Dziękujemy!

Twój adres email został potwierdzony.
Będą na niego wysyłane zaproszenia i materiały dotyczące konferencji prasowych i innych wydarzeń medialnych.
KONTAKT

Polska Agencja Prasowa SA, ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 24 56, 609 663 706