Andersen Global zwiększa zasięg na Karaibach dzięki zawarciu współpracy na Jamajce

2020-09-17, 16:45 aktualizacja : 2020-09-17, 16:46

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)- Andersen Global zwiększa zasięg na Karaibach, zawierając umowę o współpracy z Senior Accounting Services Limited na Jamajce, dzięki czemu zwiększy się zasięg geograficzny kancelarii w regionie.

Kancelaria założona w 2016 r. przez dyrektor zarządzającą Serikę Sterling współpracuje z pięcioma specjalistami, którzy świadczą szeroki zakres usług z zakresu zgodności z przepisami podatkowymi i doradztwa podatkowego oraz usługi rachunkowe dla różnych klientów – osób indywidualnych oraz lokalnych przedsiębiorstw i międzynarodowych korporacji.

„Kultura naszej kancelarii skupia się wokół wspierania pogłębionych relacji z naszymi klientami dzięki zapewnianiu dostosowanych do ich potrzeb rozwiązań i zintegrowanym metodom – powiedziała Serika. - Przedsiębiorstwa dążące do zyskania przewagi konkurencyjnej na globalnym rynku potrzebują kancelarii, która pomoże im poruszać się wśród rozmaitych możliwości i wyzwań, jakie napotykają poza rynkiem krajowym. Współpraca z Andersen Global wzbogaci naszą rozwijającą się praktykę, w ramach której nadal będzie zapewniać klientom niezależne usługi świadczone w sposób płynny na skalę globalną. Oczekujemy, że będziemy mogli stworzyć oparte na synergii relacje z osobami z organizacji, które myślą podobnie”.

„Od czasu wejścia na rynek karaibski nasza organizacja poczyniła systematyczne postępy w zwiększaniu zasięgu regionalnego - stwierdził powiedział przewodniczący Andersen Global i dyrektor generalny Andersen Mark Vorsatz. - Naszym celem jest współpraca z kancelariami, które wykazują zaangażowanie na rzecz dobrego zarządzania i przejrzystości oraz zapewniają najlepsze w swojej klasie rozwiązania, wyznaczając standard obsługi klienta na swoich rynkach. Nasza współpraca z Senior Accounting Services stanowi kontynuację pełnych rozmachu działań Andersen Global ukierunkowanych na realizację celu stania się dominującym usługodawcą w regionie”.

Andersen Global jest międzynarodowym stowarzyszeniem skupiającym odrębne prawnie i niezależne kancelarie prawne i podatkowe z całego świata. Od czasu założenia w 2013 r. w Stanach Zjednoczonych przez kancelarię Andersen Tax LLC stowarzyszenie zwiększyło zasięg na całym świecie i obecnie skupia ponad 6 tys. specjalistów z kancelarii członkowskich i współpracujących w ponad 201 lokalizacjach.

Wersja źródłowa dostępna na stronie businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200917005240/en/

Źródło: Andersen Global

KONTAKT:

Megan Tsuei

Andersen Global

tel. 415-764-2700

Źródło informacji: Business Wire

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.