EU Green Week zwraca uwagę, że przyroda jest naszym największym sojusznikiem w realizacji ekologicznego programu ożywienia gospodarczego

2020-10-16, 14:49 aktualizacja : 2020-10-16, 14:50
BRUKSELA, 19 października 2020 r. /PRNewswire/ – Pandemia COVID-19 uzmysłowiła nam, że radykalne zmiany mogą zachodzić szybko. Wciąż jednak nie wiemy, jak najlepiej wykorzystać to nowe otwarcie z korzyścią tak dla ludzi, jak i przyrody. Problem ten będzie stanowił oś tematyczną <a href="https://www.eugreenweek.eu/en">EU Green Week</a>, największego w Europie wydarzenia ekologicznego, które odbędzie się w dniach 19-22 października i będzie miało w całości format wirtualny.

Na całym świecie panuje kryzys bioróżnorodności. Oczekujący na publikację najnowszy raport Komisji o stanie przyrody pokazuje, że problem ten dotyczy również Europy. W odpowiedzi na niego w maju br. Komisja Europejska przyjęła unijną strategię na rzecz bioróżnorodności. Podczas EU Green Week przedstawione zostaną założenia i koncepcje leżące u podstaw nowego podejścia, a także zwrócona zostanie uwaga na potencjalny wkład bioróżnorodności w rozwój społeczeństwa i gospodarki oraz jej rolę w stymulowaniu ożywienia gospodarczego w popandemicznych realiach.

W trakcie trwającego 3 dni wydarzenia odbędzie się ponad 30 wirtualnych sesji z udziałem interesariuszy, którzy będą dyskutować na temat tego, w jaki sposób ochrona i odbudowa przyrody może nam pomóc w przejściu przez kryzys gospodarczy oraz zbudowaniu zdrowszego i odporniejszego społeczeństwa. Uczestnicy przyjrzą się przy tym roli, jaką mogą odegrać strategie takie jak Europejski Zielony Ład. EU Green Week to także okazja do refleksji nad naszymi relacjami z przyrodą i zmiany działań, które szkodzą bioróżnorodności i pogłębiają szeroko rozumiany kryzys ekologiczny, jak również do zastanowienia się nad konsekwencjami tych zjawisk dla gospodarki i społeczeństwa.

Tegoroczna konferencja stanowi również jeden z etapów przygotowawczych do Konferencji Stron Konwencji o różnorodności biologicznej (COP15) zaplanowanej na 2021 r., podczas której światowi liderzy przyjmą 10-letni plan działania na rzecz bioróżnorodności – nowy międzynarodowy ład, określany mianem „porozumienia paryskiego” dla przyrody. Światowi liderzy łączą siły w dążeniach do zatrzymania degradacji przyrody, traktując ją jako priorytet w planach odbudowy gospodarczej. Ton dyskusji nadaje UE i jej flagowa inicjatywa – Europejski Zielony Ład.

Program EU Green Week przewiduje wydarzenie otwarcia w Lizbonie, konferencję wysokiego szczebla w Brukseli oraz przeszło 200 wydarzeń partnerskich na terenie całej Europy. Wśród najciekawszych punktów programu można wymienić:

• sesję inauguracyjną poświęconą koncepcji nowego otwarcia dla przyrody i ludzi w kontekście odbudowy w realiach popandemicznych.

• oficjalną publikację raportu o stanie przyrody.

• ceremonię przyznania nagród LIFE Awards za najbardziej nowatorskie, inspirujące i skuteczne projekty LIFE w dziedzinie ochrony przyrody, środowiska i działań klimatycznych.

• ceremonię otwarcia Centrum Wiedzy o Różnorodności Biologicznej (Knowledge Centre for Biodiversity).

• młodzieżowe wezwanie do działania (Youth Call for Action).

• sesję zamykającą stanowiącą wprowadzenie do Szczytu w Kunming.

Rejestracja na konferencję prowadzona jest tutaj. Wzięcie udziału w wydarzeniach partnerskich jest obecnie łatwiejsze niż kiedykolwiek, dlatego już teraz warto sprawdzić, co będzie działo się w 30 państwach całej Europy.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1313785/EU_Green_Week_2020.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1314180/European_Commission_Logo.jpg

Źródło: European Commission, DG Environment

KONTAKT:

Federica Drobnitzky

PR Consultant

e-mail: federica.drobnitzky@s-f.com

tel. +32 2 5 04 07 - 92

Źródło informacji: PR Newswire