Kobiety w SKOK-ach – polska organizacja siostrzana powstanie pod koniec 2020 roku

2020-09-24, 08:30
Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe (SKOK) (1)
Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe (SKOK) (1)
Polska, dzięki inicjatywie Kasy Krajowej, będzie 28. państwem uczestniczącym w programie Global Women Leadership Network (GWLN), działającym przy Światowej Radzie Związków Kredytowych (WOCCU). Globalna Sieć Kobiet Aktywnych, zrzeszająca obecnie 120 organizacji siostrzanych w 27 krajach, wspiera kobiety w rozwoju i awansowaniu na stanowiska kierownicze.

O dołączeniu SKOK-ów do programu GWLN poinformował 18 września Rafał Matusiak, prezes Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej podczas XXVIII Krajowej Konferencji SKOK „Wspólnie ku zmianom”.

„Uruchamiamy aktywność adresowaną do kobiet pracujących w Kasach po to, aby je wyciągnąć na światło dzienne, pokazać, że też mają ciekawe pomysły, że w trochę inny sposób, ale równie skutecznie jak mężczyźni, potrafią docierać do lokalnych społeczności - powiedział prezes Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. - Kobiety poprzez swoją wrażliwość kierują uwagę na obszary, które nam mężczyznom nie zawsze przychodzą do głowy: profilaktykę zdrowotną, pomoc dla osób samotnie wychowujących dzieci czy wsparcie dla domów dziecka” – dodał prezes Matusiak. 

Według danych Światowego Forum Ekonomicznego 56 proc. wszystkich dorosłych kobiet (ok. 980 mln) nie posiada rachunku w instytucji finansowej. Różnica między płciami na niekorzyść kobiet utrzymuje się również w procesach zarządzania i podejmowania decyzji.

Celem Globalnej Sieci Kobiet Aktywnych, założonej w 2009 roku przy Światowej Radzie Związków Kredytowych, jest zapewnienie kobietom wsparcia w dokonywaniu zmian i rozwoju ich życia zawodowego i osobistego. 

„Cieszy mnie, że Polska będzie 28. krajem w sieci globalnej GWLN. Kasa Krajowa będzie podejmować inicjatywy związane z rozwojem kobiet w społeczeństwie, szczególnie dotyczące edukacji i niezależności finansowej – podkreśliła Małgorzata Gatz, wiceprezes zarządu Kasy Krajowej wspierająca inicjatywę pań. - Zawsze solidaryzowaliśmy się z osobami mniej zaradnymi życiowo, starszymi czy w trudnej sytuacji finansowej i w tym duchu braliśmy udział w wielu akcjach, między innymi przygotowując paczki świąteczne dla dzieci czy zbiórki na potrzeby osób z hospicjów” - uzupełniła.

Program GWLN jest skierowany do pań pracujących w SKOK-ach oraz członków SKOK-ów i obejmuje, poza wymienionymi wcześniej, działania związane z profilaktyką zdrowotną, edukacją oraz walką z wykluczeniem społecznym, finansowym i cyfrowym. Inicjatywy podejmowane w jego ramach poprzez działania Sisters Society (organizacji siostrzanych w różnych krajach) pomagają kobietom w drodze do osiągnięcia stanowisk kierowniczych, przyczyniając się do niwelowania różnic między kobietami i mężczyznami w branży unii kredytowych oraz wspierają rozwój społeczności lokalnych.

Program zrzesza również liderki i liderów stowarzyszeń kobiecych, wolontariuszy oraz sympatyków, którzy rozumieją, dlaczego angażowanie się w rozwój i awans kobiet ma znaczenie.

„W uniach kredytowych żyjemy według zasady +ludzie pomagają ludziom+. Ale w GWLN chodzi o pomaganie kobietom, by mogły stać się liderkami. Wszyscy rozumiemy wagę i potrzebę wspólnoty. Łączymy się, angażujemy wspólnie z międzynarodowymi partnerami, uczymy się od nich i dzielimy się wiedzą” – wyjaśniła Lena Giacomopoulos, dyrektor programowa GWLN przy WOCCU. 

Misję Globalnej Sieci Kobiet Aktywnych wspierają krajowe oddziały organizacji siostrzanych, założone na poziomie lokalnym na całym świecie. Ich celem jest spotykanie się z pracownicami unii kredytowych (SKOK-ów), omawianie kwestii związanych z działalnością unii, wymiana pomysłów, nawiązywanie kontaktów z liderami oraz zapewnianie niezbędnej wiedzy. Każdy, kto jest związany z unią kredytową, może uczestniczyć w takich spotkaniach.

„SKOK-i pomagały, pomagają i pomagać będą, dlatego nie jest to nowa inicjatywa. Nowością jest to, że weszliśmy w kontakt z grupą kobiet z całego świata. Będziemy wymieniać się doświadczeniami i pozyskiwać kolejne, żeby pokazać, co polska Kasa Krajowa i SKOK-i robią na rzecz swoich członków” - dodała Magdalena Wiszniowska, pełnomocnik ds. zarządzania i nadzorowania projektów w Kasie Krajowej oraz koordynator Sisters Society w Polsce.

„Beneficjentkami programu będą zarówno pracownice Kas, jak i obecne, bądź przyszłe, klientki. Pracownice Kas będą miały możliwość rozwoju, wymiany doświadczeń, udziału w czymś nowym. Natomiast klientkom umożliwi się udział w szkoleniach, szeroko rozumianej edukacji społecznej, finansowej i zdrowotnej” – wyjaśniła Elżbieta Pytlik, dyrektor sprzedaży w SKOK-u Centrum.

W Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych 82 proc. zatrudnionych osób stanowią kobiety.

Inicjatywa GWLN mocno rozwinęła się w ciągu ostatnich kilku lat. W 2017 roku istniały 42 organizacje siostrzane, pod koniec 2018 roku było ich 81, a w 2020 roku jest ich już 120 w 27 krajach – najwięcej w USA, Brazylii, Nepalu i na Filipinach. Polska będzie 28. krajem na świecie i 4. w Europie w programie Globalnej Sieci Kobiet Aktywnych. 

Źródło informacji: Centrum Prasowe PAP