Kluczowa rola PGE w osiągnięciu zeroemisyjności

2020-09-16, 12:54 aktualizacja : 2020-09-16, 12:56
Grupa Kapitałowa PGE opublikowała wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze 2020 roku. Wyniki operacyjne i finansowe generowane w segmencie energetyki węglowej potwierdzają słuszność transformacji Grupy w kierunku nisko i zeroemisyjnym. Jesienią 2020 roku zostanie zaprezentowana nowa strategia Grupy, wskazująca kierunki rozwoju największego przedsiębiorstwa branży energetycznej w Polsce na najbliższe 10 lat z perspektywą do 2050 roku.

„Przed całą polską gospodarką stoją wyzwania dotyczące zeroemisyjności. Jednak to w obszarze wytwórczym energii elektrycznej odbędzie się prawdziwa transformacja. PGE jako największa spółka w sektorze odegra kluczową rolę w osiągnięciu zeroemisyjności przez Polskę. Naszą aspiracją strategiczną jest 100 proc. zielonej energii dla klientów PGE w 2050 roku” - mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna.

Powołany pod koniec lutego br. zarząd PGE pracuje nad nową strategią Grupy.

„Podchodzimy do tej pracy w sposób odpowiedzialny. Pracując nad nią korzystaliśmy z szerokiego zasobu danych, zarówno wewnętrznych, jak i pochodzących spoza Grupy PGE. Braliśmy pod uwagę również perspektywę rozwoju poszczególnych segmentów oraz koszty rozwoju poszczególnych technologii w branży. Dane te zostały wprowadzone w nasze autorskie modele analityczne i wykorzystane do projektowania celów strategicznych Grupy PGE. Jesienią zaprezentujemy kompleksową strategię, pozwalającą na pomyślną transformację Grupy PGE w zielonym kierunku. Jestem przekonany, że nowa strategia Grupy PGE posłuży za punkt odniesienia dla szeroko rozumianego sektora energetycznego” – dodaje Wojciech Dąbrowski.

Źródło informacji: PGE Polska Grupa Energetyczna