Prevailion z tytułem „Cool Vendor 2020” w branży bezpieczeństwa i analizy zagrożeń

2020-10-19, 16:06 aktualizacja : 2020-10-19, 16:18

COLUMBIA, Md.--(BUSINESS WIRE)-- Spółka Prevailion, globalny lider sektora analizy zagrożeń cybernetycznych ogłosiła, że firma Gartner wyróżniła ją tytułem „Cool Vendor” w swoim najnowszym raporcie dotyczącym branży bezpieczeństwa i analizy zagrożeń.

Raport Gartnera zawiera profile „wchodzących na rynek dostawców usług, których liderzy ds. bezpieczeństwa i zarządzania ryzykiem powinni wziąć pod uwagę podczas oceny pojawiających się zagrożeń, które wymagają zastosowania najnowszych technologii bezpieczeństwa”. Firma Gartner napisała: „Liderzy ds. bezpieczeństwa i zarządzania ryzykiem szukają rozwiązań ukierunkowanych na lepszą widoczność ich środowisk informatycznych w celu wsparcia ich stanu zabezpieczeń, jak również w celu priorytetowego traktowania systemów kontroli bezpieczeństwa i środków naprawczych w oparciu o ryzyko biznesowe”. Zauważono również, że: „Łagodzenie skutków występowania słabych punktów przychodzi organizacjom z trudnością z powodu braku możliwości nadania im odpowiedniego priorytetu wynikającego z braku kontekstu dotyczącego zasobów i środowiska zagrożeń zewnętrznych”.*

Brak widoczności aktywnych i pojawiających się zagrożeń stanowi ogromne wyzwanie dla cyberbezpieczeństwa organizacji i na tym właśnie koncentruje się Prevailion. Za pośrednictwem globalnej sieci ukrytych czujników Prevailion aktywnie monitoruje tysiące cyberataków w czasie rzeczywistym, w tym miliardy wiadomości zawierających złośliwe oprogramowanie, zapewniając bezprecedensowy poziom informacji o sprawcach ataków, które przedsiębiorstwa mogą wykorzystać do ochrony swoich sieci.

„Wyróżnienie przez Gartner jest dla nas zaszczytem i potwierdza zasadność podstawowej technologii, na której oparta jest nasza platforma, jak również ciężką pracę i poświecenie naszego zespołu - powiedział Karim Hijazi, założyciel i dyrektor generalny Prevailion. - W Prevailion wyznaczyliśmy nowy kurs w zakresie analizy zagrożeń, poprzez umacnianie przedsiębiorstw większą widocznością sprawców zagrożeń, którzy obrali sobie za cel sieci należące do nich i ich najbliższych partnerów biznesowych. Poprzez działania skierowane przeciwko infrastrukturze własnej sprawców ataków, możemy dostarczyć przedsiębiorstwom dogłębnej wiedzy na temat złośliwych działań podejmowanych przez hakerów prowadzących działalność przestępczą lub na zlecenie państw. Umożliwia to zespołom ds. bezpieczeństwa lepszą klasyfikację zagrożeń, poprzez bezzwłoczne koncentrowanie się na potwierdzonych atakach, zamiast konieczności polegania na hałaśliwych alertach bezpieczeństwa, podatnych na błędy, czy też na mało precyzyjnych kartach wyników”.

Wyłączny wgląd w cyberzagrożenia

Prevailion obecnie śledzi ponad 28000 organizacji na całym świecie, których bezpieczeństwo naruszono, od spółek giełdowych i ich partnerów w ramach łańcucha dostaw, po władze rządowe, uczelnie wyższe, organizacje pozarządowe i wiele więcej podmiotów. Wiele naruszeń bezpieczeństwa, które odnotował Prevailion nie zostało zidentyfikowanych bądź zgłoszonych przez organizacje, które były celem danego ataku.

Zgodnie z danymi zgromadzonymi przez Prevailion, 22% spółek znajdujących się na liście Fortune 500 wykazuje aktywne lub niedawne naruszenia bezpieczeństwa przez hakerów prowadzących działania przestępcze lub działających na zlecenie rządów. Dotyczy to 79% spółek reprezentujących sektor oprogramowania i 64% firm farmaceutycznych, które są najczęściej atakowanymi branżami, w oparciu o niedawną aktywność w cyberprzestrzeni.

Niepowtarzalne możliwości spółki Prevailion w zakresie analizy cyberzagrożeń pozwalają na wykrywanie aktywnych naruszeń bezpieczeństwa wewnątrz sieci firmowych, co nie wymaga żadnego udzielenia dostępu ani potwierdzenia ze strony firmy będącej celem danego ataku. W tym celu zespół wywiadowczy Prevailion namierza sieci przestępcze, aby przechwycić komunikację pomiędzy serwerami „command-and-control” hakerów i złośliwym oprogramowaniem, które uruchamiają. Możliwość inwigilacji działalności przestępczej daje Prevailion lepszy wgląd w działania hakerskie w czasie rzeczywistym prowadzone na całym świecie. Pozwala to również na przewidywanie nowych ataków, zanim one nastąpią.

Platforma APEX firmy Prevailion jest rzetelnym źródłem informacji dotyczących tysięcy niezgłoszonych naruszeń bezpieczeństwa przedsiębiorstw i zapewnia całodobowo informacje dotyczące nowych naruszeń, eskalacji ataków i działań prowadzonych w celu poprawy sytuacji przedsiębiorstwa.

*Gartner “Cool Vendors in Security Operations and Threat Intelligence” [Wyróżnienie Cool Vendor w branży bezpieczeństwa i analizy zagrożeń], Mitchell Schneider, Ruggero Contu, John Watts, Craig Lawson, 13 października  2020.

Klauzula o wyłączeniu odpowiedzialności Gartner:

Firma Gartner nie promuje producentów, produktów ani usług wyszczególnionych w swoich publikacjach analitycznych, ani też nie zaleca użytkownikom technologii korzystania wyłącznie z oferty producentów z najwyższą oceną lub innym wyróżnieniem. Publikacje analityczne firmy Gartner składają się z opinii przedstawicieli jej jednostek badawczych i nie należy ich interpretować jako opisu stanu faktycznego. Firma Gartner nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, dotyczących wyników tych badań, w tym gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu.

PREVAILION

Prevailion jest spółką zajmującą się analizą naruszeń bezpieczeństwa firm, przekształcającą sposób, w jaki organizacje podchodzą do łagodzenia skutków zagrożeń i podejmowania decyzji biznesowych. Poprzez dopasowane do indywidualnych potrzeb gromadzenie informacji, przeniesione na wyższy poziom, Prevailion zapewnia pełny obraz potwierdzonych ataków z dowodem naruszenia bezpieczeństwa (EOC - Evidence of Compromise) dla klientów i ekosystemów ich partnerów. Więcej informacji na temat Prevailion znajduje się na stronie www.prevailion.com.

Wersja źródłowa na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20201019005166/en/

Źródło: Prevailion

KONTAKT:

Michael Sias

e-mail: inquiry@firm19.com

tel. 954-361-3963

Źródło informacji: Business Wire

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.