Podsumowanie prac PE: polityka rolna, Białoruś, budżet UE 2022 (wideo)

2021-11-30, 16:27 aktualizacja: 2021-11-30, 16:53
European Union, 2020 Copyright
European Union, 2020 Copyright
Na listopadowej sesji plenarnej w Strasburgu europosłowie zatwierdzili nową politykę rolną UE, sformułowali zalecenia dotyczące leków i przyjęli budżet UE na 2022 r.

Wspólna Polityka Rolna

Posłowie do PE przyjęli nową, „sprawiedliwszą, bardziej ekologiczną i przejrzystą” politykę rolną UE. Zapewnili, że zreformowana Wspólna Polityka Rolna, która wejdzie w życie w 2023 r., przeznaczy minimum 10 proc. dopłat bezpośrednich na wsparcie małych i średnich gospodarstw, a co najmniej 3 proc. jej budżetu trafi do młodych rolników.

Koronawirus

Eurodeputowani podkreślili potrzebę zwiększenia dystrybucji szczepionek, także poza UE. Uznali również, że kraje UE powinny w tej sprawie usprawnić współpracę.

Białoruś

W ub. tygodniu liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska wygłosiła przemówienie w Parlamencie Europejskim, wzywając Europę do wzmocnienia głosu narodu białoruskiego. Powiedziała, że UE powinna koordynować sankcje przeciwko reżimowi z USA i Wielką Brytanią, aby były „skuteczne, a nie tylko symboliczne”. Podczas debaty na temat Białorusi posłowie zaapelowali o utworzenie nowej polityki migracyjnej, aby zapobiec instrumentalizacji uchodźców.

Legalna migracja

Europosłowie zaapelowali również o ambitny program przyjmowania nisko- i średnio wykwalifikowanych pracowników spoza UE, a także ramy uznawania ich umiejętności i kwalifikacji. Ma to być odpowiedź na wyzwania demograficzne Europy oraz pozwolić skutecznie dopasować umiejętności imigrantów do potrzeb rynku pracy.

Budżet UE

Parlament Europejski przyjął także budżet UE na 2022 r., który został następnie podpisany przez szefa PE Davida Sassolego. W budżecie jest prawie 480 mln euro dodatkowych funduszy na priorytety takie jak zdrowie, młodzież i działania na rzecz klimatu. Posłowie do PE uzgodnili dodatkowe 190 mln euro na Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej, ze szczególnym uwzględnieniem walki z pandemią.

Strategia farmaceutyczna

W przyjętym sprawozdaniu PE przedstawił szereg zaleceń dotyczących nowej unijnej strategii farmaceutycznej dla zapewnienia przystępnych cenowo leków, bardziej przejrzystych cen i silniejszych łańcuchów dostaw, aby uniknąć niedoborów.

Krytyczne surowce

Eurodeputowani wezwali również Komisję Europejską do opracowania strategii, dzięki której Europa będzie mniej zależna od importu surowców krytycznych. Europosłowie stwierdzili, że pozyskiwanie takich surowców, choć kluczowe dla strategicznych gałęzi przemysłu UE, powinno być zgodne z minimalnymi normami środowiskowymi i społecznymi.

Przemoc wobec kobiet

Z okazji Międzynarodowego Dnia Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet, europosłowie wezwali sześć krajów UE, które jeszcze nie ratyfikowały Konwencji Stambulskiej - Bułgarię, Czechy, Węgry, Łotwę, Litwę i Słowację - do bezzwłocznej ratyfikacji. Konwencja ma na celu zwalczanie przemocy wobec kobiet, w tym przemocy domowej.

Unijna karta ubezpieczenia społecznego

Eurodeputowani zapytali też Komisję Europejską o stan prac nad europejską kartą ubezpieczenia społecznego. Wezwali do szybkiego wprowadzenia tego cyfrowego instrumentu, aby pomóc zmniejszyć obciążenia administracyjne pracowników mobilnych.

Dyrektywa o płacy minimalnej

Ponadto eurodeputowani uzgodnili mandat do negocjacji z Radą UE w sprawie dyrektywy o płacy minimalnej, której celem jest zapewnienie godnych warunków życia pracownikom w każdym kraju UE.

kic/

 

 

 
 

Materiał powstał w ramach projektu EuroPAP News, realizowanego przez Polską Agencję Prasową przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej za pośrednictwem dotacji Parlamentu Europejskiego.