułatwia dojazd klientów, a przestrzeń dookoła laboratorium zapewnia bezproblemowy rozładunek i załadunek obiektów badań i wzorcowań oraz badania w przestrzeni otwartej.

Łatwiejszy dostęp i wielkość powierzchni laboratoryjnych umożliwiły już wykonanie pierwszych badań urządzeń o dużych gabarytach. Przeprowadzono już badania bezpieczeństwa elektrycznego utylizatora odpadów o wysokości około 3 m i wadze 2,5 tony.

Projektowana jest też nowa pracownia badań radiograficznych, która radykalnie usprawni i rozszerzy możliwości badawcze poznańskiej jednostki. Docelowo będzie wyposażona w stacjonarny generator promieniowania X o maksymalnej energii promieniowania 450 kV. Takie źródło promieniowania umożliwi bezproblemowe wykonywanie radiogramów dla wyrobów metalowych o grubości prześwietlanej do 80 mm. Wielkość pracowni przyniesie możliwość badania dużych obiektów o gabarytach ok 7 m x 7 m x 3 m. Dzięki temu możliwe będzie zaproponowanie badań prototypów w ramach oceny zgodności.

W planach jest także modernizacja stanowisk do badań kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) - w tym komory bezodbiciowej wraz z wynikającym z zapotrzebowania rynku, rozszerzeniem zakresów pomiarowych m.in. do 6 GHz oraz badań urządzeń transmisji bezprzewodowej.

Źródło informacji: Urząd Dozoru Technicznego