UKNF, PAIiH oraz FinTech Poland wspierają promocję Polski jako centrum innowacji finansowej - premiera Raportu „How to do fintech in Poland”

2020-09-24, 11:00 aktualizacja : 2020-09-24, 11:01

Raport „How to do Fintech in Poland” opracowany wspólnie przez Fundację FinTech Poland, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) oraz Polską Agencję Inwestycji i Handlu (PAIiH) przy wsparciu partnerów to pierwsza publikacja skierowana głównie do zagranicznych odbiorców prezentująca Polskę jako przyjazną lokalizację do prowadzenia i rozwoju projektów z obszaru innowacyjnych usług finansowych. Publikacja krok po kroku przedstawia kapitał gospodarczy i ludzki kraju, dojrzałość i innowacyjność sektora finansowego, ramy regulacyjne oraz przewagi konkurencyjne Polski. Integralną częścią raportu jest Mapa Polskiego FinTechu - opracowana przez portal cashless.pl przy współpracy z Fundacją FinTech Poland, przedstawia ponad 200 podmiotów z branży FinTech działających w Polsce.

Partnerami raportu są Mastercard Advisors, Bird & Bird, PKO Bank Polski, Alior Bank, Accelpoint oraz Cashless.pl.

Globalny sektor FinTech znajduje się w przełomowym punkcie. Zgodnie z przewidywaniami analityków w 2030 osiągnie roczne przychody na poziomie kilkuset miliardów dolarów i będzie rozwijał się dużo szybciej niż tradycyjny sektor finansowy. Przyczyni się do tego wiele trwających już i nowo pojawiających się zjawisk, takich jak zmiany regulacyjne, demograficzne czy skutki pandemii, która stała się akceleratorem wdrażania technologii pozwalających na zdalne świadczenie usług, w tym finansowych.

Istotną część opracowania zajmują kwestie otoczenia prawno-instytucjonalnego sektora FinTech w Polsce, w tym proaktywnych aktywności Urzędu KNF realizowanych przez Departament Innowacji Finansowych FinTech, w tym w ramach Programu Innovation Hub.

„Mając na uwadze dynamiczne zmiany na rynku usług finansowych, rozwój otwartej bankowości, szerokie wykorzystanie zdalnych kanałów nawiązywania relacji z klientami, rozwój sztucznej inteligencji oraz globalizację świadczenia usług, konieczne jest proaktywne podejście nadzorców do rozwoju sektora FinTech, także w obszarze promowania Polski jako miejsca przyjaznego dla dostawców nowych rozwiązań, inwestorów i przedsiębiorców działających w tej branży. To wpisuje się w cele ustawowe nadzoru, jakimi są m.in. działania mające na celu wspieranie rozwoju innowacyjności rynku finansowego” - powiedział Zbigniew Wiliński, dyrektor Departamentu Innowacji Finansowych FinTech w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego.

Raport skupia się nie tylko na sektorze innowacji finansowej, ale prezentuje Polskę w szerszej perspektywie, wskazując m.in. na jej potencjał gospodarczy, technologiczny i demograficzny. Opisuje mechanizmy wsparcia dla inwestorów zagranicznych, jak również przedstawia kluczowe inwestycje już zrealizowane na terytorium naszego kraju, które stymulują budowę nowoczesnego sektora finansowego.

„W ciągu ostatnich kilku lat udało się przyciągnąć do Polski wiele międzynarodowych instytucji finansowych, które uruchomiły swoje centra usług biznesowych lub centra innowacji, dzięki temu zbudowaliśmy solidny fundament dla dalszego rozwoju podmiotów sektora finansowego, w tym działających w obszarze innowacji. Nasze silne strony dla nas są często oczywiste, musimy jednak jeszcze mocniej pokazywać je światu” - powiedziała Grażyna Ciurzyńska, p.o. prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A.

„W nowej rzeczywistości, definiowanej zmianami technologicznymi, skutkami pandemii oraz przemianami geopolitycznymi, Polska ma wiele do zaoferowania dla sektora FinTech. Silny i innowacyjny sektor bankowy, doskonale wykształcona kadra ekspertów, prężny ekosystem FinTech, silna obecność firm z grupy FAAMA (Facebook, Apple, Amazon, Microsoft, Alphabet), rozwinięty sektor centrów usług wspólnych zagospodarowany przez globalne instytucje finansowe oraz coraz bardziej przyjazny innowacji nadzór finansowy wspierany członkostwem w Unii Europejskiej” - to unikalny miks decydujący o sile Polski jako ważnego hubu FinTech” - powiedział Piotr Brewiński, wiceprezes Fundacji FinTech Poland.

W przygotowaniu raportu wzięli udział także eksperci partnerów raportu z firm Mastercard oraz kancelarii Bird & Bird.

„Polska jest rynkiem zaawansowanym zarówno pod względem rozwoju najnowszych technologii finansowych, jak i ich adopcji. Przynajmniej część tego efektu można przypisać bankom, które regularnie wprowadzają nowe usługi, poprawiają UX w kanałach cyfrowych i zaznajamiają klientów ze sprawnymi metodami zarządzania finansami. Nie ulega jednak wątpliwości, że wiele i coraz więcej przełomowych pomysłów rynkowych powstaje w wyniku współpracy między bankami a firmami FinTech. Usprawnianie tej kooperacji i wspieranie konkurencyjności na tym rynku powinno być ważną osią działań niezbędnych dla wzrostu znaczenia Polski jako globalnego centrum finansowego” - powiedział Krzysztof Sobala, Vice President, Mastercard Data & Services.

„Silną stroną polskiego rynku finansowego jest jego koncentracja na bezpieczeństwie, idąca w parze z otwartością klientów i dostawców usług na nowe rozwiązania. Zdrowa równowaga pomiędzy tymi dwoma obszarami, przy odpowiednim wdrożeniu stosowania ram regulacyjnych daje przestrzeń na tworzenie wielu nowych rozwiązań jako pilotów do dalszej międzynarodowej ekspansji” - powiedział Sławomir Szepietowski z kancelarii Bird & Bird.

Pełną treść raportu można pobrać pod linkiem: https://www.fintechinpoland.pl/

Źródło informacji: Komisja Nadzoru Finansowego